EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2259

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2259 2022 m. lapkričio 14 d. dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

C/2022/8331

OJ L 299, 18.11.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2259/oj

2022 11 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2259

2022 m. lapkričio 14 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Gerassimos THOMAS

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekės aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

(1)

(2)

(3)

Plastikinis žiedas, kurio išorinis skersmuo yra apie 4 cm, o vidinis – apie 2 cm. Žiedo išorinėje ir vidinėje pusėse yra po angą. Jo viduje yra neaustinės medžiagos juostelė, įmirkyta kvapiosiomis medžiagomis.

Produktas dedamas į konkrečių geriamųjų butelių kandiklį aplinkos orui, kuris įkvepiamas geriant vandenį pro kandiklį, aromatizuoti. Aromatizuoto oro poveikis pajuntamas retronaziniu būdu (t. y. burnos ertmėje), todėl vartotojui susidaro aromatizuoto gėrimo įspūdis.

Produktas yra įvairių aromatų, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtus aliuminio kompozito folijos maišelius kaip aromatinės pagalvėlės kvapui skleisti.

3307 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 33 skirsnio 4 pastaba ir KN kodus 3307 ir 3307 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nėra naudojamas nei kaip žaliava pramonėje, nei kaip preparatas, skirtas naudoti gėrimų gamyboje. Produktas nepakeičia skysčio aromato, taigi paties gėrimo nearomatizuoja. Todėl jis nepriskirtinas 3302 pozicijai.

Produktas skirtas aromatizuoti orą, kuris įkvepiamas geriant geriamajame butelyje esantį vandenį. Produktas turi neaustinės medžiagos juostelę, įmirkytą parfumerijos preparatu, kaip apibrėžta 33 skirsnio 4 pastaboje (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 3307 pozicijos paaiškinimų V dalies 5 punktą).

Todėl produktas laikytinas kitu parfumerijos preparatu, nenurodytu kitoje vietoje, ir jam priskirtinas KN kodas 3307 90 00 .

(*)

Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.

Image 1


Top