EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2230

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2230 2021 m. gruodžio 14 d. kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/492 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms stiklo pluošto medžiagoms, vengimo importuojant iš Turkijos siunčiamas tam tikras austas ir (arba) siūtas stiklo pluošto medžiagas, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Turkijos kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

C/2021/9096

OJ L 448, 15.12.2021, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2230/oj

2021 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 448/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2230

2021 m. gruodžio 14 d.

kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/492 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms stiklo pluošto medžiagoms, vengimo importuojant iš Turkijos siunčiamas tam tikras austas ir (arba) siūtas stiklo pluošto medžiagas, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Turkijos kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

informavusi valstybes nares,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį pateiktą prašymą ištirti galimą antidempingo priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms stiklo pluošto medžiagoms, vengimą ir įpareigoti registruoti importuojamas iš Turkijos siunčiamas tam tikras austas ir (arba) siūtas stiklo pluošto medžiagas, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Turkijos kilmės.

(2)

Prašymą 2021 m. lapkričio 3 d. pateikė „TECH-FAB Europe e.V.“

B.   PRODUKTAS

(3)

Su galimu priemonių vengimu susijęs produktas – Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės medžiagos iš austų ir (arba) ištisinėmis gijomis siūtų stiklo pluošto pusverpalių ir (arba) verpalų su kitais elementais ar be jų, išskyrus įmirkytus ar iš anksto įmirkytus produktus ir tinklines medžiagas, kurių akučių ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm ir svoris didesnis nei 35 g/m2, kurių KN kodai Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/492 (2) įsigaliojimo dieną buvo ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ir ex 7019 90 00 (TARIC kodai 7019390080, 7019400080, 7019590080 ir 7019900080) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šiam produktui taikomos šiuo metu galiojančios priemonės.

(4)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytas ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau siunčiamas iš Turkijos ir deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Turkijos kilmės; jo KN kodai šiuo metu yra ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ir ex 7019 90 00 (TARIC kodai 7019390083, 7019400083, 7019590083 ir 7019900083) (toliau – tiriamasis produktas).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama, yra antidempingo priemonės, nustatytos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/492, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms stiklo pluošto medžiagoms nustatomi galutiniai antidempingo muitai (toliau – galiojančios priemonės) (3).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikiama pakankamai įrodymų, kad importuojant tiriamąjį produktą vengiama importuojamam nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių.

(7)

Prašyme pateikti šie įrodymai.

(8)

Nustačius priemones nagrinėjamajam produktui pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos, Egipto ir Turkijos į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis.

(9)

Panašu, kad prekybos pobūdis pasikeitė dėl to, kad nagrinėjamasis produktas į Sąjungą siunčiamas per Turkiją, atlikus surinkimo operacijas Turkijoje. Iš įrodymų matyti, kad tokios surinkimo operacijos yra priemonių vengimas, nes jos prasidėjo ar jų gerokai padaugėjo nuo antidempingo tyrimo inicijavimo arba prieš pat jo pradžią. Be to, prašyme pateikiama pakankamai įrodymų, kad dalys iš Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto sudaro 60 % arba daugiau visos surinkto produkto vertės, o surinkimo arba užbaigimo operacijų pridėtinė vertė yra mažesnė nei 25 % gamybos sąnaudų.

(10)

Iš įrodymų taip pat matyti, kad dėl pirmiau aprašytos praktikos nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainų požiūriu. Panašu, kad į ES rinką importuotas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, yra pakankamai įrodymų, kad tiriamasis produktas importuojamas žalingomis kainomis.

(11)

Galiausiai yra įrodymų, kad, palyginti su pirmiau nustatyta nagrinėjamojo produkto normaliąja verte, tiriamasis produktas eksportuojamas dempingo kainomis.

(12)

Jei tyrimo metu būtų nustatyta kita nei pirmiau minėta vengimo praktika, kuriai taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, tokia praktika taip pat gali būti tiriama.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, jog esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti reikalavimą registruoti tiriamojo produkto importą pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

(14)

Kad būtų gauta informacija, reikalinga šiam tyrimui, visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, kreiptis į Komisiją. Šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(15)

Turkijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą.

a)   Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

(16)

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

(17)

Visa rašytinė informacija, įskaitant reglamente prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, kurią prašoma laikyti konfidencialia, ženklinama grifu „Neskelbtina“ (4). Šiam tyrimui informaciją teikiančių šalių prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių prašoma informaciją laikyti konfidencialia.

(18)

Šalys, teikiančios neskelbtiną informaciją, pagal Reglamento (ES) 2016/1036 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „Suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę.

(19)

Jei konfidencialią informaciją teikianti šalis nenurodo tinkamos prašymo laikyti informaciją konfidencialia priežasties arba nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, Komisija į tokią informaciją gali neatsižvelgti, nebent remiantis atitinkamais šaltiniais įrodoma, kad ši informacija yra teisinga.

