EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1503

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2023/1503 2023 m. liepos 20 d. kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

OL L 183I, 2023 7 20, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1503/oj

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 183/58


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2023/1503

2023 m. liepos 20 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

Europos Sąjungos Taryba,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (1), ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/255/BUSP;

(2)

Taryba tebėra labai susirūpinusi dėl padėties Sirijoje. Po daugiau kaip dešimtmečio konfliktas Sirijoje toli gražu nesibaigė ir tebėra kančių ir nestabilumo šaltinis;

(3)

Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Sirijos režimas toliau vykdo savo represinę politiką. Taryba mano, kad būtina toliau taikyti esamas ribojamąsias priemones ir užtikrinti jų veiksmingumą toliau jas plėtojant, kartu toliau vadovaujantis tiksliniu bei diferencijuotu požiūriu ir nepamirštant humanitarinių sąlygų, kuriomis gyvena Sirijos gyventojai. Taryba mano, kad, atsižvelgiant į konkrečias Sirijoje vyraujančias sąlygas, norint užtikrinti tų ribojamųjų priemonių veiksmingumą yra ypač svarbūs tam tikrų kategorijų asmenys ir subjektai;

(4)

Tarybos vertinimu, Iranas teikia karinę paramą Sirijos režimui. Atsižvelgdama į padėties rimtumą, Taryba mano, kad į Sprendimo 2013/255/BUSP I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtrauktas vienas asmuo, susijęs su oro erdvės gynybos sistemų kūrimu ir jų pristatymu į Siriją;

(5)

todėl Sprendimas 2013/255/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.


PRIEDAS

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo A skirsnyje („Asmenys“) pateiktas sąrašas papildomas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„352.

Fereydoun Mohammadi SAGHAEI

فریدون محمدی سقایی

Gimimo data: 1964 m.

Pilietybė: Irano

Lytis: vyras

Fereydoun Mohammadi Saghaei yra Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) oro ir kosmoso pajėgų vado pavaduotojas. Jis yra atsakingas už IRGC oro erdvės gynybos projektą Sirijoje. Tas projektas vykdomas Irano paramos Sirijos režimui, siunčiant karinę įrangą ir personalą į Siriją, kontekste. Todėl Fereydoun Mohammadi Saghaei remia Sirijos režimą.

2023 7 20“


Top