EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1191

Tarybos reglamentas (ES) 2023/1191 2023 m. birželio 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/2283, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

ST/9702/2023/INIT

OL L 158, 2023 6 21, p. 15–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1191/oj

2023 6 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/15


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1191

2023 m. birželio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/2283, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų, kurių Sąjungoje pagaminama nepakankamai, tiekimą ir taip išvengti tų produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) 2021/2283 (1) nustatytos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos (toliau – kvotos). Pagal tas kvotas produktai gali būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus;

(2)

atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga suinteresuota užtikrinti tinkamą tam tikrų pramonės produktų tiekimą, ir į tai, kad tokių pačių ar lygiaverčių produktų arba jų pakaitalų Sąjungoje pagaminama nepakankamai, būtina nustatyti naujas atitinkamam tų produktų kiekiui taikytinas nulinės muito normos kvotas, kurių eilės numeriai – 09.2561, 09.2562 ir 09.2857;

(3)

Sąjunga nebėra suinteresuota išlaikyti tarifinių kvotų, kurių eilės numeriai – 09.2581 ir 09.2672, todėl jos turėtų būti panaikintos nuo 2023 m. liepos 1 d.;

(4)

atsižvelgiant į reikalingus pakeitimus ir siekiant aiškumo, Reglamento (ES) 2021/2283 priedas turėtų būti pakeistas;

(5)

kad nenutrūktų kvotų sistemos taikymas ir būtų laikomasi 2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų išdėstytų gairių, šiame reglamente numatyti atitinkamų produktų kvotų pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2023 m. liepos 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/2283 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2023 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SVANTESSON


(1)  2021 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2283, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013 (OL L 458, 2021 12 22, p. 33).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muito norma (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha rūšies grybai (nevirti arba virti vandenyje ar garuose), užšaldyti, skirti paruoštam maistui gaminti  (1)  (2)

1 1–12 31

700 tonų

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės ir kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, naudojamos šokolado produktams gaminti  (1)

1 1–12 31

1 000 tonų

10  %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Pašarų priedas, kurio sudėtyje, skaičiuojant pagal sausąją masę, yra:

ne mažiau kaip 68 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės L-lizino sulfato ir

ne daugiau kaip 32 % kitų komponentų, tokių kaip angliavandeniai ir kitos aminorūgštys

1 1–12 31

100 000 tonų

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Natūralus neperdirbtas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas taisyklingos formos gabalėliais, kurių muitinė vertė ne mažesnė kaip 450 EUR už 100 kg neto masės, naudojamas kaip rišiklis arba įvynioklis gaminant prekes, priskiriamas 2402 10 00 subpozicijai  (1)

1 1–12 31

3 000 tonų

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės

1 1–12 31

140 000 tonų

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Parafino žaliava (CAS RN 64742-61-6)

1 1–12 31

100 000 tonų

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamo rūgštis (CAS RN 5329-14-6), kurios grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės, į kurią pridėta ne daugiau kaip 5 % agento, apsaugančio nuo sukepimo, silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8), arba jo nepridėta

1 1–12 31

27 000 tonų

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Granulių pavidalo kvarco užpildas, kurio sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

1 1–12 31

1 700 tonų

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframo trioksidas ir volframo mėlynasis oksidas (CAS RN 1314-35-8 arba CAS RN 39318-18-8)

1 1–12 31

12 000 tonų

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Vario hidroksido sulfatas (Cu4(OH)6(SO4)), hidratas (CAS RN 12527-76-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės

1 1–12 31

240 000  kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezio sulfatas (CAS RN 10294-54-9) kietojo pavidalo arba vandeniniame tirpale, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 48 %, bet ne daugiau kaip 52 % masės cezio sulfato

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichloretilenas (CAS-RN 79-01-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

1 1–12 31

11 885 000  kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromchlormetanas (CAS RN 74-97-5)

