EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1652

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1652 2022 m. rugsėjo 20 d. kuriuo patvirtinami saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimai („Colli di Rimini“ (SKVN))

C/2022/6838

OJ L 249, 27.9.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1652/oj

2022 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1652

2022 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo patvirtinami saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimai („Colli di Rimini“ (SKVN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/33, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija išnagrinėjo Italijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (2) 105 straipsnį kartu su Deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 15 straipsniu pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Colli di Rimini“ produkto specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimo patvirtinimo paraišką. Pakeitimai apima pavadinimo „Colli di Rimini“ pakeitimą į „Rimini“;

(2)

produkto specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimų patvirtinimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 3 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(4)

todėl produkto specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimai turėtų būti patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį kartu su Deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 15 straipsnio 2 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti pavadinimo „Colli di Rimini“ (SKVN) specifikacijos pakeitimai patvirtinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(3)  OL C 226, 2022 6 10, p. 9.


Top