EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0450

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/450 2022 m. kovo 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

ST/6637/2022/INIT

OJ L 91, 18.3.2022, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/450/oj

2022 3 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/450

2022 m. kovo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/173/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2011/173/BUSP peržiūros rezultatais, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2024 m. kovo 31 d.;

(3)

todėl Sprendimas 2011/173/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/173/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taryba, veikdama vienbalsiai valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu, sudaro ir keičia priede pateikiamą sąrašą.“;

2)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2024 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje (OL L 76, 2011 3 22, p. 68).


Top