EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0180

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/180 2023 m. sausio 27 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2022/2474, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ST/5316/2023/INIT

OJ L 26, 30.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/180/oj

2023 1 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/180

2023 m. sausio 27 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2022/2474, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. gruodžio 16 d. Reglamentą (ES) 2022/2474, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1), ypač į jo 1 straipsnio 19 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2022 m. gruodžio 16 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2022/2474, kuriuo buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 (2) ir nustatytos papildomos ribojamosios priemonės siekiant sustabdyti tam tikrų Reglamento (ES) 2022/2474 V priede nurodytų žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje arba veiklą, nukreiptą prieš Sąjungą. Pagal Reglamento (ES) 2022/2474 1 straipsnio 19 punktą tokių priemonių taikymas vienai ar kelioms iš tų žiniasklaidos priemonių priklauso nuo to, ar Taryba priims įgyvendinimo teisės aktus;

(2)

išnagrinėjusi atitinkamus atvejus, Taryba padarė išvadą, kad Reglamento (ES) Nr. 833/2014 2f straipsnyje nurodytos ribojamosios priemonės nuo 2023 m. vasario 1 d. turėtų būti taikomos visiems Reglamento (ES) 2022/2474 V priede nurodytiems subjektams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 2f straipsnyje nurodytos priemonės nuo 2023 m. vasario 1 d. taikomos visiems Reglamento (ES) 2022/2474 V priede nurodytiems subjektams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. ROSWALL


(1)  OL L 322I, 2022 12 16, p. 1.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).


Top