1 1–12 31

600 tonų

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorbenzenas (CAS RN 541-73-1)

1 1–12 31

2 600 tonų

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanolis (propilo alkoholis) (CAS RN 71-23-8)

1 1–12 31

15 000 tonų

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanolis (CAS RN 2516-33-8)

1 1–12 31

20 tonų

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezolis (CAS RN 95-48-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės

1 1–12 31

20 000 tonų

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-Tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropan-1-olis (CAS RN 126-58-9)

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcio acetilacetonatas (CAS RN 19372-44-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropilmetilketonas (CAS RN 765-43-5)

1 1–12 31

300 tonų

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acto rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 64-19-7)

1 1–12 31

1 000 000 tonų

0  %

09.2679

2915 32 00

 

Vinilacetatas (CAS RN 108-05-4)

1 1–12 31

450 000 tonų

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etilo trifluoracetatas (CAS RN 383-63-1)

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (CAS RN 24634-61-5)

1 1–12 31

8 250 tonų

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-Dimetilfenilacetilo chloridas (CAS RN 55312-97-5)

1 1–12 31

700 tonų

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietiloksalatas (CAS RN 95-92-1)

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacatas (CAS RN 106-79-6)

1 1–12 31

1 000 tonų

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekandiono rūgštis (CAS RN 693-23-2), kurios grynumas didesnis kaip 98,5 % masės

1 1–12 31

8 000 tonų

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilo rūgštis (CAS RN 50-78-2)

1 1–12 31

120 tonų

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas (CAS RN 2082-79-3), kurio:

daugiau kaip 99 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 500 μm, ir

lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 49 °C, bet ne didesnė kaip 54 °C,

naudojamas PVC gamybos stabilizatoriams (One-Pack tipo), kurių pagrindas – miltelių mišiniai (milteliai arba supresuotos granulės), gaminti  (1)

1 1–12 31

380 tonų

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritolio tetrakis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas) (CAS RN 6683-19-8), kurio:

daugiau kaip 75 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 250 μm, ir daugiau kaip 99 % masės - pro sietą, kurio akučių dydis 500 μm, ir

lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 110 °C, bet ne didesnė kaip 125 °C,

naudojamas PVC gamybos stabilizatoriams (One-Pack tipo), kurių pagrindas – miltelių mišiniai (milteliai arba supresuotos granulės), gaminti  (1)

1 1–12 31

140 tonų

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 2421-28-5)

1 1–12 31

1 000 tonų

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilaminas (CAS RN 124-30-1)

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)aminas (CAS RN 3030-47-5)

1 1–12 31

1 700 tonų

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilinas (CAS RN 62-53-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

1 1–12 31

220 000 tonų

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluor-N-(1-metiletil)benzenaminas (CAS RN 70441-63-3)

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilendiaminas (CAS RN 95-54-5)

1 1–12 31

1 800 tonų

0  %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimetilamino)etilakrilatas (CAS RN 2439-35-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

1 1–12 31

14 000 tonų

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizino hidrochloridas (CAS RN 657-27-2) arba L-lizino vandeninis tirpalas (CAS RN 56-87-1), kurio sudėtyje L-lizinas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

1 1–12 31

300 000 tonų

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-Chlor-2-hidroksipropil)trimetilamonio chlorido (CAS RN 3327-22-8) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 71 % (3-chlor-2-hidroksipropil)trimetilamonio chlorido

1 1–12 31

12 000 tonų

0  %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonio chloridas (CAS RN 44992-01-0) sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės

1 1–12 31

10 000 tonų

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jodprop-2-in-1-il butilkarbamatas (CAS RN 55406-53-6)

1 1–12 31

450 tonų

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolis (INN) (CAS RN 103-90-2)

1 1–12 31

20 000 tonų

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitrilas (CAS RN 107-13-1), naudojamas 55 skirsniui ir 6815 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti  (1)

