EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1881

Komisijos reglamentas (ES) 2021/1881 2021 m. spalio 26 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios imidakloprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/7529

OL L 380, 2021 10 27, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1881/oj

2021 10 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 380/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1881

2021 m. spalio 26 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios imidakloprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji imidakloprido liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl esamos imidakloprido DLK peržiūros (2). Tarnyba rekomendavo nustatyti liekanų apibrėžtį, kuri apimtų tik imidaklopridą. Ji nustatė, kad rizika vartotojams kyla dėl salotinės trūkažolės plačialapiam varietetui nustatytos DLK. Todėl tikslinga šią DLK sumažinti iki konkrečios nustatymo ribos. Tarnyba rekomendavo sumažinti karijoms, bananams, pomidorams, paprikoms, baklažanams, agurkams, kornišonams, cukinijoms ir gyvūniniams produktams nustatytą DLK. Šiems produktams Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede turėtų būti nustatyta Tarnybos nustatyto dydžio DLK;

(3)

Tarnyba padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie citrusiniams vaisiams, vynuogėms, mėlynėms, spanguolėms, valgomosioms ybiškėms, moliūginių šeimos daržovėms (nevalgoma luobele), pupelėms (su ankštimis ir be jų), žirniams (su ankštimis ir be jų), pupoms, žemės riešutams, kavos pupelėms ir apyniams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai tai apsvarstyti. Kadangi rizikos vartotojams nėra, šiems produktams Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede taip pat turėtų būti nustatyta Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta. Atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per vienus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(4)

pagrįstose Tarnybos nuomonėse buvo atsižvelgta į esamas Kodekso didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos (CXL) vertes. Tarnyba padarė išvadą, kad CXL vertės neatitinka ES liekanų apibrėžties, ir rekomendavo neįtraukti esamų CXL verčių į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedą. Todėl tikslinga nustatyti Tarnybos nustatyto dydžio DLK;

(5)

produktams, kuriems apsaugoti nesuteiktas atitinkamo augalų apsaugos produkto naudojimo leidimas ir kuriems nenustatytas leidžiamasis importo nuokrypis ar CXL vertės, turėtų būti nustatyta tokia DLK, kuri atitiktų konkrečią nustatymo ribą arba numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(6)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl būtinybės pakoreguoti tam tikras pesticidų liekanų nustatymo ribas. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad dėl technikos raidos tam tikroms prekėms reikia nustatyti konkrečias nustatymo ribas;

(7)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(8)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(11)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(12)

imidakloprido patvirtinimas nustojo galioti 2020 m. gruodžio 1 d. (3) Visi lengvatiniai laikotarpiai, kuriuos galėjo nustatyti valstybės narės, pasibaigs 2022 m. birželio 1 d. Po tos datos numatoma dar kartą peržiūrėti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Dėl veikliosios medžiagos imidakloprido visuose produktuose ir ant jų, išskyrus salotinės trūkažolės plačialapį varietetą, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo pagaminti Sąjungoje arba importuoti į Sąjungą iki 2022 m. gegužės 16 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. gegužės 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  Europos maisto saugos tarnyba. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019; 17(1):5570.

(3)  OL L 370, 2020 11 6, p. 18.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priede įterpiama ši imidaklopridui skirta skiltis:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai  (1)

Imidaklopridas

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,9 (+)

0110010

Greipfrutai

(+)

0110020

Apelsinai

(+)

0110030

Citrinos

(+)

0110040

Žaliosios citrinos

(+)

0110050

Mandarinai

(+)

0110990

Kita (2)

(+)

0120000

Medžių riešutai

0,01  (*1)

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita (2)

 

0130000

Sėklavaisiai

0,01  (*1)

0130010

Obuoliai

 

0130020

Kriaušės

 

0130030

Svarainiai

 

0130040

Šliandros

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

0130990

Kita (2)

 

0140000

Kaulavaisiai

0,01  (*1)

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita (2)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

vynuogės

0,7 (+)

0151010

Valgomosios vynuogės

(+)

0151020

Vynuogės vynui gaminti

(+)

0152000

b)

braškės ir žemuogės

0,01  (*1)

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

0,01  (*1)

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita (2)

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės

5 (+)

0154020

Spanguolės

5 (+)

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

0,01  (*1)

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

0,01  (*1)

0154050

Erškėtuogės

0,01  (*1)

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,01  (*1)

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

0,01  (*1)

0154080

Šeivamedžio uogos

0,01  (*1)

0154990

Kita (2)

0,01  (*1)

0160000

Kiti vaisiai su

0,01  (*1)

0161000

a)

valgoma luobele

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita (2)

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

0162990

Kita (2)

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita (2)

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*1)

0211000

a)

bulvės

 

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita (2)

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita (2)

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

0220990

Kita (2)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

0231010

Pomidorai

0,3

0231020

Paprikos

0,9

0231030

Baklažanai

0,3

0231040

Valgomosios ybiškės

0,5 (+)

0231990

Kita (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

 

0232010

Agurkai

0,5

0232020

Kornišonai

0,4

0232030

Cukinijos

0,4

0232990

Kita (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

0,15 (+)

