EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0157

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/157 2022 m. vasario 4 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje

ST/5705/2022/INIT

OL L 25I, 2022 2 4, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/157/oj

2022 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 25/7


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/157

2022 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugsėjo 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1775 (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje;

(2)

2021 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2021/2208 (2), kuriuo nustatė naują sistemą, pagal kurią galima taikyti ribojamąsias priemones asmenims ir subjektams, atsakingiems už keliamą grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Malyje arba už trukdymą ar kenkimą sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

(3)

kaip nuspręsta 2020 m. rugsėjo 15 d. Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) posėdyje ir kaip numatyta Pereinamojo laikotarpio chartijoje, Malio pereinamojo laikotarpio valdžios institucijos turėjo įgyvendinti politinį pereinamąjį procesą ir valdžios perdavimą išrinktoms civilinėms valdžios institucijoms per 18 mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Per tą laikotarpį jos turėjo surengti laisvus ir sąžiningus prezidento ir parlamento rinkimus (jie buvo numatyti 2022 m. vasario 27 d.), taip pat regioninius bei vietos rinkimus ir, jei tinkama, referendumą dėl konstitucijos;

(4)

2022 m. sausio 8 d. Malio pereinamojo laikotarpio valdžios institucijos pateikė ECOWAS konferencijai naują tvarkaraštį, kuriame numatyta surengti prezidento rinkimus 2025 m. gruodžio mėn. pabaigoje, tokiu būdu pereinamąjį laikotarpį pratęsdamos iš viso penkeriems su puse metų, priešingai nei susitarta su ECOWAS 2020 m. rugsėjo 15 d. ir įsipareigota Pereinamojo laikotarpio chartijoje. ECOWAS konferencija apgailestaudama pažymėjo, kad Malio pereinamojo laikotarpio institucijos nesiėmė būtinų priemonių, kad iki 2022 m. vasario 27 d. būtų surengti prezidento rinkimai, priešingai nei susitarta su ECOWAS konferencija 2020 m. rugsėjo 15 d. ir įsipareigota Pereinamojo laikotarpio chartijoje. ECOWAS konferencija labai apgailestavo dėl akivaizdaus ir neabejotino pereinamojo laikotarpio institucijų politinės valios trūkumo, dėl kurio nepadaryta jokios apčiuopiamos pažangos, kad būtų pasirengta rinkimams, nepaisant ECOWAS ir visų regiono bei tarptautinių partnerių pasirengimo remti Malį šiame procese. 2021 m. gruodžio 13 d. konferencijos Assises nationales de la Refondation (ANR) išvadų, kuriomis remiantis buvo priimtas peržiūrėtas rinkimų tvarkaraštis, klausimu ECOWAS konferencija pažymėjo, kad toje ANR nedalyvavo svarbūs suinteresuotieji subjektai, o tai reiškia, kad nėra nacionalinių suinteresuotųjų subjektų bendro sutarimo dėl siūlomo tvarkaraščio. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, 2022 m. sausio 9 d. ECOWAS konferencija nusprendė išlaikyti pradines sankcijas, nustatytas Maliui ir pereinamojo laikotarpio valdžios institucijoms dar 2021 m. lapkričio 7 d., ir nustatė papildomas ekonomines ir finansines sankcijas;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad padėtis Malyje tebėra sunki, į Sprendimo (BUSP) 2017/1775 II priede pateiktus fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus reikėtų įtraukti penkis asmenis;

(6)

todėl Sprendimo (BUSP) 2017/1775 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2017/1775 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2017 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje (OL L 251, 2017 9 29, p. 23).

(2)  2021 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2208, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje (OL L 446, 2021 12 14, p. 44).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2017/1775 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Į sąrašą, pateiktą skirsnyje „A. 1a straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių asmenų sąrašas“, įtraukiami šie įrašai:

 

Vardas ir pavardė / pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

DIAW, Malick

Gimimo vieta: Ségou (Segu)

Gimimo data: 1979 m. gruodžio 2 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: B0722922, galioja iki 2018 m. rugpjūčio 13 d.