1 1–12 31

60 000 tonų

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilnitrilas (CAS RN 107-13-1), naudojamas 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 ir 4002 pozicijoms priskiriamoms prekėms gaminti  (1)

1 1–12 31

40 000 tonų

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilas (CAS RN 778-94-9)

1 1–12 31

900 tonų

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidinas (CAS RN 556-88-7)

1 1–12 31

6 500 tonų

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietoksisilil)propil]disulfidas (CAS RN 56706-10-6)

1 1–12 31

6 000 tonų

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-chlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil) benzenkarboksirūgštis (CAS RN 120100-77-8)

1 1–12 31

300 tonų

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksisilanas (CAS RN 16415-12-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės, naudojamas polietilenui gaminti  (1)

1 1–12 31

165 tonų

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehidas (furfurolas)

1 1–12 31

10 000 tonų

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olidas (CAS RN 705-86-2)

1 1–12 31

6 000  kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olidas (CAS RN 713-95-1)

1 1–12 31

6 000  kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olidas (CAS RN 502-44-3)

1 1–12 31

4 000 tonų

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonalis (CAS RN 120-57-0)

1 1–12 31

220 tonų

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Piridil)etanolis (CAS RN 103-74-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

1 1–12 31

700 tonų

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tri[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas (CAS RN 15875-13-5)

1 1–12 31

600 tonų

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciklododekanas (CAS RN 294-90-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės

1 1–12 31

60 tonų

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonas (CAS RN 26576-46-5)

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Chlortiofen-2-karboksirūgštis (CAS RN 24065-33-6)

1 1–12 31

45 000  kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoilchloridas (CAS RN 816431-72-8)

1 1–12 31

1 000 tonų

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksilozė (CAS RN 58-86-6)

1 1–12 31

400 tonų

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Dažiklis „C.I. Disperse Yellow 54“ (CAS RN 7576-65-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis „C.I. Disperse Yellow 54“ sudaro ne mažiau kaip 99 % masės

1 1–12 31

250 tonų

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Dažiklio „C.I. PigmentRed 48:2“ (CAS RN 7023-61-2) pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje šis dažiklis sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet mažiau kaip 85 % masės

1 1–12 31

50 tonų

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Dažiklis „C.I. Pigment Red 4“ (CAS RN 2814-77-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis „C.I. Pigment Red 4“ sudaro ne mažiau kaip 60 % masės

1 1–12 31

150 tonų

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Su soda išdegta diatomitinė žemė

1 1–12 31

35 000 tonų

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrio lignosulfonatas (CAS RN 8061-51-6)

1 1–12 31

40 000 tonų

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatinis terpentinas

1 1–12 31

25 000 tonų

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys, pagamintos iš šviežių aliejingųjų dervų (oleorezinų)

1 1–12 31

280 000 tonų

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės cinko piritiono (INN) (CAS RN 13463-41-7), vandeninės dispersijos pavidalo

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje:

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas sudaro ne mažiau kaip 10,0 %, bet ne daugiau kaip 11,3 % masės,

2-metil-2H-izotiazol-3-onas sudaro ne mažiau kaip 3,0 %, bet ne daugiau kaip 4,1 % masės,

bendra izotiazolonų (CAS RN 55965-84-9) koncentracija yra ne mažesnė kaip 13,0 %, bet ne didesnė kaip 15,4 %,

nitratai, apskaičiuoti kaip natrio nitratas, sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės ir

chloridai, apskaičiuoti kaip natrio chloridas, sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės

1 1–12 31

3 000 tonų

0  %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Priedas, kurio pagrindinė sudedamoji dalis:

fosforoditiorūgšties O,O-bis (izobutilo ir pentilo) esterių cinko druskų mišinys (CAS RN 68457-79-4),

ne mažiau kaip 8 % masės, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro mineralinė alyva,

naudojamas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti  (1)

