EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2079

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2079 2022 m. spalio 25 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1348, kuriuo Kroatijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

ST/12701/2022/INIT

OL L 280, 2022 10 28, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2079/oj

2022 10 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2079

2022 m. spalio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1348, kuriuo Kroatijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 dėl Europos laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE) sukūrimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

atsižvelgdama į 2020 m. rugpjūčio 6 d. Kroatijos prašymą, Taryba Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1348 (2) suteikė Kroatijai finansinę paramą paskolos, kuri neviršija 1 020 600 000 EUR ir kurios ilgiausias vidutinis grąžinimo terminas yra 15 metų, o prieinamumo laikotarpis – 18 mėn., forma, kad papildytų Kroatijos nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir švelninti to protrūkio socialinius ir ekonominius padarinius darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims;

(2)

Kroatija paskolą turėjo panaudoti Tarybos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1348 3 straipsnyje nurodytoms sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašioms priemonėms finansuoti;

(3)

COVID-19 protrūkis imobilizavo didelę Kroatijos darbo jėgos dalį. Dėl to Kroatijoje ne kartą staiga ir smarkiai padidėjo viešosios išlaidos, susijusios su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1348 3 straipsnio a ir b punktuose nurodytomis priemonėmis;

(4)

COVID-19 protrūkis ir ypatingos priemonės, kurias 2020, 2021 ir 2022 m. Kroatija įgyvendino siekdama suvaldyti tą protrūkį ir jo socialinį, ekonominį bei su sveikata susijusį poveikį, turėjo didžiulį poveikį viešiesiems finansams. 2020 m. Kroatijos valdžios sektoriaus deficitas ir skola sudarė atitinkamai 7,3 % ir 87,3 % bendrojo vidaus produkto (BVP); 2021 m. pabaigoje šie rodikliai sumažėjo iki atitinkamai 2,9 % ir 79,8 %. Pagal Komisijos 2022 m. pavasario prognozę numatyta, kad 2022 m. pabaigoje Kroatijos valdžios sektoriaus deficitas ir skola sudarys atitinkamai 1,8 % ir 73,1 % BVP. Remiantis Komisijos 2022 m. tarpine vasaros prognoze, 2022 m. Kroatijos BVP turėtų padidėti 3,4 %;

(5)

2022 m. liepos 25 d. Kroatija paprašė papildomos 550 000 000 EUR dydžio Sąjungos finansinės paramos, kad galėtų toliau papildyti 2020, 2021 ir 2022 m. dėtas nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir reaguoti į protrūkio socialinius bei ekonominius padarinius darbuotojams. Visų pirma Kroatija dar pratęsė sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir kitų panašių priemonių, nurodytų 6–7 konstatuojamosiose dalyse, taikymą ir jas iš dalies pakeitė;

(6)

remdamasi Darbo rinkos įstatymu (3), Kroatija nustatė priemonę, pagal kurią įmonėms, kurių pajamos, palyginti su 2019 m., sumažėjo, bendrai finansuojami darbuotojų atlyginimai. Pajamų sumažėjimo kriterijai yra šie: 20 % sumažėjimas 2020 m. kovo – gegužės mėn., 50 % sumažėjimas 2020 m. birželio – gruodžio mėn., o pradedant 2021 m. sausio mėn. vienintelis reikalavimas yra pajamų sumažėjimas lyginant su atitinkamu 2019 m. mėnesiu, su sąlyga, kad nenutraukiami darbo santykiai. 2020 m. kovo mėn. paramos suma buvo 3 250 HRK vienam visą darbo dieną dirbančiam darbuotojui, o nuo 2020 m. balandžio mėn. mėnesinė paramos suma – 4 000 HRK vienam visą darbo dieną dirbančiam darbuotojui. Kol priemonė galioja, paramos suma vienam darbuotojui nekeičiama, tačiau paramą galintys gauti sektoriai laikui bėgant kinta, priklausomai nuo ekonominių sąlygų. 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. birželio mėn. laikotarpiu įmonės, kurioms nacionalinių valdžios institucijų sprendimu buvo taikomos izoliavimo priemonės, paramą už vieną visą dieną dirbantį darbuotoją gavo priklausomai nuo dienų, kuriomis buvo taikomos izoliavimo priemonės, skaičiaus, tačiau ji sudarė ne daugiau kaip 4 000 HRK už visą izoliavimo mėnesį. Šia priemone pratęsiama Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1348 3 straipsnio a punkte aprašyta priemonė, kaip numatyta Kroatijos užimtumo tarnybos administracinės tarybos sprendimu, priimtu 2020 m. kovo 20 d. ir iš dalies pakeistu 2020 m. kovo 25 d., balandžio 7 d., balandžio 9 d., gegužės 6 d., gegužės 28 d., birželio 18 d., birželio 25 d., liepos 10 d. ir 29 d., rugsėjo 7 d., spalio 22 d., lapkričio 4 d. ir gruodžio 4 d. sprendimais. Vėlesni Kroatijos užimtumo tarnybos atlikti pakeitimai taip pat priimti 2021 m. sausio 8 d., sausio 21 d., kovo 3 d., balandžio 15 d., balandžio 30 d., gegužės 31 d., liepos 23 d., rugpjūčio 25 d., rugsėjo 29 d., spalio 15 d., lapkričio 4 d. sprendimais bei 2022 m. sausio 27 d. ir gegužės 31 d. sprendimais. 2022 m. birželio mėn. pabaigoje priemonės taikymas buvo nutrauktas;

