EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2663

2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2663, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema

PE/54/2023/REV/1

OL L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2023/2663

2023 11 27

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/2663

2023 m. lapkričio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Sąjunga nuo 1971 m. besivystančioms šalims teikia prekybos lengvatas, taikydama bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (toliau – sistema);

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 978/2012 (2) numatyta sistemą taikyti iki 2023 m. gruodžio 31 d., išskyrus specialiąją priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kuriai ši galiojimo pabaigos data netaikoma;

(3)

2021 m. rugsėjo 22 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012 (3) (toliau – siūlomas pakeisiantis reglamentas). Siūlomas pakeisiantis reglamentas turėtų įsigalioti 2024 m. sausio 1 d. Tačiau, atitinkama įprasta teisėkūros procedūra tebevyksta, todėl kyla pavojus, kad ji nebus užbaigta iki 2023 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti sistemos taikymo tęstinumą būtina pratęsti Reglamento (ES) Nr. 978/2012 galiojimo laikotarpį po 2023 m. gruodžio 31 d., kol bus priimtas ir pradėtas taikyti siūlomas pakeisiantis reglamentas;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 978/2012 taikymo laikotarpio pratęsimas turėtų suteikti laiko, kurio reikia užbaigti teisėkūros procedūrą, kad būtų priimtas siūlomas pakeisiantis reglamentas. Todėl Reglamento (ES) Nr. 978/2012 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2027 m. gruodžio 31 d. Jei siūlomas pakeisiantis reglamentas įsigalios ir bus pradėtas taikyti iki tos datos, Reglamento (ES) Nr. 978/2012 taikymo laikotarpio pratęsimas turėtų būti atitinkamai sutrumpintas, kartu numatant tinkamą pereinamąjį laikotarpį. Dėl teisinio tikrumo ir siekiant užtikrinti tolesnį Reglamento (ES) Nr. 978/2012 taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną ir turėtų būti taikomas nuo kitos dienos po jo paskelbimo, arba, jei bus paskelbtas po 2023 m. gruodžio 31 d., jis turėtų būti taikomas atgaline data nuo 2024 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 978/2012 43 straipsnio 3 dalyje metai „2023 m.“ pakeičiami į metus „2027 m.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo kitos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba nuo 2024 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų ankstesnė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2023 m. lapkričio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

R. METSOLA

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NAVARRO RÍOS


(1)   2023 m. spalio 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2023 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas.

(2)   2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

(3)  COM(2021) 579.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top