1 1–12 31

700 tonų

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Priedai, sudaryti iš difenilamino ir šakotųjų nonenų reakcijos produktų, kurių sudėtyje:

4-monononildifenilaminas sudaro daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės,

4,4’-dinonildifenilaminas sudaro daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės,

2,4-dinonildifenilaminas ir 2,4’-dinonildifenilaminas kartu sudaro ne daugiau kaip 15 % masės,

naudojami tepalinėms alyvoms gaminti  (1)

1 1–12 31

900 tonų

0  %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Priedai, kurių sudėtyje:

2,5-bis(tret-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolis (CAS RN 89347-09-1) sudaro daugiau kaip 70 % masės, o

5-(tret-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionas (CAS RN 97503-12–3) sudaro daugiau kaip 15 % masės,

naudojami tepalinėms alyvoms gaminti  (1)

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizatorius, sudarytas iš titano dioksido ir volframo trioksido

1 1–12 31

3 000 tonų

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 78 % masės dimetilglutarato (CAS RN 1119-40-0)

ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės dimetiladipato (CAS RN 627-93-0) ir

ne daugiau kaip 35 % masės dimetilsukcinato (CAS RN 106-65-0)

1 1–12 31

10 000 tonų

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis(3-trietoksisililpropil)sulfidų mišinys (CAS RN 211519-85-6)

1 1–12 31

9 000 tonų

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 75 % masės sterolių,

ne daugiau kaip 25 % masės stanolių,

skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai  (1)

1 1–12 31

2 500 tonų

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Granulių pavidalo mišinys, kurio sudėtyje:

bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfidai (CAS RN 211519-85-6) sudaro ne mažiau kaip 49 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o

suodžiai (CAS RN 1333-86-4) sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 51 % masės,

iš kurių ne mažiau kaip 75 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 0,60 mm, bet ne daugiau kaip 10 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 0,25 mm (pagal ASTM D1511 metodą)

1 1–12 31

1 500 tonų

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Mišiniai, kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės 2-chlorpropeno (CAS RN 557-98-2),

ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 14 % masės (Z)-1-chlorpropeno (CAS RN 16136-84-8),

ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 23 % masės 2-chlorpropano (CAS RN 75-29-6),

ne daugiau kaip 6 % masės 3-chlorpropeno (CAS RN 107-05-1) ir

ne daugiau kaip 1 % masės etilo chlorido (CAS RN 75-00-3)

1 1–12 31

6 000 tonų

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutiralis) (CAS RN 63148-65-2):

kurio sudėtyje hidroksilo grupės sudaro ne mažiau kaip 17,5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės ir

kurio dalelių dydžio mediana (D50) yra didesnė kaip 0,6 mm

1 1–12 31

12 500 tonų

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Granuliuotas polimerų mišinys iš polikarbonato ir polimetilmetakrilato, kurio sudėtyje polikarbonatas sudaro ne mažiau kaip 98,5 % masės ir kurio šviesos pralaidumas, išmatuotas naudojant 4,0 mm storio bandinį, kai bangos ilgis λ = 400 nm (pagal ISO 13468–2), yra ne mažesnis kaip 88,5 %

1 1–12 31

2 000 tonų

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Poli(etilentereftalato) ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetanolis sudaro daugiau kaip 10 % masės

1 1–12 31

60 000 tonų

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Skystas poli(metilhidrosiloksanas) su galinėmis trimetilsililo grupėmis (CAS RN 63148-57-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės

1 1–12 31

500 tonų

0  %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenas) (CAS RN 25135-51-7 ir CAS RN 25154-01-2), vienos iš formų, įvardytų šio skirsnio 6 pastabos b punkte, kurio sudėtyje priedai sudaro ne daugiau kaip 20 % masės

1 1–12 31

6 300 tonų

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4’-bifenilenas) (CAS RN 25608-64-4 ir 25839-81-0), kurio sudėtyje priedai sudaro ne daugiau kaip 20 % masės

