EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0923

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/923 2022 m. kovo 11 d. kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1189, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo, teksto redakcija švedų kalba (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/1416

OL L 160, 2022 6 15, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/923/oj

2022 6 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/28


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/923

2022 m. kovo 11 d.

kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1189, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo, teksto redakcija švedų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/1189 (2) teksto redakcijos švedų kalba 6 straipsnio 3 dalies b punkte yra klaida, susijusi su nuostatomis, taikytinomis tam tikrų rūšių javų ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui;

(2)

todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2021/1189 teksto redakcija švedų kalba turėtų būti atitinkamai ištaisyta. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2021 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1189, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo (OL L 258, 2021 7 20, p. 18).


Top