Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41992A0529

dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje Konvencija

OJ C 169, 8.7.2005, p. 26–27 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 333, 18.11.1992, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 101 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 59 - 84

In force

8.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 169/26


KONVENCIJA

dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, tapdamos Bendrijos narėmis, įsipareigojo prisijungti prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS:

Melchior WATHELET,

Ministro Pirmininko pavaduotoją, teisingumo ir ūkio ministrą;

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ:

Michael BENDIK,

teisingumo ministrą;

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Wolfgang HEYDE,

Federalinės teisingumo ministerijos departamento direktorių;

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Michalis PAPACONSTANTINOU,

teisingumo ministrą;

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS:

Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO,

teisingumo ministrą;

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Michel VAUZELLE,

valstybės antspaudų saugotoją, teisingumo ministrą;

AIRIJOS PREZIDENTAS:

Pádraig FLYNN,

teisingumo ministrą;

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Giovanni BATTISTINI,

ambasadorių Lisabonoje;

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS:

Charles ELSEN,

Vyriausybės pirmąjį patarėją;

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ:

E. M. H. HIRSCH BALLIN,

teisingumo ministrą;

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Álvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIO,

teisingumo ministrą;

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ:

John Mark TAYLOR,

parlamentinį valstybės sekretorių Teisingumo ministerijoje;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika prisijungia prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje.

2 straipsnis

Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės iš dalies keičiama taip:

1.

22 straipsnio 2 dalis, 27 straipsnis ir 30 straipsnio 3 dalies antras sakinys išbraukiami;

2.

31 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

„d)

pranešimus, padarytus pagal 23, 24, 25, 26 ir 30 straipsnius“

.

3 straipsnis

Europos Bendrijų Tarybos generalinis sekretorius Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybėms perduoda patvirtintą Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės kopiją airių, anglų, danų, graikų, italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės tekstas portugalų ir ispanų kalbomis pateikiamas šios Konvencijos I ir II prieduose. Tekstai portugalų ir ispanų kalbomis yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės tekstai.

4 straipsnis

Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės turi ją ratifikuoti. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Europos Bendrijų Tarybos generaliniame sekretoriate.

5 straipsnis

Ši Konvencija ją ratifikavusioms valstybėms įsigalioja trečio mėnesio po to, kai Ispanijos Karalystė ar Portugalijos Respublika ir viena Konvenciją dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės ratifikavusi valstybė deponuoja paskutinį ratifikavimo dokumentą, pirmą dieną.

Kiekvienai Susitariančiajai Valstybei, kuri vėliau ratifikuoja šią Konvenciją, ji įsigalioja trečio mėnesio po to, kai deponuojamas jos ratifikavimo dokumentas, pirmą dieną.

6 straipsnis

Europos Bendrijų Tarybos generalinis sekretorius šią Konvenciją pasirašiusioms valstybėms praneša:

a)

apie kiekvieno ratifikavimo dokumento deponavimą;

b)

apie šios Konvencijos įsigaliojimo Susitariančiosioms Valstybėms datą.

7 straipsnis

Ši Konvencija, sudaryta vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, deponuojama Europos Bendrijų Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Visi tekstai yra autentiški. Generalinis sekretorius kiekvienos šią Konvenciją pasirašiusios valstybės Vyriausybei perduoda patvirtintą jos kopiją.


Top