1 1–12 31

5 000 tonų

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celiuliozės acetato dribsniai

1 1–12 31

75 000 tonų

0  %

09.2561

ex 3912 39 85

60

Hipromeliozė (INN) (CAS RN 9004-65-3), skirta maisto papildams arba vaistams gaminti  (1)

07 01–12 31

1 500 tonų

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Natrio alginatas, gautas iš rudadumblių (CAS RN 9005-38-3), kurio:

nuodžiūvis ne didesnis kaip 15 % masės (4 val. 105 °C temperatūroje),

vandenyje netirpi frakcija sudaro ne daugiau kaip 2 % sausosios medžiagos masės

1 1–12 31

2 000 tonų

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrio hialuronatas, nesterilus, kurio:

vidutinė molekulinė masė (Mw) ne didesnė kaip 900 000 ,

endotoksino lygis neviršija 0,008 endotoksino vieneto (ES)/mg,

sudėtyje esantis etanolis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės,

sudėtyje esantis izopropanolis sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės

1 1–12 31

300  kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys šiuos standartus:

EN 4364 (MIL-P-5425E) ir DTD5592A arba

EN 4365 (MIL-P-8184) ir DTD5592A

1 1–12 31

100 tonų

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Akytas regeneruotos celiuliozės blokas, įmirkytas vandeniu, kurio sudėtyje yra magnio chlorido ir ketvirtinių amonio junginių ir kurio matmenys – 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1 1–12 31

1 700 tonų

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Žaliaviniai balti pirminiai medvilnės verpalai

iš šukuotų pluoštų,

kurių vidutinis pluošto ilgis ne mažesnis kaip 36,5 mm,

pagaminti sanglaudžiojo žiedinio verpimo būdu, taikant pneumatinę kompresiją,

kurių plėšimo stipris ne mažesnis kaip 26,5 cN/tex (pagal standartą ISO 2062:2009, esant 5 000  mm/min. greičiui)

1 1–12 31

50 000 tonų

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Sintetinių nailono arba kitų poliamidų (PA6 ir PA66) pluoštų atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

1 1–12 31

10 000 tonų

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Laminuoti gumuoti tekstilės audiniai, kuriems būdingos šios charakteristikos:

jie yra trijų sluoksnių,

vienas išorinis sluoksnis yra iš akrilo,

kiti išoriniai sluoksniai yra iš poliesterio,

vidurinis sluoksnis yra iš chlorobutilo gumos,

vidurinio sluoksnio masė yra ne mažesnė kaip 452 g/m2, bet ne didesnė kaip 569 g/m2,

bendra tekstilės audinio masė yra ne mažesnė kaip 952 g/m2, bet ne didesnė kaip 1 159  g/m2 ir

bendras tekstilės audinio storis yra ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 4 mm,

naudojami motorinių transporto priemonių įtraukiamajam stogui gaminti  (1)

1 1–12 31

375 000  m2

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) masės plastiku padengtas stiklo pluošto audinys, paprastai naudojamas nuo vabzdžių apsaugančioms vyniojamoms uždangoms su pritvirtintais rėmais gaminti

1 1–12 31

3 000 000  m2

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Rafinuotojo vario folija ir juostelės, pagamintos taikant elektrolizę, kurių storis ne mažesnis kaip 0,015 mm

1 1–12 31

1 020 tonų

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plokštės:

sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio,

iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15 mm,

kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 5,4 esant 1 MHz dažniui, matuojant pagal IPC-TM-650 2.5.5.2,

kurių nuostolio kampo tangentas mažesnis kaip 0,035 esant 1 MHz dažniui, matuojant pagal IPC-TM-650 2.5.5.2,

kurių lyginamasis atsparumo paviršinio nuotėkio kelių susidarymui rodiklis (CTI) yra ne mažesnis kaip 600

1 1–12 31

80 000  m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Aliuminio lydinio strypai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 300,1 mm, bet ne didesnis kaip 533,4 mm

