EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2273

Tarybos sprendimas (ES) 2022/2273 2022 m. lapkričio 18 d. kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos statuso susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomos operacinės veiklos

ST/14139/2022/INIT

OJ L 300, 21.11.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2273/oj

2022 11 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/27


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2022/2273

2022 m. lapkričio 18 d.

kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos statuso susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomos operacinės veiklos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b bei d punktus, 79 straipsnio 2 dalies c punktą ir 218 straipsnio 3 bei 4 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

aplinkybėmis, kuriomis reikia siųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų nuolatinio korpuso sienų valdymo būrius į trečiąją valstybę, kurioje būrių (grupių) nariai naudosis vykdomaisiais įgaliojimais, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1896 (1) 73 straipsnio 3 dalyje raginama, kad Sąjunga ir susijusi trečioji valstybė, vadovaudamosi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 218 straipsniu, sudarytų susitarimą dėl statuso;

(2)

turėtų būti pradėtos derybos siekiant sudaryti susitarimą dėl statuso su Juodkalnija dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijos teritorijoje vykdomos operacinės veiklos;

(3)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (2); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(4)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija įgaliojama Sąjungos vardu pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos statuso susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijos teritorijoje vykdomos operacinės veiklos.

2 straipsnis

Derybos vedamos remiantis Tarybos derybiniais nurodymais, pateiktais šio sprendimo papildyme, ir konsultuojantis su atitinkama Tarybos darbo grupe.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL L 295, 2019 11 14, p. 1).

(2)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).


Top