(7)

be to, remdamasi Darbo rinkos įstatymu, Kroatija nustatė priemonę, pagal kurią remiamas laikinas darbo laiko sutrumpinimas laikotarpiu nuo 2020 m. birželio iki 2022 m. gruodžio mėn. bet kuriame sektoriuje veikiančioms įmonėms, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų. Kad būtų galima pasinaudoti šia priemone, reikalaujama, kad numatomas viso (t. y. visų visą dieną dirbančių darbuotojų) per mėnesį dirbto darbo laiko sumažėjimas mėnesį, dėl kurio prašoma paramos, būtų bent 10 % darbdavio lygmeniu arba 20 % verslo padalinio lygmeniu. Be to, reikalaujama, kad paramos prašantis darbdavys parodytų COVID-19 poveikio jo verslui numatomo sumažėjimo ryšį, visų pirma pateikdamas įrodymus, kad mėnesio, dėl kurio prašoma paramos, pajamos sumažėjo bent 20 % lyginant su atitinkamu 2019 m. mėnesiu arba, išimties tvarka 2022 m. sausio ir vasario mėn. atveju, lyginant su atitinkamu 2020 m. mėnesiu. Priemonės prašymas pateikiamas prieš mėnesį, dėl kurio prašoma paramos, einantį mėnesį. Pagal šią priemonę vienam darbuotojui gali būti finansuojama iki 2 000 HRK per mėnesį. Šia priemone pratęsiama Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1348 3 straipsnio b punkte aprašyta priemonė, kaip numatyta Kroatijos užimtumo tarnybos administracinės tarybos sprendimu, priimtu 2020 m. birželio 29 d. ir iš dalies pakeistu 2020 m. liepos 10 d. ir spalio 22 d. ir dar kartą pakeistu 2021 m. sausio 8 d. ir 2022 m. sausio 27 d.. Numatyta, kad priemonės taikymas bus užtikrintas iki 2022 m. gruodžio mėn. pabaigos;

(8)

Kroatija atitinka Reglamento (ES) 2020/672 3 straipsnyje nustatytas finansinės paramos prašymo sąlygas. Kroatija pateikė Komisijai tinkamų įrodymų, kad faktinės ir numatomos viešosios išlaidos nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2022 m. balandžio mėn. pabaigos padidėjo 2 220 567 523 EUR dėl nacionalinių priemonių, kurių imtasi siekiant sumažinti socialinį ir ekonominį COVID-19 protrūkio poveikį. Tai staigus ir smarkus padidėjimas, nes jis taip pat susijęs su galiojančių nacionalinių priemonių, tiesiogiai susijusių su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašių priemonių, taikomų didelei įmonių ir darbo jėgos daliai Kroatijoje, pratęsimu ar daliniu pakeitimu. Kroatija ketina padidėjusią išlaidų sumą finansuoti taip: 631 536 540 EUR – Sąjungos lėšomis, o 18 430 983 EUR – savo lėšomis;

