EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0750

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/750 2022 m. vasario 8 d. kuriuo dėl perėjimo prie naujų lyginamųjų indeksų, susietų su tam tikromis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2205 nustatyti techniniai reguliavimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/619

OL L 138, 2022 5 17, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/750/oj

2022 5 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/750

2022 m. vasario 8 d.

kuriuo dėl perėjimo prie naujų lyginamųjų indeksų, susietų su tam tikromis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartimis, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2205 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2205 (2), be kitų dalykų, nustatomos ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, išreikštų eurais (EUR), svarais sterlingų (GBP), Japonijos jenomis (JPY) ir JAV doleriais (USD), kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, klasės. Tos klasės apima vieną klasę, kurios valiuta EUR ir kuri susieta su euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) norma, taip pat kelias klases, kurių valiutos – GBP, JPY ar USD ir kurios susietos su Londono tarpbankine palūkanų norma (LIBOR), tačiau abiejų normų (EONIA ir LIBOR) teikimas bus nutrauktas;

(2)

EONIA administratorius Europos pinigų rinkų institutas pranešė, kad EONIA normų teikimas bus nutrauktas 2021 m. pabaigoje. Panašiai ir LIBOR administruojantis ICE lyginamųjų indeksų administratorius pranešė, kad GBP LIBOR, JPY LIBOR ir tam tikrų terminų užfiksuotų USD LIBOR normų skelbimas taip pat bus nutrauktas 2021 m. pabaigoje, o visų likusių USD LIBOR normų – 2023 m. birželio mėn. 2021 m. kovo 5 d. Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucija (Financial Conduct Authority) patvirtino, kad iš tiesų arba administratoriai nutrauks visų LIBOR normų skelbimą, arba jos nebebus reprezentatyvios. Be to, Komisija, Europos Centrinis Bankas, kaip bankų priežiūros institucija (ECB Bankų priežiūros tarnyba), Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo sandorio šalys primygtinai raginamos kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. naujose sutartyse kaip pagrindinę palūkanų normą nustoti naudoti visas LIBOR normas, įskaitant USD LIBOR;

(3)

todėl po 2021 m. gruodžio 31 d. sandorio šalys nebegalės sudaryti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susietų su EONIA, GBP LIBOR ar JPY LIBOR, nes tie lyginamieji indeksai nebebus teikiami, arba nebeturėtų sudaryti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susietų su USD LIBOR. Taigi tą dieną išvestinių finansinių priemonių, susietų su EONIA, GBP LIBOR ar JPY LIBOR, apimtis bei likvidumas taps nuliniai ir pagrindinės sandorio šalys taip pat nebevykdys tų sandorių tarpuskaitos. Tą pačią dieną išvestinių finansinių priemonių, susietų su USD LIBOR, likvidumas taip pat turėtų tapti nebereikšmingas. Todėl, išvestinių finansinių priemonių, kurioms šiuo metu taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios yra susietos su EONIA, GBP LIBOR ar JPY LIBOR, klasės nebeatitiks dviejų iš Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytų tarpuskaitos prievolės taikymo sąlygų, t. y. reikalavimo turėti pakankamą likvidumo lygį ir reikalavimo, kad jų tarpuskaitą atliktų leidimą gavusi ar pripažinta pagrindinė sandorio šalis, o išvestinių finansinių priemonių, kurioms šiuo metu taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios yra susietos su USD LIBOR, klasės nebeatitiks vienos iš Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytų tarpuskaitos prievolės taikymo sąlygų, t. y. reikalavimo turėti pakankamą likvidumo lygį. Vadinasi, tos klasės turėtų būti pašalintos iš tarpuskaitos prievolės taikymo srities;

(4)

reguliavimo institucijos ir rinkos dalyviai dirbo, kad šioms valiutoms nustatytų pakaitines normas, visų pirma parengė naujas nerizikingas palūkanų normas, kurios dabar naudojamos kaip lyginamieji indeksai finansinėms priemonėms ir finansinėms sutartims. Visų pirma EUR, USD, GBP ir JPY valiutoms atitinkamai rengiamos nerizikingos palūkanų normos: euro trumpalaikio skolinimosi norma (€STR), garantuota vienos nakties finansavimo norma (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)), svaro sterlingų vienos nakties indeksų vidurkis (Sterling Over Night Index Average (SONIA) ir Tokijo vienos nakties palūkanų vidurkio norma (Tokyo Overnight Average Rate (TONA)). Konkrečiau kalbant apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinką, tai reiškia, kad sandorio šalys jau prekiauja ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutartimis, susietomis su €STR, SOFR, SONIA ir TONA, o tam tikros pagrindinės sandorio šalys atlieka tų sandorių tarpuskaitą;

(5)