(20)

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant skenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti per TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

Kad galėtų naudotis TRON.tdi, suinteresuotosios šalys turi turėti „ES Login“ paskyrą. Išsamios instrukcijos, kaip registruotis ir naudoti TRON.tdi, pateikiamos adresu https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Naudodamos TRON.tdi arba e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E. paštas: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(21)

Visos suinteresuotosios šalys, įskaitant Sąjungos pramonę, importuotojus ir visas atitinkamas asociacijas, raginamos iki 3 straipsnio 2 dalyje nuodyto termino raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)   Prašymai atleisti nuo priemonių

(22)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi importuojamam tiriamajam produktui gali būti netaikomos priemonės, jeigu importas nelaikomas priemonių vengimu.

(23)

Kadangi priemonių galimai vengiama ne Sąjungoje, pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį nuo priemonių gali būti atleisti tie Turkijos tiriamojo produkto gamintojai, kurie gali įrodyti neužsiimantys vengimo praktika, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo priemonių, turėtų pranešti apie save per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno, Turkijos eksportuojantiems gamintojams skirto prašymo atleisti nuo priemonių formos klausimyno ir ES importuotojams skirtų klausimynų kopijos pateikiamos suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2571. Užpildyti klausimynai turi būti pateikti per šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą.

F.   REGISTRACIJA

(24)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas, tiriamojo produkto importą įpareigojama registruoti siekiant užtikrinti, kad nuo reikalavimo registruoti tokius importuojamus produktus nustatymo dienos galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, neviršijant muito visoms kitoms bendrovėms, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/492 atitinkamai Kinijos Liaudies Respublikai ir Egiptui.

G.   TERMINAI

(25)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pateikti užpildytus klausimynus, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą;

Turkijos gamintojai gali prašyti atleisti nuo priemonių;

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti Komisijai prašymą išklausyti.

(26)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(27)

Jeigu suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(28)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(29)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(30)

Laikantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalies, tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(31)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (5).

(32)

Pranešimas apie duomenų apsaugą, kuriuo visi asmenys informuojami apie asmens duomenų tvarkymą vykdant Komisijos prekybos apsaugos veiklą, pateikiamas Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(33)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad į bylos nagrinėjimą įsitrauktų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir visus kitus prašymus, susijusius su suinteresuotųjų šalių ir trečiųjų šalių teisėmis į gynybą, kurių gali būti pateikta tyrimo metu.

(34)

Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti klausymus ir veikti kaip suinteresuotosios (-ųjų) šalies (-ių) ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą. Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas išnagrinės prašymų priežastis. Šie klausymai turėtų vykti tik tuo atveju, jei klausimai per tinkamą laiką nebuvo išspręsti su Komisijos tarnybomis.

(35)

Visi prašymai turi būti pateikti laiku ir nedelsiant, kad nebūtų trukdoma sklandžiai vykdyti tyrimus. Todėl prašyti, kad į bylos nagrinėjimą įsitrauktų bylas nagrinėjantis pareigūnas, suinteresuotosios šalys turėtų kuo greičiau, kai tik įvyksta įvykis, dėl kurio toks įsitraukimas yra pagrįstas. Jeigu prašymai išklausyti pateikiami nesilaikant atitinkamų tvarkaraščių, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat išnagrinės tokių pavėluotai pateiktų prašymų priežastis, iškeltų klausimų pobūdį ir šių klausimų poveikį teisėms į gynybą, tinkamai atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti gerą administravimą ir laiku baigti tyrimą.

(36)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 3 dalį inicijuojamas tyrimas siekiant nustatyti, ar importuojant medžiagas iš austų ir (arba) ištisinėmis gijomis siūtų stiklo pluošto pusverpalių ir (arba) verpalų su kitais elementais ar be jų, išskyrus įmirkytus ar iš anksto įmirkytus produktus ir tinklines medžiagas, kurių akučių ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm ir svoris didesnis nei 35 g/m2, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ir ex 7019 90 00, siunčiamas iš Turkijos ir deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Turkijos kilmės (TARIC kodai 7019390083, 7019400083, 7019590083 ir 7019900083), vengiama priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/492.

2 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Reglamento (ES) 2016/1036 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi valstybių narių muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti importuojami produktai.

2.   Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

1.   Suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.   Jei suinteresuotosios šalys nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, jos privalo raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus, prašymus atleisti nuo priemonių arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų. Prašymus išklausyti, susijusius su tyrimo inicijavimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Visi prašymai išklausyti turi būti teikiami raštu ir juose turi būti nurodytos prašymo priežastys.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2020 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/492, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Egipto kilmės austoms ir (arba) siūtoms stiklo pluošto medžiagoms nustatomi galutiniai antidempingo muitai (OL L 108, 2020 4 6, p. 1).

(3)  OL L 108, 2020 4 6, p. 1.

(4)  Neskelbtinas dokumentas yra dokumentas, laikomas konfidencialiu pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(5)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


Top