1 1–12 31

1 000 tonų

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Aliuminio ir magnio lydinio juostos arba folijos:

iš standartus 5182-H19 arba 5052-H19 atitinkančio lydinio,

susuktos į ritinius, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 1 250  mm, bet ne didesnis kaip 1 350  mm,

0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm arba 0,20 mm storio (leidžiamoji nuokrypa – 0,006 mm),

12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm arba 356 mm pločio (leidžiamoji nuokrypa ± 0,3 mm),

kurių leidžiamoji išgauba ne didesnė kaip 0,4 mm/750 mm,

kurių plokštumo matas vienetais I yra ± 4,

kurių tempiamasis stipris didesnis kaip 365 MPa (standartą 5182-H19 atitinkančio lydinio) arba 320 MPa (standartą 5052-H19 atitinkančio lydinio) ir

kurių pailgėjimas A50 yra didesnis kaip 3 % (standartą 5182-H19 atitinkančio lydinio) arba 2,5 % (standartą 5052-H19 atitinkančio lydinio),

skirtos žaliuzių juostoms gaminti  (1)

1 1–12 31

600 tonų

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės

1 1–12 31

120 000 tonų

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnio milteliai, kurių:

grynumas ne mažesnis kaip 98 %, bet ne didesnis kaip 99,5 % masės ir

dalelių dydis ne mažesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm

1 1–12 31

2 000 tonų

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopinės rankenos iš aliuminio, naudojamos kelioniniam bagažui gaminti  (1)

1 1–12 31

1 500 000 vienetų

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Dviejų cilindrų didžiaslėgių siurblių galvos iš kaltinio plieno,

turinčios ne mažesnio kaip 10 mm, bet ne didesnio kaip 36,8 mm skersmens jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais,

su gręžtiniais kuro kanalais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm,

naudojamos dyzelino įpurškimo sistemose

1 1–12 31

65 000 vienetų

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Turbokompresoriaus sparnuotės korpusas iš aliuminio lydinio arba ketaus:

kurio atsparumas kaitrai ne didesnis kaip 400 °C,

kurio ertmė, skirta kompresoriaus sparnuotei įtaisyti, ne mažesnė kaip 30 mm, bet ne didesnė kaip 300 mm,

skirtas naudoti automobilių pramonėje  (1)

1 1–12 31

4 000 000 vienetų

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Logaritminio profilio ritinėliai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm, arba rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm,

pagaminti iš 100Cr6 plieno arba 100CrMnSi6-4 plieno (ISO 3290),

ne didesnio nei 0,5 mm nuokrypio, nustatyto taikant FBH metodą,

skirti naudoti vėjo jėgainių pramonėje  (1)

1 1–12 31

600 000 vienetų

0  %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Žalvarinės guolių apkabos, kurioms būdingos šios charakteristikos:

pagamintos tolydžiojo arba išcentrinio liejimo būdu,

ištekintos,

kurių sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 38 % masės,

kurių sudėtyje esantis švinas sudaro ne mažiau kaip 0,75 %, bet ne daugiau kaip 1,25 % masės,

kurių sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1,0 %, bet ne daugiau kaip 1,4 % masės,

kurių tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 415 Pa,

naudojamos rutuliniams guoliams gaminti

7 1–12 31

275 000 vienetų

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

60

Iš plieno pagaminti vidiniai arba išoriniai negrūdinti arba nešlifuoti žiedai su vidine riedėjimo vagele (-ėmis) (išorinis žiedas) ir išorine riedėjimo vagele (-ėmis) (vidinis žiedas), kurių išorinis skersmuo:

vidinio žiedo – ne mažesnis kaip 14 mm, bet ne didesnis kaip 77 mm,

išorinio žiedo – ne mažesnis kaip 26 mm, bet ne didesnis kaip 101 mm,

naudojami guoliams gaminti  (1)

