EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0248

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/248 2022 m. vasario 15 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 2 dalį įregistruojama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Pregler“/„Osttiroler Pregler“

C/2022/1020

OJ L 41, 22.2.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/248/oj

2022 2 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/248

2022 m. vasario 15 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 2 dalį įregistruojama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda „Pregler“/„Osttiroler Pregler“

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (1), ypač į jo 30 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 (2) 17 straipsnio 5 dalimi Komisija išnagrinėjo 2019 m. birželio 7 d. Austrijos pateiktą paraišką įregistruoti pavadinimą „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ kaip geografinę nuorodą;

(2)

2019 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) 2019/787, kuriuo pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008. Remiantis to reglamento 49 straipsnio 1 dalimi, nuo 2019 m. birželio 8 d. panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III skyrius („Geografinės nuorodos“);

(3)

padariusi išvadą, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus, techninės bylos pagrindines specifikacijas Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 17 straipsnio 6 dalyje, pagal Reglamento (ES) 2019/787 50 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą;

(4)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) 2019/787 27 straipsnio 1 dalį Komisija negavo;

(5)

todėl geografinė nuoroda „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ turėtų būti įregistruota,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojama geografinė nuoroda „Pregler“/„Osttiroler Pregler“. Pagal Reglamento (ES) 2019/787 30 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu geografinei nuorodai „Pregler“/„Osttiroler Pregler“ suteikiama Reglamento (ES) 2019/787 21 straipsnyje nurodyta apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 1.

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(3)  OL C 430, 2021 10 25, p. 14.


Top