Lytis: vyras

Pareigos: Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (pereinamojo laikotarpio teisėkūros organo) pirmininkas, pulkininkas

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw yra svarbus pulkininko Assimi Goïta artimos aplinkos narys. Kaip Kačio trečiojo karinio regiono štabo vadas jis buvo vienas iš 2020 m. rugpjūčio 18 d. perversmo kurstytojų ir vadovų kartu su pulkininku majoru Ismaël Wagué, pulkininku Assimi Goïta, pulkininku Sadio Camara ir pulkininku Modibo Koné.

Todėl Malick Diaw yra atsakingas už veiksmus ar politiką, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.

Kaip Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (CNT) pirmininkas nuo 2020 m. gruodžio mėn., Malick Diaw taip pat yra svarbus veikėjas pereinamojo laikotarpio kontekste.

CNT nepadarė jokios reikšmingos pažangos vykdant „misijas“, dėl kurių susitarta 2020 m. spalio 1 d. Pereinamojo laikotarpio chartijoje ir kurios turėjo būti įvykdytos per 18 mėnesių – tą įrodo ir tas faktas, kad CNT nepritarė rinkimų įstatymo projektui. Tuo prisidėta prie rinkimų organizavimo vilkinimo, taigi ir prie sėkmingo politinio pereinamojo proceso užbaigimo vilkinimo.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Malick Diaw) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą.

Todėl Malick Diaw trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

2022 2 4

2.

WAGUÉ, Ismaël

Gimimo vieta: Bamako (Bamakas)

Gimimo data: 1975 m. kovo 2 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: diplomatinis pasas (Nr. AA0193660), galioja iki 2023 m. vasario 15 d.

Lytis: vyras

Pareigos: susitaikymo ministras, pulkininkas majoras

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Pulkininkas majoras Ismaël Wagué yra svarbus pulkininko Assimi Goïta artimos aplinkos narys ir buvo vienas iš pagrindinių veikėjų, kartu su pulkininku A. Goïta, pulkininku Sadio Camara, pulkininku Modibo Koné ir Malick Diaw, atsakingų už 2020 m. rugpjūčio mėn. perversmą.

2020 m. rugpjūčio 19 d. jis paskelbė apie tai, kad valdžią perėmė kariuomenė, ir tada tapo Nacionalinio liaudies gelbėjimo komiteto (CNSP) atstovu spaudai.

Todėl Ismaël Wagué yra atsakingas už veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.

Kaip pereinamojo laikotarpio vyriausybės susitaikymo ministras nuo 2020 m. spalio mėn., Ismaël Wagué yra atsakingas už susitarimo dėl taikos ir susitaikymo Malyje įgyvendinimą. Savo 2021 m. spalio mėn. pareiškimu jis prisidėjo prie veiksmų, kuriais blokuojama Susitarimo dėl taikos ir susitaikymo Malyje stebėsenos komiteto (Comité de suivi de l’accord, CSA) veikla, taigi, ir minėto susitarimo įgyvendinimas, numatytas Pereinamojo laikotarpio chartijos 2 straipsnyje.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Malick Diaw) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą.

Todėl Ismaël Wagué yra atsakingas už veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje, taip pat už veiksmus, kuriais trukdoma ir kenkiama sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

2022 2 4

3.

MAÏGA, Choguel

Gimimo vieta: Tabango, Gao, Malis

Gimimo data: 1958 m. gruodžio 31 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas Nr. DA0004473, išduota Šengeno viza

Lytis: vyras

Pareigos: ministras pirmininkas

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Kaip ministras pirmininkas nuo 2021 m. birželio mėn., Choguel Maïga vadovauja po 2021 m. gegužės 24 d. perversmo sudarytai Malio pereinamojo laikotarpio vyriausybei.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, 2021 m. birželio mėn. jis paskelbė apie konferencijos „Assises nationales de la refondation“ (ANR) organizavimą, ją pristatydamas kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

Kaip paskelbė pats Choguel Maïga, ANR po to keletą kartų buvo atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 6 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant ministrą pirmininką Ch. Maïga) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Choguel Maïga, kaip ministras pirmininkas, yra tiesiogiai atsakingas už Pereinamojo laikotarpio chartijoje numatytų rinkimų atidėjimą, todėl savo veiksmais trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų surengimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

2022 2 4

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Gimimo vieta: Tondibi, Gao regionas, Malis

Gimimo data: 1971 m. vasario 5 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas

Lytis: vyras

Pareigos: atkūrimo ministras

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga yra M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques) strateginio komiteto, kuris atliko svarbų vaidmenį nuverčiant prezidentą I. B. Keita, narys.