(9)

Komisija pagal Reglamento (ES) 2020/672 6 straipsnį pasikonsultavo su Kroatija ir patikrino, ar staiga smarkiai padidėjo faktinės viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, nurodytomis 2022 m. liepos 25 d. prašyme;

(10)

todėl finansinė parama turėtų būti suteikta siekiant padėti Kroatijai mažinti didelio ekonomikos sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis, socialinį ir ekonominį poveikį. Sprendimus dėl paramos dalių ir dalinių išmokų terminų, dydžio ir išmokėjimo Komisija turėtų priimti glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo sprendime (ES) 2020/1348 nurodytas prieinamumo laikotarpis pasibaigė, reikia nustatyti naują papildomos finansinės paramos prieinamumo laikotarpį. Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1348 nustatytas 18 mėnesių finansinės paramos prieinamumo laikotarpis turėtų būti pratęstas 21 mėnesiu, todėl bendras prieinamumo laikotarpis turėtų būti 39 mėn. nuo pirmos dienos po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1348 įsigaliojimo;

(12)

į šį sprendimą Kroatija ir Komisija turėtų atsižvelgti paskolos susitarime, nurodytame Reglamento (ES) 2020/672 8 straipsnio 2 dalyje;

(13)

šis sprendimas neturėtų daryti poveikio procedūrų, kurios gali būti pradėtos dėl vidaus rinkos veikimo iškraipymo, ypač pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, rezultatams. Jis nėra viršesnis už reikalavimą, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie galimos valstybės pagalbos atvejus pagal Sutarties 108 straipsnį;

(14)

Kroatija turėtų reguliariai informuoti Komisiją apie planuojamų viešųjų išlaidų įvykdymą, kad Komisija galėtų įvertinti, kokiu mastu Kroatija įvykdė tas išlaidas;

(15)

sprendimas suteikti finansinę paramą priimtas atsižvelgiant į esamus ir numatomus Kroatijos poreikius, taip pat į kitų valstybių narių pagal Reglamentą (ES) 2020/672 jau pateiktus ar numatomus pateikti finansinės paramos prašymus, taikant vienodo požiūrio, solidarumo, proporcingumo ir skaidrumo principus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1348 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Sąjunga suteikia Kroatijai paskolą, kuri neviršija 1 570 600 000 EUR. Ilgiausias vidutinis paskolos grąžinimo terminas – 15 metų.

2.   Šiuo sprendimu suteiktos finansinės paramos prieinamumo laikotarpis yra 39 mėnesiai nuo pirmos dienos po šio sprendimo įsigaliojimo.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pirma dalis išmokama įsigaliojus Reglamento (ES) 2020/672 8 straipsnio 2 dalyje numatytam paskolos susitarimui. Visos kitos dalys išmokamos atsižvelgiant į to paskolos susitarimo sąlygas arba atitinkamais atvejais įsigaliojus jo priedui arba iš dalies pakeistam Kroatijos ir Komisijos sudarytam paskolos susitarimui, kuriuo pakeičiamas pirminis paskolos susitarimas.“;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Kroatija gali finansuoti šias priemones:

a)

subsidijas darbo vietoms išsaugoti COVID-19 paveiktuose sektoriuose pagal Darbo rinkos įstatymo 35 ir 36 straipsnius ir kaip numatyta 2020 m. kovo 20 d. Kroatijos užimtumo tarnybos sprendime, paskutinį kartą pakeistame 2022 m. gegužės 31 d. sprendimu, ir

b)

pagalbą už sutrumpintą darbo laiką pagal Darbo rinkos įstatymo 35 ir 36 straipsnius ir kaip numatyta 2020 m. birželio 29 d. Kroatijos užimtumo tarnybos sprendime, paskutinį kartą pakeistame 2022 m. sausio 27 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Kroatijos Respublikai.

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo adresatui apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2022 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 159, 2020 5 20, p. 1.

(2)  2020 m. rugsėjo 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1348, kuriuo Kroatijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (OL L 314, 2020 9 29, p. 28).

(3)  Oficialusis leidinys 118/18, 32/20, 18/22.


Top