EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0699

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/699 2022 m. gegužės 3 d. kuriuo dėl Rusijos pašalinimo kaip paskirties vietos iš Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/821

C/2022/2885

OL L 130I, 2022 5 4, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/699/oj

2022 5 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 130/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/699

2022 m. gegužės 3 d.

kuriuo dėl Rusijos pašalinimo kaip paskirties vietos iš Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/821

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2021 m. gegužės 20 d. (ES) 2021/821, nustatantį Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (1), ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

atsižvelgdama į Rusijos vykdomą neteisėtą išpuolį prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, ir atitinkamas grėsmes esminiams Sąjungos saugumo interesams, Sąjunga nusprendė nustatyti papildomus dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir susijusių paslaugų teikimo apribojimus. Tarybos reglamentu (ES) 2022/328 (2) nustatyti, be kita ko, dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto ir susijusių paslaugų teikimo apribojimai. Tarybos reglamentu (ES) 2022/394 (3) nustatyti navigacijos prekių ir technologijų eksporto apribojimai. Tarybos reglamentu (ES) 2022/428 (4) nustatyti Rusijos energetikos pramonės (išskyrus branduolinę pramonę ir energijos transportavimo galutinės grandies sektorių) įrangos, technologijų ir paslaugų eksporto apribojimai. Tarybos reglamentu (ES) 2022/576 (5) nustatyti papildomi įvairių pažangiųjų technologijų eksporto apribojimai;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/821 nustatyti aštuoni Sąjungos bendrieji eksporto leidimai tam tikroms prekėms eksportuoti į tam tikras paskirties vietas laikantis konkrečių sąlygų ir reikalavimų. Šiuo metu eksportuojant į Rusiją gali būti naudojamasi trimis bendraisiais Sąjungos eksporto leidimais: ES003 (prekių reeksportas į ES po taisymo arba pakeitimo), ES004 (prekių eksportas į muges ar parodas), ES005 (telekomunikacijų įrangos eksportas);

(3)

atsižvelgiant į Sąjungos veiksmus Rusijos atžvilgiu, tikslinga pašalinti Rusiją iš Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų Nr. ES003, ES004 ir ES005 paskirties vietų sąrašų, kad Rusija negalėtų naudotis ypatingos svarbos technologijomis ir dvejopo naudojimo prekėmis;

(4)

todėl Reglamentas (ES) 2021/821 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

atsižvelgiant į konflikto keliamą tiesioginę grėsmę Europos taikai ir saugumui, yra privalomų skubos priežasčių pašalinti Rusiją iš Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų Nr. ES003, ES004 ir ES005 taikymo srities. Todėl turėtų būti taikoma Reglamento (ES) 2021/821 19 straipsnio 1 dalyje numatyta skubos procedūra ir šis deleguotasis aktas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2021/821 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 206, 2021 6 11, p. 1.

(2)  2022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/328, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 49, 2022 2 25, p. 1).

(3)  2022 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/394, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 81, 2022 3 9, p. 1).

(4)  2022 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/428, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 87I, 2022 3 15, p. 13).

(5)  2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 111, 2022 4 8, p. 1).


PRIEDAS

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

C skirsnio „EKSPORTAS PO TAISYMO IR (ARBA) PAKEITIMO“ 2 dalies „Paskirties vietos“ Rusijai skirta įtrauka išbraukiama;

2)

D skirsnio „LAIKINASIS EKSPORTAS Į PARODĄ AR MUGĘ“ 2 dalies „Paskirties vietos“ Rusijai skirta įtrauka išbraukiama;

3)

E skirsnio „TELEKOMUNIKACIJOS“ 2 dalies „Paskirties vietos“ Rusijai skirta įtrauka išbraukiama.


Top