EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2468

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2468 2022 m. gruodžio 15 d. kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325 nuostatos, susijusios su kontrolės įstaigos „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ pripažinimu ekologiškų produktų importavimo į Sąjungą tikslais

C/2022/9244

OL L 322, 2022 12 16, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2468/oj

2022 12 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 322/89


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2468

2022 m. gruodžio 15 d.

kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325 nuostatos, susijusios su kontrolės įstaigos „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ pripažinimu ekologiškų produktų importavimo į Sąjungą tikslais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325 (2) II priede pateiktas lygiavertiškumo nustatymo tikslais pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325 II priede klaidingai nurodyta, kad „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ yra Kosta Rikos atžvilgiu pripažinta įstaiga. Atitinkamas įrašas turi būti ištaisytas;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2325 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325 ištaisymas

Reglamento (ES) 2021/2325 II priede įstaigai „IMOCERT Latinoamérica Ltda.“ skirto įrašo 3 punkte Kosta Rikai skirta eilutė išbraukiama.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2325, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ekologiškų produktų importo į Sąjungą tikslais pripažintų trečiųjų šalių ir kontrolės institucijų bei kontrolės įstaigų sąrašai (OL L 465, 2021 12 29, p. 8).


Top