Kaip atkūrimo ministrui nuo 2021 m. birželio mėn., Ibrahim Ikassa Maïga buvo pavesta suplanuoti konferenciją „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), apie kurią paskelbė ministras pirmininkas Choguel Maiga.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau buvo susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, pereinamojo laikotarpio vyriausybė šią ANR pristatė kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

Kaip paskelbė Choguel Maïga, ANR po to buvo keletą kartų atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 5 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Ibrahim Ikassa Maïga) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Ibrahim Ikassa Maïga, kaip atkūrimo ministras, trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų surengimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

2022 2 4

5.

DIARRA, Adama Ben

dar žinomas kaip Ben Le Cerveau

Gimimo vieta: Kati (Katis), Malis Gimimo data:

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas, išduota Šengeno viza

Lytis: vyras

Pareigos: Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (pereinamojo laikotarpio teisėkūros organo) narys

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, žinomas kaip Camarade Ben Le Cerveau, yra vienas iš M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), kuris atliko svarbų vaidmenį nuverčiant prezidentą I. B. Keita, jaunųjų vadovų. Adama Ben Diarra taip pat vadovauja Yéréwolo – pagrindinei organizacijai, remiančiai pereinamojo laikotarpio institucijas, ir nuo 2021 m. gruodžio 3 d. yra Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (CNT) narys.

CNT nepadarė jokios reikšmingos pažangos vykdant „misijas“, dėl kurių susitarta 2020 m. spalio 1 d. Pereinamojo laikotarpio chartijoje ir kurios turėjo būti įvykdytos per 18 mėnesių – tą įrodo ir tas faktas, kad CNT nepritarė rinkimų įstatymo projektui. Tuo prisidėta prie rinkimų organizavimo vilkinimo, taigi ir prie sėkmingo politinio pereinamojo proceso užbaigimo vilkinimo.

Politiniuose mitinguose ir socialiniuose tinkluose Adama Ben Diarra aktyviai agitavo už pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir jį rėmė, teigdamas, kad iki penkerių metų pratęstas pereinamasis laikotarpis, dėl kurio pereinamojo laikotarpio institucijos nusprendė po konferencijos „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), atitinka didelį Malio gyventojų lūkestį.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau buvo susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, pereinamojo laikotarpio vyriausybė šią ANR pristatė kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

2022 2 4“

 

 

 

Kaip paskelbė Choguel Maïga, ANR po to buvo keletą kartų buvo atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 5 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Adama Ben Diarra) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Todėl Adama Ben Diarra trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų organizavimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

 

2)

Į sąrašą, pateiktą skirsnyje „B. 2a straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas“, įtraukiami šie įrašai:

 

Vardas ir pavardė / pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

DIAW, Malick

Gimimo vieta: Ségou (Segu)

Gimimo data: 1979 m. gruodžio 2 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: B0722922, galioja iki 2018 m. rugpjūčio 13 d.

Lytis: vyras

Pareigos: Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (pereinamojo laikotarpio teisėkūros organo) pirmininkas, pulkininkas

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw yra svarbus pulkininko Assimi Goïta artimos aplinkos narys. Kaip Kačio trečiojo karinio regiono štabo vadas jis buvo vienas iš 2020 m. rugpjūčio 18 d. perversmo kurstytojų ir vadovų kartu su pulkininku majoru Ismaël Wagué, pulkininku Assimi Goïta, pulkininku Sadio Camara ir pulkininku Modibo Koné.

Todėl Malick Diaw yra atsakingas už veiksmus ar politiką, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.

