EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1705 2021 m. liepos 14 d. kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

2021 9 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/40


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1705

2021 m. liepos 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 234 straipsnio 2 dalį, 237 straipsnio 4 dalį, 239 straipsnio 2 dalį ir 279 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (2) papildomos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus;

(2)

2020 m. birželio 3 d. Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/692 paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, to deleguotojo reglamento nuostatose buvo pastebėta tam tikrų nedidelių klaidų ir praleidimų. Todėl tos klaidos ir praleidimai turėtų būti ištaisyti, o Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

tam tikros Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatytos taisyklės taip pat turėtų būti iš dalies pakeistos, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų taisykles, nustatytas kituose deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/429 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (3);

(4)

taip pat būtina iš dalies pakeisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/692, kad būtų nustatytos taikymo nuostatos tam tikromis aplinkybėmis, kurios iš pradžių nebuvo įtrauktos į to akto taikymo sritį, nuostatos dėl tam tikrų galimybių, kurios nustatytos Sąjungos aktuose, priimtuose prieš Reglamentą (ES) 2016/429, ir kurios turėtų būti išlaikytos Reglamente (ES) 2016/429. Tai svarbu siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo reikalavimų, nustatytų ankstesniuose Sąjungos aktuose dėl gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą, arba patikslinti, kokių rūšių ir kategorijų gyvūnams bei gyvūniniams produktams turėtų arba neturėtų būti taikomi tam tikri reikalavimai;

(5)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 taip pat turėtų būti užtikrintas sklandus perėjimas nuo ankstesniuose Sąjungos aktuose dėl vandens gyvūnų ir jų gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą nustatytų reikalavimų, nes jie pasirodė esą veiksmingi. Todėl tame deleguotajame reglamente turėtų būti išlaikytas tų galiojančių taisyklių tikslas ir esmė, tačiau jos turėtų būti pritaikytos prie Reglamentu (ES) 2016/429 nustatytos naujos teisės aktų sistemos;

(6)

be to, Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai neturėtų būti taikomi vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūniniams produktams, išskyrus tuos produktus, kurie skirti tolesniam perdirbimui Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad nėra reikšmingų gyvūnų sveikatos priežasčių, dėl kurių tokius produktus reikėtų įtraukti į to deleguotojo reglamento taikymo sritį. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 1 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatoma to akto taikymo sritis, turėtų būti iš dalies pakeista;

(7)

šiuo metu Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 2 straipsnio 8 punkte nustatyta kiaulių apibrėžtis tinka vartoti tik įvežant šiuos gyvūnus į Sąjungą. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/686 (4), kuriuo nustatomos genetinės medžiagos produktų vežimo Sąjungoje taisyklės, pateikta kitokia kiaulių apibrėžtis, tinkama genetinės medžiagos produktų donorams. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 pateiktą kiaulių apibrėžtį, kad ji apimtų ir kiaulių, ir kiaulių genetinės medžiagos produktų įvežimą į Sąjungą;

(8)

šiuo metu Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 2 straipsnio 48 punkte nustatyta skiaurinio laivo apibrėžtis neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/990 (5) 2 straipsnio 2 punkte nustatytos skiaurinio laivo apibrėžties. Siekiant Sąjungos taisyklių nuoseklumo reikėtų iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 2 straipsnio 48 punkte pateiktą apibrėžtį, kad ji atitiktų Deleguotajame reglamente (ES) 2020/990 nustatytą apibrėžtį;

(9)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 nustatomi reikalavimai, susiję su sausumos gyvūnų patikrinimu prieš juos išsiunčiant į Sąjungą; naminių paukščių atveju tikrinamas ir jų kilmės pulkas. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad tokie reikalavimai netaikomi vienadienių paukščiukų kilmės pulkui, remiantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (6) nustatytais nuo 2021 m. balandžio 21 d. taikomais reikalavimais. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 13 straipsnio 1 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(10)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692, kuris taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., turėtų būti užtikrintas sklandus perėjimas nuo ankstesniuose Sąjungos aktuose dėl sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų bei gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą nustatytų reikalavimų, nes jie pasirodė esą veiksmingi. Todėl tame deleguotajame reglamente turėtų būti išlaikytas tų taisyklių tikslas ir esmė, tačiau jos turėtų būti pritaikytos prie Reglamentu (ES) 2016/429 nustatytos naujos teisės aktų sistemos. Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 (7) 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad į Sąjungą įvežtos kanopinių, išskyrus atskirtiems ūkiams skirtus kanopinius, siuntos turi būti laikomos paskirties ūkyje ne trumpiau kaip 30 dienų, nebent jos būtų siunčiamos tiesiai į skerdyklą. Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 panaikintas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692. Tačiau Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nenumatyta galimybė perkelti kanopinius į skerdyklą 30 dienų nuo jų įvežimo į Sąjungą laikotarpiu. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 26 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų numatyta tokia galimybė, nes dėl perkėlimo tuo laikotarpiu nekyla jokių reikšmingų gyvūnų sveikatos problemų;