ESMA buvo pranešta apie ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, susietų su €STR, SOFR, SONIA ar TONA, kurių tarpuskaitą atlikti leista tam tikroms pagrindinėms sandorio šalims, klases. Kiekvienos iš tų klasių atveju ESMA įvertino esminius kriterijus, kuriais remiantis joms taikoma tarpuskaitos prievolė, įskaitant standartizacijos lygį, apimtį ir likvidumą, taip pat galimybę gauti kainodaros informaciją. Siekdama bendro tikslo mažinti sisteminę riziką, pagal Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytą procedūrą ESMA nustatė ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, kurios susietos su kai kuriomis iš tų nerizikingų palūkanų normų ir kurioms turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė, klases. Todėl tos klasės turėtų būti įtrauktos į tarpuskaitos prievolės taikymo sritį;

(6)

apskritai skirtingoms sandorio šalims reikia skirtingų laikotarpių, kad jos galėtų įdiegti būtinas priemones ir pradėti atlikti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, tarpuskaitą. Tačiau šiuo atveju sandorio šalys turėjo laiko pasirengti perėjimui prie kitų lyginamųjų indeksų ir 2021 m. pabaigoje planuotam EONIA, EUR LIBOR, GBP LIBOR ar JPY LIBOR teikimo nutraukimui, be kita ko, atitinkamai pritaikyti savo tarpuskaitos priemones. Toms sandorio šalims, kurioms jau taikoma tarpuskaitos prievolė ir kurios atlieka ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, išreikštų EUR ar GBP, tarpuskaitą, reikšmingų (arba net jokių) tarpuskaitos sutarčių ar procesų pakeitimų daryti nereikia, kad galėtų vykdyti su naujomis nerizikingomis palūkanų normomis susietų ir tomis valiutomis išreikštų išvestinių finansinių priemonių klasių tarpuskaitą. Iš tiesų, jeigu sandorio šalys turi įdiegusios tarpuskaitos priemones, kad galėtų atlikti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, išreikštų EUR ar GBP, tarpuskaitą, tam, kad galėtų atlikti su nerizikingomis palūkanų normomis susietų ir tomis valiutomis išreikštų ne biržos palūkanų normų išvestinių priemonių tarpuskaitą, joms nereikia nustatyti ir įdiegti visiškai naujų tarpuskaitos priemonių, kaip kad reikėjo tuomet, kai jos pirmą kartą pradėjo atlikti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, išreikštų tomis valiutomis, tarpuskaitą. Su naujosiomis nerizikingomis palūkanų normomis susietų išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita yra susijusi su platesnio masto pasirengimu pereiti nuo EONIA ir LIBOR prie naujų lyginamųjų indeksų, todėl siekiant, kad ta prievolė būtų vykdoma tvarkingai ir laiku, papildomo laipsniško taikymo etapo nustatyti nereikia. Pakeitimai, padaryti siekiant nustatyti naujas ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, susietų su nerizikingomis palūkanų normomis ir išreikštų EUR ir GBP, klases, turėtų būti pradėti taikyti šio reglamento įsigaliojimo dieną;

(7)

Komisijai, ESMA, ECB bankų priežiūros tarnybai ir EBI paskelbus bendrą pareiškimą, kuriuo sandorio šalys primygtinai raginamos kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. naujose sutartyse kaip pagrindinę palūkanų normą nustoti naudoti visas LIBOR normas, sandorio šalys turėjo suplanuoti savo pasirengimą, įskaitant tarpuskaitos priemones, nutraukti susiejimą su USD LIBOR. Tie patys argumentai dėl sandorio šalių, kurios yra įdiegusios tarpuskaitos priemones, kad galėtų atlikti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių tam tikra valiuta tarpuskaitą, gebėjimo tas priemones per gana trumpą persitvarkymui skirtą laiką pritaikyti taip, kad galėtų atlikti ne biržos palūkanų išvestinių finansinių priemonių, susietų su nerizikingomis palūkanų normomis ta pačia valiuta, tarpuskaitą, taip pat tinka sutartims, išreikštoms USD, tačiau tam tikri papildomi elementai rodo, kad dėl sutarčių, išreikštų USD, jos yra mažiau pasirengusios. Visų pirma pagrindinės sandorio šalys dar nepranešė, kada ne biržos palūkanų normų išvestines finansines priemones, susietas su USD LIBOR, kurių tarpuskaitą jos dabar atlieka, konvertuos į ne biržos palūkanų normų išvestines finansines priemones, susietas su SOFR, taip pat kol kas neaišku, kaip privaloma tarpuskaita bus pritaikyta šių priemonių vidaus rinkoje. Dėl šio naujo sudėtingumą didinančio aspekto sandorio šalims reikės daugiau laiko pasirengti vykdyti ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, susietų su USD nerizikinga palūkanų norma, tarpuskaitos prievolę, todėl siekiant, kad ta prievolė būtų vykdoma tvarkingai ir laiku, reikia nustatyti papildomą laipsniško taikymo etapą. Pakeitimai, padaryti siekiant nustatyti naują ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, susietų su nerizikingomis palūkanų normomis ir išreikštų USD, klasę, turėtų būti pradėti taikyti po trijų mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(8)