Kaip Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (CNT) pirmininkas nuo 2020 m. gruodžio mėn., Malick Diaw taip pat yra svarbus veikėjas pereinamojo laikotarpio kontekste.

CNT nepadarė jokios reikšmingos pažangos vykdant „misijas“, dėl kurių susitarta 2020 m. spalio 1 d. Pereinamojo laikotarpio chartijoje ir kurios turėjo būti įvykdytos per 18 mėnesių – tą įrodo ir tas faktas, kad CNT nepritarė rinkimų įstatymo projektui. Tuo prisidėta prie rinkimų organizavimo vilkinimo, taigi ir prie sėkmingo politinio pereinamojo proceso užbaigimo vilkinimo.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Malick Diaw) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą.

Todėl Malick Diaw trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

2022 2 4

2.

WAGUÉ, Ismaël

Gimimo vieta: Bamako (Bamakas)

Gimimo data: 1975 m. kovo 2 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: diplomatinis pasas (Nr. AA0193660), galioja iki 2023 m. vasario 15 d.

Lytis: vyras

Pareigos: susitaikymo ministras, pulkininkas majoras

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Pulkininkas majoras Ismaël Wagué yra svarbus pulkininko Assimi Goïta artimos aplinkos narys ir buvo vienas iš pagrindinių veikėjų, kartu su pulkininku A. Goïta, pulkininku Sadio Camara, pulkininku Modibo Koné ir Malick Diaw, atsakingų už 2020 m. rugpjūčio mėn. perversmą.

2020 m. rugpjūčio 19 d. jis paskelbė apie tai, kad valdžią perėmė kariuomenė, ir tada tapo Nacionalinio liaudies gelbėjimo komiteto (CNSP) atstovu spaudai.

Todėl Ismaël Wagué yra atsakingas už veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.

Kaip pereinamojo laikotarpio vyriausybės susitaikymo ministras nuo 2020 m. spalio mėn., Ismaël Wagué yra atsakingas už susitarimo dėl taikos ir susitaikymo Malyje įgyvendinimą. Savo 2021 m. spalio mėn. pareiškimu jis prisidėjo prie veiksmų, kuriais blokuojama Susitarimo dėl taikos ir susitaikymo Malyje stebėsenos komiteto (Comité de suivi de l’accord, CSA) veikla, taigi, ir minėto susitarimo įgyvendinimas, numatytas Pereinamojo laikotarpio chartijos 2 straipsnyje.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Malick Diaw) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą.

Todėl Ismaël Wagué yra atsakingas už veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Malyje, taip pat už veiksmus, kuriais trukdoma ir kenkiama sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

2022 2 4

3.

MAÏGA, Choguel

Gimimo vieta: Tabango, Gao, Malis

Gimimo data: 1958 m. gruodžio 31 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas Nr. DA0004473, išduota Šengeno viza

Lytis: vyras

Pareigos: ministras pirmininkas

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Kaip ministras pirmininkas nuo 2021 m. birželio mėn., Choguel Maïga vadovauja po 2021 m. gegužės 24 d. perversmo sudarytai Malio pereinamojo laikotarpio vyriausybei.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, 2021 m. birželio mėn. jis paskelbė apie konferencijos „Assises nationales de la refondation“ (ANR) organizavimą, ją pristatydamas kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

Kaip paskelbė pats Choguel Maïga, ANR po to keletą kartų buvo atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 6 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant ministrą pirmininką Ch. Maïga) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Choguel Maïga, kaip ministras pirmininkas, yra tiesiogiai atsakingas už Pereinamojo laikotarpio chartijoje numatytų rinkimų atidėjimą, todėl savo veiksmais trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų surengimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

2022 2 4

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Gimimo vieta: Tondibi, Gao regionas, Malis

Gimimo data: 1971 m. vasario 5 d.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas

Lytis: vyras

Pareigos: atkūrimo ministras

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga yra M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques) strateginio komiteto, kuris atliko svarbų vaidmenį nuverčiant prezidentą I. B. Keita, narys.