(11)

be to, Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 26 straipsnyje nustatyta nuo reikalavimo 30 dienų po įvežimo į Sąjungą laikyti paskirties ūkyje nukrypti leidžianti nuostata, šiuo metu taikoma tik varžybose, lenktynėse ir kultūriniuose renginiuose skirtiems arklinių šeimos gyvūnams, turėtų būti taikoma visiems arklinių šeimos gyvūnams ir tas straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 numatyta nuostata, leidžianti nukrypti nuo tame akte nustatytų reikalavimų, susijusių su naminių paukščių ir naminių paukščių perinių kiaušinių siuntų įvežimu į Sąjungą, jei siuntas sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, arba mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių. Tačiau tam tikri naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams taikomi reikalavimai dėl transporto priemonių, konteinerių, kuriuose jie vežami į Sąjungą, vakcinacijos nuo labai patogeniško paukščių gripo ir dezinfekavimo taip pat turėtų būti taikomi į Sąjungą įvežant siuntas, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, arba mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 49 ir 101 straipsniai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatyta, kad visi į Sąjungą siunčiami nelaisvėje laikomi paukščiai turėtų būti vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos. Tačiau tai praktiškai neįmanoma ir nesuderinama su reikalavimais dėl įvežimo į valstybes nares, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 57 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant paaiškinti, kad reikalavimai, susiję su vakcinomis nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, taikomi tuo atveju, kai nelaisvėje laikomi paukščiai buvo vakcinuoti nuo šios ligos;

(14)

lenktyniniai karveliai atitinka Reglamento (ES) 2016/429 4 straipsnio 10 punkte nustatytą nelaisvėje laikomų paukščių apibrėžtį. Todėl tiems gyvūnams taip pat taikomi konkretūs Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 II dalies 3 antraštinės dalies 2 skyriuje nustatyti nelaisvėje laikomiems paukščiams taikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai. Tačiau tais reikalavimais ribojama galimybė į Sąjungą įvežti lenktyninius karvelius iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kai numatoma, kad jie išskris atgal į tą trečiąją šalį arba teritoriją ar zoną. Be to, lenktyniniai karveliai, įvežti į Sąjungą numatant, kad jie išskris atgal į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, nekelia tokio pat pavojaus gyvūnų sveikatai kaip kiti nelaisvėje laikomi paukščiai. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų nustatyta nukrypti nuo konkrečių nelaisvėje laikomiems paukščiams taikomų gyvūnų sveikatos reikalavimų leidžianti nuostata, taikoma įvežant į Sąjungą lenktyninius karvelius iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje jie paprastai laikomi, siekiant juos nedelsiant paleisti numatant, kad jie išskris atgal į tą trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną;

(15)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 74 straipsnyje nustatyti į Sąjungą įvežamų šunų, kačių ir šeškų tapatybės nustatymo reikalavimai. Dėl jų tapatybės nustatymo priemonių reikalavimų nurodomi įgyvendinimo aktai, kuriuos Komisija priėmė pagal Reglamento (ES) 2016/429 120 straipsnį. Tačiau tokie įgyvendinimo aktai dar nepriimti, nes Reglamento (ES) 2016/429 277 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 (8) ir toliau bus taikomas iki 2026 m. balandžio 21 d. šių rūšių gyvūnų augintinių vežimui nekomerciniais tikslais. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 74 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų daroma nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimus;

(16)

dėl praleidimo Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nėra nuostatų dėl genetinės medžiagos produktų siuntų patikrinimo prieš jas išsiunčiant į Sąjungą. Siekiant užtikrinti, kad genetinės medžiagos produktų siuntos prieš leidžiant jas įvežti į Sąjungą atitiktų Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 reikalavimus, tas deleguotasis reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų nustatytos taisyklės, susijusios su būtinomis tų siuntų apžiūromis ir patikrinimais;

(17)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 86 straipsnyje nustatyta, kad galvijų oocitų ir embrionų siuntas turėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą, jei galvijas donoras kilęs iš enzootine galvijų leukoze neužkrėsto ūkio. To deleguotojo reglamento 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, taikoma ūkiui, kuriame buvo sergama enzootine galvijų leukoze, jei gyvūnai donorai yra jaunesni nei 2 metų ir jei bent pastaruosius 3 metus nebuvo klinikinių enzootinės galvijų leukozės atvejų. Ši nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma gyvūnams donorams, neatsižvelgiant į jų amžių. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 87 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(18)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatyta, kad naminių paukščių periniai kiaušiniai turi būti kilę iš pulkų, kurių klinikinis patikrinimas buvo atliktas likus ne daugiau kaip 24 valandoms prieš pakraunant perinių kiaušinių siuntas išsiuntimui į Sąjungą. Tačiau trečiosios šalys ir suinteresuotieji subjektai nurodė, kad tokiu reikalavimu nepagrįstai padidinama kompetentingoms institucijoms ir veiklos vykdytojams tenkanti administracinė našta ir keliamas pavojus ūkių biologiniam saugumui. Atsižvelgiant į tai, kad tie kiaušiniai kilę iš patvirtintų ūkių, kuriuose taikomos griežtos biologinio saugumo taisyklės, tikslinga numatyti ilgesnį laikotarpį, per kurį būtų atliktas perinių kiaušinių kilmės pulko klinikinis patikrinimas, panašiai kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/688 (9) dėl tokių produktų vežimo iš vienos valstybės narės į kitą. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 107 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(19)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 III dalies 2 antraštinės dalies 4 skyriuje nustatyti į Sąjungą įvežamiems nurodytais patogenais neužkrėstiems kiaušiniams taikomi reikalavimai, įskaitant su tų kiaušinių kilmės ūkiu susijusius reikalavimus. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų nustatyta, jog tie ūkiai trečiosiose šalyse būtų patvirtinti pagal taisykles, taikomas tiems ūkiams Sąjungoje;