planuojamas EONIA, GBP LIBOR ir JPY LIBOR teikimo nutraukimas numatytas 2021 m. pabaigoje, taigi nuo 2022 m. sausio 3 d. vykdyti prekybos su šiais lyginamaisiais indeksais susietomis ne biržos palūkanų normų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar atlikti jų tarpuskaitą nebebus įmanoma. Be to, Komisijai, ESMA, ECB bankų priežiūros tarnybai ir EBI paskelbus bendrą pareiškimą, kuriuo sandorio šalys primygtinai raginamos kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. naujose sutartyse kaip pagrindinę palūkanų normą nustoti naudoti visas LIBOR normas, sandorio šalys nuo 2022 m. sausio 3 d. turėtų nevykdyti prekybos ne biržos palūkanų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, susietomis su USD LIBOR, ir neatlikti jų tarpuskaitos. Vietoj to po 2022 m. sausio 3 d. sandorio šalys prekiaus kitomis ne biržos palūkanų normų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, visų pirma susietomis su nerizikingomis palūkanų normomis, arba atliks jų tarpuskaitą. Taigi šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant po jo paskelbimo;

(9)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(11)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išnagrinėjo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą, paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį, pateiktų savo nuomonę, ir pasikonsultavo su Europos sisteminės rizikos valdyba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamos 1a ir 1b dalys:

„1a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, sutarčių, priklausančių vienai iš priedo 4 lentelės D.4.1, D.4.2 eilutėse nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja 2022 m. gegužės 18 d.

1b.   Nukrypstant nuo 1 dalies, sutarčių, priklausančių vienai iš priedo 4 lentelės D.4.3 eilutėje nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 18 d.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo 1, 1a ir 1b dalių, jei sutartys priklauso vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių ir jas sudaro tai pačiai grupei priklausančios sandorio šalys, kai viena sandorio šalis yra įsteigta trečiojoje valstybėje, o kita – Sąjungoje, tų sutarčių atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja:

a)

2022 m. birželio 30 d., jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu nepriimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims;

b)

vėlesnę iš toliau nurodytų datų, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims:

i)

praėjus 60 dienų nuo sprendimo dėl lygiavertiškumo, priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu to reglamento 4 straipsnio tikslais ir taikomo šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, įsigaliojimo;

ii)

tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą pagal 1 dalį.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 1, 1a, 1b ir 2 dalių, sutarčių, priklausančių vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja 2022 m. vasario 18 d., jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

tarpuskaitos prievolė nepradėta taikyti iki 2021 m. vasario 18 d.;

b)

sutartys novacijos būdu keičiamos siekiant vienintelio tikslo – Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį pakeisti valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi.“.

2)

Priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 314, 2015 12 1, p. 13).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Ne biržos palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, klasės

1 lentelė

Bazės apsikeitimo sandorių klasės

Identifikavimo numeris

Rūšis

Bazinis indeksas

Atsiskaitymo valiuta

Terminas

Atsiskaitymo valiutos rūšis

Pasirinkimas

Tariamosios sumos rūšis

A.1.1

Bazė

EURIBOR

EUR

28D–50M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama


2 lentelė

Fiksuotos ir kintamos palūkanų normos apsikeitimo sandorių klasės

Identifikavimo numeris

Rūšis

Bazinis indeksas

Atsiskaitymo valiuta

Terminas

Atsiskaitymo valiutos rūšis

Pasirinkimas

Tariamosios sumos rūšis

A.2.1

Fiksuota ir kintama

EURIBOR

EUR

28D–50M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama


3 lentelė

Išankstinių palūkanų normų sandorių klasės

Identifikavimo numeris

Rūšis

Bazinis indeksas

Atsiskaitymo valiuta

Terminas

Atsiskaitymo valiutos rūšis

Pasirinkimas

Tariamosios sumos rūšis

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D–3M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama


4 lentelė

Vienos nakties indekso apsikeitimo sandorių klasės

Identifikavimo numeris

Rūšis

Bazinis indeksas

Atsiskaitymo valiuta

Terminas

Atsiskaitymo valiutos rūšis

Pasirinkimas

Tariamosios sumos rūšis

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D–3M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D–3M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7D–50M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7D–3M

Viena valiuta

Ne

Pastovi arba kintama


Top