Kaip atkūrimo ministrui nuo 2021 m. birželio mėn., Ibrahim Ikassa Maïga buvo pavesta suplanuoti konferenciją „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), apie kurią paskelbė ministras pirmininkas Choguel Maiga.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau buvo susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, pereinamojo laikotarpio vyriausybė šią ANR pristatė kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

Kaip paskelbė Choguel Maïga, ANR po to buvo keletą kartų atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 5 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Ibrahim Ikassa Maïga) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Ibrahim Ikassa Maïga, kaip atkūrimo ministras, trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų surengimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

2022 2 4

5.

DIARRA, Adama Ben

dar žinomas kaip Ben Le Cerveau

Gimimo vieta: Kati (Katis), Malis Gimimo data:

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: Malio išduotas diplomatinis pasas, išduota Šengeno viza

Lytis: vyras

Pareigos: Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (pereinamojo laikotarpio teisėkūros organo) narys

Adresas: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, žinomas kaip Camarade Ben Le Cerveau, yra vienas iš M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), kuris atliko svarbų vaidmenį nuverčiant prezidentą I. B. Keita, jaunųjų vadovų. Adama Ben Diarra taip pat vadovauja Yéréwolo – pagrindinei organizacijai, remiančiai pereinamojo laikotarpio institucijas, ir nuo 2021 m. gruodžio 3 d. yra Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos (CNT) narys.

CNT nepadarė jokios reikšmingos pažangos vykdant „misijas“, dėl kurių susitarta 2020 m. spalio 1 d. Pereinamojo laikotarpio chartijoje ir kurios turėjo būti įvykdytos per 18 mėnesių – tą įrodo ir tas faktas, kad CNT nepritarė rinkimų įstatymo projektui. Tuo prisidėta prie rinkimų organizavimo vilkinimo, taigi ir prie sėkmingo politinio pereinamojo proceso užbaigimo vilkinimo.

Politiniuose mitinguose ir socialiniuose tinkluose Adama Ben Diarra aktyviai agitavo už pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir jį rėmė, teigdamas, kad iki penkerių metų pratęstas pereinamasis laikotarpis, dėl kurio pereinamojo laikotarpio institucijos nusprendė po konferencijos „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), atitinka didelį Malio gyventojų lūkestį.

Priešingai nei numatyta pagal reformų ir rinkimų tvarkaraštį, dėl kurio anksčiau buvo susitarta su ECOWAS pagal Pereinamojo laikotarpio chartiją, pereinamojo laikotarpio vyriausybė šią ANR pristatė kaip pasirengimo reformoms procesą ir 2022 m. vasario 27 d. numatytų rinkimų organizavimo išankstinę sąlygą.

2022 2 4“

 

 

 

Kaip paskelbė Choguel Maïga, ANR po to buvo keletą kartų buvo atidėta, o rinkimai vilkinami. ANR galiausiai buvo surengta 2021 m. gruodžio mėn., o daugelis suinteresuotųjų subjektų ją boikotavo. Remdamasi galutinėmis ANR rekomendacijomis, pereinamojo laikotarpio vyriausybė pristatė naują tvarkaraštį, pagal kurį prezidento rinkimus numatyta surengti 2025 m. gruodžio mėn., tokiu būdu sudarant sąlygas pereinamojo laikotarpio institucijoms likti valdžioje ilgiau nei 5 metus.

2021 m. lapkričio mėn. ECOWAS priėmė individualias sankcijas pereinamojo laikotarpio institucijoms (įskaitant Adama Ben Diarra) už rinkimų organizavimo ir pereinamojo laikotarpio užbaigimo vilkinimą. ECOWAS pabrėžė, kad pereinamojo laikotarpio institucijos poreikiu įgyvendinti reformas naudojosi kaip pretekstu siekdamos pateisinti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir išlikti valdžioje be demokratinių rinkimų.

Todėl Adama Ben Diarra trukdo ir kenkia sėkmingam Malio politinio pereinamojo proceso užbaigimui, visų pirma trukdydamas ir kenkdamas rinkimų organizavimui ir valdžios perdavimui išrinktoms valdžios institucijoms.

 


Top