EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1256

Tarybos sprendimas (ES) 2022/1256 2022 m. liepos 15 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybos 226-ojoje sesijoje, dėl siūlomo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 6 priedo I dalies 48 pakeitimo priėmimo

ST/10712/2022/INIT

OL L 191, 2022 7 20, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

2022 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 191/61


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2022/1256

2022 m. liepos 15 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybos 226-ojoje sesijoje, dėl siūlomo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 6 priedo I dalies 48 pakeitimo priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1947 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (toliau – Čikagos konvencija), kuria reguliuojamas tarptautinis oro susisiekimas. Ja įsteigta Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO);

(2)

Sąjungos valstybės narės yra Čikagos konvencijos susitariančiosios valstybės (toliau – Susitariančiosios Valstybės) ir ICAO narės, o Sąjunga turi stebėtojos statusą tam tikruose ICAO organuose. ICAO taryboje šiuo metu atstovaujama septynioms valstybėms narėms;

(3)

pagal Čikagos konvencijos 54 straipsnį ICAO taryba turi patvirtinti tarptautinius standartus bei rekomenduojamą praktiką ir įtraukti juos į Čikagos konvencijos priedus (toliau – priedai);

(4)

pagal Čikagos konvencijos 90 straipsnį kiekvienas priedas ar tokio priedo pakeitimas turi įsigalioti per tris mėnesius nuo jo perdavimo Susitariančiosioms Valstybėms arba pasibaigus ilgesniam laikui, kurį gali nustatyti ICAO taryba, jei per šį laikotarpį dauguma Susitariančiųjų Valstybių ICAO tarybai nepraneša apie savo nesutikimą;

(5)

per savo 226-ąją sesiją ICAO taryba turi priimti Čikagos konvencijos 6 priedo I dalies 48 pakeitimą (toliau – 48 pakeitimas);

(6)

48 pakeitimo pagrindinis tikslas yra atidėti 6 priedo I dalies 6.18.1 standarto taikymo pradžios datą iki 2025 m. sausio 1 d.;

(7)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu 226-ojoje ICAO tarybos sesijoje, dėl 48 pakeitimo. Ta pozicija turėtų būti tokia – pritarti 48 pakeitimui; ją turėtų pareikšti Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės, veikdamos kartu Sąjungos vardu;

(8)

ICAO tarybai priėmus 48 pakeitimą, apie kurio priėmimą ICAO Generalinis sekretorius turi pranešti taikydamas ICAO valstybėms skirto rašto procedūrą, Sąjungos pozicija turėtų būti nepranešti apie nesutikimą su sąlyga, kad 48 pakeitimas bus priimtas be jokių esminių pakeitimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 226-ojoje ICAO tarybos sesijoje ar bet kurioje vėlesnėje jos sesijoje, yra pritarti visam pasiūlytam Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 6 priedo I dalies 48 pakeitimui (toliau – 48 pakeitimas).

2.   Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi, jei ICAO taryba priims 48 pakeitimą be esminių pakeitimų, yra atsakant į atitinkamą ICAO valstybėms skirtą raštą nepranešti apie nesutikimą dėl priimto 48 pakeitimo.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje nurodytą poziciją pareiškia Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės, veikdamos kartu Sąjungos vardu.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytą poziciją pareiškia visos valstybės narės, veikdamos kartu Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


Top