7 1–12 31

9 700 000  kg

0  %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Elektroninis vykdiklis:

kurį sudaro nuolatinės srovės variklis, kurio galia mažesnė kaip 600 W,

skirtas 12–48 V maitinimo įtampai,

su variklio jungtimi (jungiamąja jungtimi),

su bekontakčiu padėties jutikliu,

sumontuotas stačiakampiame korpuse, kurio plotis mažesnis kaip 100 mm, o ilgis mažesnis kaip 150 mm, su reduktoriumi ir svirtimi, prijungtais prie variklio pavaros veleno, arba

sumontuotas cilindriniame korpuse, kurio ilgis mažesnis kaip 150 mm, o skersmuo mažesnis kaip 100 mm, su variklio rotoriuje įsriegtais sriegiais integruoto valdymo strypo linijiniam judėjimui užtikrinti

1 1–12 31

650 000 vienetų

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Elektrinis vienfazis kintamos srovės variklis, su perjungikliu arba be jo, kurio:

vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 180 W,

įėjimo galia ne mažesnė kaip 150 W, bet ne didesnė kaip 2 700  W,

išorinis skersmuo didesnis kaip 120 mm (± 0,2 mm), bet ne didesnis kaip 135 mm (± 0,2 mm),

vardinis greitis didesnis kaip 10 000 sūkių per minutę, bet ne didesnis kaip 50 000 sūkių per minutę,

su oro įtraukimo ventiliatoriumi arba be jo,

su mechaniniu įtaisu (krumpliaračiu, sraigtais, pavaros jungtimi ir kt.) ant veleno arba be jo,

naudojamas buitiniams prietaisams gaminti  (1)

1 1–12 31

2 000 000 vienetų

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Daugiafunkcis įtaisas (prietaisų blokas):

lenktu TFT LCD ekranu (spindulys – 750 mm) su jutikliniais paviršiais,

su mikroprocesoriais ir atmintinės lustais,

su garso moduliu ir garsiakalbiu,

su CAN (vietinio tinklo valdiklio), 3 x LIN (vietinio jungiamojo tinklo) magistralės, LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų) ir eterneto jungtimis,

įvairioms funkcijoms (pvz., važiuoklės, apšvietimo) valdyti,

konkrečią situaciją apibūdinantiems transporto priemonės ir navigacijos duomenims (pvz., greičio, odometro, traukos baterijos įkrovos lygio) rodyti,

skirtas SS 8703 80 subpozicijai priskiriamiems tik elektros varikliu varomiems lengviesiems automobiliams gaminti  (1)

1 1–12 31

66 900 vienetų

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Atraminė gembė iš aliuminio lydinio, su montavimo skylėmis, su tvirtinimo veržlėmis arba be jų, skirta pavarų dėžei netiesiogiai jungti prie automobilio kėbulo ir naudojama 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti  (1)

1 1–12 31

200 000 vienetų

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Dviračio rėmas iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos, naudojamas dviračiams (įskaitant elektrinius dviračius) gaminti  (1)

1 1–12 31

600 000 vienetų

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rėmas iš aliuminio arba aliuminio ir anglies pluošto ir dirbtinės dervos, naudojamas dviračiams (įskaitant elektrinius dviračius) gaminti  (1)

1 1–12 31

9 600 000 vienetų

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Blokinis prietaisų skydelis su

žingsniniais varikliais,

analoginėmis rodyklėmis ir ciferblatais

arba be mikroprocesoriaus valdymo plokštės,

arba be LED indikatorių ar LCD ekrano,

rodantis bent:

greitį,

variklio sūkių skaičių,

variklio temperatūrą,

degalų kiekį,

palaikantis ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir (arba) K-LINE protokolus,

skirtas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti  (1)

1 1–12 31

160 000 vienetų

0  %


(1)  Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį.

(2)  Tačiau muitų tarifų taikymas nesustabdomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.


Top