EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1614

Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1614 2023 m. liepos 10 d. dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kad Europos Sąjungos valstybei narei būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti asmenis, kurie pagal jos nacionalinę teisę buvo areštuoti ir sulaikyti už dalyvavimą veikloje, kuria pažeidžiamas Jungtinių Tautų ginklų embargas Somaliui, arba narkotinių medžiagų prekyboje prie Somalio krantų, pasirašymo ir sudarymo Sąjungos vardu

ST/10934/2023/INIT

OJ L 199, 9.8.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1614/oj

Related international agreement

2023 8 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/1614

2023 m. liepos 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kad Europos Sąjungos valstybei narei būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti asmenis, kurie pagal jos nacionalinę teisę buvo areštuoti ir sulaikyti už dalyvavimą veikloje, kuria pažeidžiamas Jungtinių Tautų ginklų embargas Somaliui, arba narkotinių medžiagų prekyboje prie Somalio krantų, pasirašymo ir sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 5 ir 6 dalimis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2020 m. gruodžio 22 d. Taryba Sprendimu (BUSP) 2020/2188 (1) pratęsė Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/851/BUSP (2) įsteigtą Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (operacija ATALANTA), iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir išplėtė jos įgaliojimus, kad jie apimtų dvi antrines vykdomąsias užduotis – prisidėti prie Jungtinių Tautų ginklų embargo Somaliui įgyvendinimo ir prie kovos su narkotinių medžiagų prekyba prie Somalio krantų;

(2)

Bendraisiais veiksmais 2008/851/BUSP nustatyta, kad, remiantis Tarybos kiekvienu konkrečiu atveju suteiktais leidimais, su trečiosiomis valstybėmis gali būti sudaryti susitarimai, kad valstybei narei būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti asmenis, kurie pagal jos nacionalinę teisę buvo areštuoti ir sulaikyti už dalyvavimą veikloje, kuria pažeidžiamas Jungtinių Tautų ginklų embargas Somaliui, arba narkotinių medžiagų prekyboje prie Somalio krantų, siekiant vykdyti tokių asmenų baudžiamąjį persekiojimą. Tokie susitarimai turi apimti tokių asmenų perdavimo sąlygas, atitinkančias atitinkamą tarptautinę teisę, visų pirma tarptautinę žmogaus teisių teisę, siekiant visų pirma užtikrinti, kad atitinkamiems asmenims nebūtų taikoma mirties bausmė, jie nebūtų kankinami ir nepatirtų kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.;

(3)

2021 m. gegužės 20 d. Taryba priėmė Sprendimą, kuriuo Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai įgaliojamas pradėti derybas su Seišelių Respublika siekiant sudaryti susitarimą, kad valstybei narei būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti asmenis, kurie pagal jos nacionalinę teisę buvo areštuoti ir sulaikyti už dalyvavimą veikloje, kuria pažeidžiamas Jungtinių Tautų ginklų embargas Somaliui, arba narkotinių medžiagų prekyboje prie Somalio krantų;

(4)

2022 m. gruodžio 12 d. Taryba Sprendimu (BUSP) 2022/2441 (3) operaciją ATALANTA pervadino EUNAVFOR ATALANTA, jos įgaliojimus pratęsė iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir nusprendė, kad, vykdydama savo užduotis, ši operacija turi padėti užtikrinti jūrų saugumą vakarinėje Indijos vandenyno dalyje ir Raudonojoje jūroje;

(5)

remiantis 2021 m. gegužės 20 d. Tarybos suteiktais įgaliojimais buvo susiderėta dėl Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo;

(6)

Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, kad Europos Sąjungos valstybei narei būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti asmenis, kurie pagal jos nacionalinę teisę buvo areštuoti ir sulaikyti už dalyvavimą veikloje, kuria pažeidžiamas Jungtinių Tautų ginklų embargas Somaliui, arba narkotinių medžiagų prekyboje prie Somalio krantų (toliau – Susitarimas) (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu, kad šis Susitarimas taptų privalomas Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NAVARRO RÍOS


(1)  2020 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/2188, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (OL L 435, 2020 12 23, p. 74).

(2)  2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (OL L 301, 2008 11 12, p. 33).

(3)  2022 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2441, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (OL L 319, 2022 12 13, p. 80).

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.


Top