0233010

Melionai

(+)

0233020

Moliūgai

(+)

0233030

Arbūzai

(+)

0233990

Kita (2)

(+)

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01  (*1)

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

0,01  (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*1)

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita (2)

 

0242000

b)

gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita (2)

 

0243000

c)

lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

0243990

Kita (2)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*1)

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės plačialapis varietetas

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita (2)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita (2)

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*1)

0254000

d)

rėžiukai

0,01  (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01  (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,05  (*1)

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita (2)

 

0260000

Ankštinės daržovės

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

5 (+)

0260020

Pupelės (be ankščių)

2 (+)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

5 (+)

0260040

Žirniai (be ankščių)

2 (+)

0260050

Lęšiai

0,01  (*1)

0260990

Kita (2)

0,01  (*1)

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*1)

0270010

Smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita (2)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

 

0300010

Pupos

2 (+)

0300020

Lęšiai

0,01  (*1)

0300030

Žirniai

0,01  (*1)

0300040

Lubinai

0,01  (*1)

0300990

Kita (2)

0,01  (*1)

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

0,01  (*1)

0401020

Žemės riešutai

0,5 (+)

0401030

Aguonų sėklos

0,01  (*1)

0401040

Sezamų sėklos

0,01  (*1)

0401050

Saulėgrąžų sėklos

0,01  (*1)

0401060

Rapsų sėklos

0,01  (*1)

0401070

Sojos

0,01  (*1)

0401080

Garstyčių sėklos

0,01  (*1)

0401090

Vilnamedžių sėklos

0,01  (*1)

0401100

Moliūgų sėklos

0,01  (*1)

0401110

Dažiniai dygminai

0,01  (*1)

0401120

Agurklės

0,01  (*1)

0401130

Sėjamosios judros

0,01  (*1)

0401140

Kanapių sėklos

0,01  (*1)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,01  (*1)

0401990

Kita (2)

0,01  (*1)

0402000

Aliejiniai vaisiai

0,01  (*1)

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita (2)

 

0500000

GRŪDAI

0,01  (*1)

0500010

Miežiai

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0500030

Kukurūzai

 

0500040

Tikrosios soros

 

0500050

Sėjamoji aviža

 

0500060

Ryžiai

 

0500070

Rugiai

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

0500990

Kita (2)

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

 

0610000

Arbata

0,05  (*1)

0620000

Kavos pupelės

1 (+)

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

0,05  (*1)

0631000

a)

žiedų

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepa

 

0631990

Kita (2)

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita (2)

 

0633000

c)

šaknų

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita (2)

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

0640000

Kakavos pupelės

0,05  (*1)

0650000

Saldžiosios ceratonijos

0,05  (*1)

0700000

APYNIAI

15 (+)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita (2)

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita (2)

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*1)

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita (2)

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (*1)

0840020

Imbieras (10)

 

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (*1)

0840040

Krienai (11)

(+)

0840990

Kita (2)

0,05  (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita (2)

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*1)

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita (2)

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita (2)

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0900020

Cukranendrės

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0900990

Kita (2)

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Prekės iš

0,01  (*1)

1011000

a)

kiaulių

 

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita (2)

 

1012000

b)

galvijų

 

1012010

Raumenys

 

1012020

Riebalai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1012990

Kita (2)

 

1013000

c)

avių

 

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita (2)

 

1014000

d)

ožkų

 

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita (2)

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

 

1015020

Riebalai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1015990

Kita (2)

 

1016000

f)

naminių paukščių

 

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita (2)

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita (2)

 

1020000

Pienas

0,01  (*1)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita (2)

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*1)

1030010

Višta

 

1030020

Didžioji antis

 

1030030

Pilkoji žąsis

 

1030040

Paprastoji putpelė

 

1030990

Kita (2)

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

0,05  (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*1)

1100000

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI IR VISI KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

1200000

PRODUKTAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

1300000

PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI (9)

 

Imidaklopridas

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir analizės ir (arba) patvirtinamuosius metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2022 m. spalio 27 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0620000 Kavos pupelės

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2022 m. spalio 27 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0110000 Citrusiniai vaisiai

0110010 Greipfrutai

0110020 Apelsinai

0110030 Citrinos

0110040 Žaliosios citrinos

0110050 Mandarinai

0110990 Kita (2)

0151000 a) vynuogės

0151010 Valgomosios vynuogės

0151020 Vynuogės vynui gaminti

0154010 Mėlynės

0154020 Spanguolės

0231040 Valgomosios ybiškės

0233000 c) moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

0233010 Melionai

0233020 Moliūgai

0233030 Arbūzai

0233990 Kita (2)

0260010 Pupelės (su ankštimis)

0260020 Pupelės (be ankščių)

0260030 Žirniai (su ankštimis)

0260040 Žirniai (be ankščių)

0300010 Pupos

0401020 Žemės riešutai

0700000 APYNIAI

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040 Krienai (11)“

2.

III priedo A dalyje imidaklopridui skirta skiltis išbraukiama.


(*1)  Rodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(1)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.


Top