EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1953

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1953 2021 m. lapkričio 10 d. kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/7935

OL L 398, 2021 11 11, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1953/oj

2021 11 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 398/25


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1953

2021 m. lapkričio 10 d.

kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), ypač į jos 17 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (3), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Iš dalies pakeista Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) yra keliašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – vertės ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/25/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams sudaryti sąlygas kartu įvykdyti ir Sutartyje nustatytas prievoles. Pagal Direktyvos 2014/25/ES 17 straipsnio 1 dalį Komisija kas 2 metus turi patikrinti, ar tos direktyvos 15 straipsnio a ir b punktuose nustatytos viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių ir projektų konkursų vertės ribos atitinka Sutartyje nustatytas vertės ribas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvos 2014/25/ES 17 straipsnio 1 dalį apskaičiuota vertės riba skiriasi nuo tos direktyvos 15 straipsnio a ir b punktuose nustatytos vertės ribos, šias ribas būtina peržiūrėti;

(3)

Direktyvos 2014/25/ES 17 straipsnio 1 dalyje Komisijai nustatytas reikalavimas vertės ribas peržiūrėti kas dvejus metus ir šios ribos turi įsigalioti nuo sausio 1 d. Taigi 2022–2023 m. ribos turėtų būti taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.;

(4)

todėl Direktyva 2014/25/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

a punkte „428 000 EUR“ pakeičiama į „431 000 EUR“;

2)

b punkte „5 350 000 EUR“ pakeičiama į „5 382 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 2.


Top