(20)

Reglamento (ES) 2016/429 4 straipsnio 3 punkte apibrėžti vandens gyvūnai apima laikomus gyvūnus ir laukinius gyvūnus. Todėl vandens gyvūnus gali būti leidžiama įvežti į Sąjungą iš akvakultūros ūkių ir iš laukinių buveinių. Todėl jie gali būti siunčiami iš kilmės vietos arba iš kilmės ūkio. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 turėtų būti suteikta tokia galimybė, todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 167 straipsnio a ir d punktus;

(21)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 172 straipsnyje nustatytos tam tikrų kategorijų vandens gyvūnams ir jų produktams taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos dėl reikalavimo būti kilusiems iš liga neužkrėstos trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar laikymo vietos. Tačiau visais atvejais akvakultūros gyvūnai ir jų produktai, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, turi būti kilę iš ūkio, kuris yra įregistruotas arba patvirtintas pagal Reglamento (ES) 2016/429 IV dalies II antraštinės dalies 1 skyrių. Todėl šiuo reglamentu reikėtų iš dalies pakeisti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 172 straipsnį, kad būtų aišku, jog jame nustatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma ne 170 straipsniui, o konkrečiai to deleguotojo reglamento 170 straipsnio 1 daliai;

(22)

dėl praleidimo Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 174 straipsnio 3 dalis turėtų būti iš dalies pakeista taip, kad būtų daroma nuoroda į 170 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį, o ne į 170 straipsnio a punkto iii papunktį;

(23)

Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi būti patvirtinusios nacionalines priemones, susijusias su kita nei į sąrašą įtraukta liga, nurodyta to reglamento 9 straipsnio 1 dalies d punkte. Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 175 straipsnis ir jo XXIX priedas turėtų būti iš dalies pakeisti siekiant paaiškinti, kad valstybės narės gali imtis tokių priemonių ne tik dėl į sąrašą neįtrauktų ligų, bet ir dėl ligų, išvardytų Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies e punkte;

(24)

atsižvelgiant į tai, kad sperma, oocitai ir embrionai gali būti ilgai laikomi, Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 IV dalyje turėtų būti nustatytos tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos pagal Tarybos direktyvas 88/407/EEB (10), 89/556/EEB (11), 90/429/EEB (12) ir 92/65/EEB (13) surinktiems, pagamintiems, paruoštiems ir saugomiems genetinės medžiagos produktams. Tos priemonės turėtų būti susijusios su spermos surinkimo centrų, spermos saugojimo centrų, embrionų surinkimo grupių ir embrionų gamybos grupių patvirtinimu pagal tas direktyvas, taip pat šiaudelių ir kitų pakuočių, į kurias dedama ir kuriose laikoma bei vežama sperma, oocitai arba embrionai, ženklinimu. Tos priemonės taip pat turėtų būti susijusios su reikalavimais dėl genetinės medžiagos produktų surinkimo, gamybos, paruošimo ir saugojimo, gyvūnų donorų sveikatos ir pagal tas direktyvas atliktinų gyvūnų donorų ir genetinės medžiagos produktų laboratorinių ir kitų tyrimų. Būtina užtikrinti, kad prekyba šiais genetinės medžiagos produktais nebūtų sutrikdyta, atsižvelgiant į jų svarbą gyvūnų veisimo sektoriui. Todėl siekiant užtikrinti, kad į Sąjungą ir toliau būtų įvežamos iki 2021 m. balandžio 21 d. surinktų ar pagamintų genetinės medžiagos produktų siuntos, atitinkančios direktyvose 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB ir 92/65/EEB nustatytus reikalavimus, Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 turėtų būti nustatytos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos. Tas deleguotasis reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(25)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 III priedo 1 lentelėje, be kita ko, nustatyti reikalavimai, susiję su arklinių šeimos gyvūnų laikymo laikotarpiais prieš juos įvežant į Sąjungą. Visų pirma nustatyti konkretūs arklinių šeimos gyvūnų, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus, registruotų arklinių šeimos gyvūnų ir po laikino eksporto pakartotinai įvežamų registruotų arklių laikymo laikotarpiai. Tie laikymo laikotarpiai turėtų būti išsamesni, siekiant nustatyti riziką, kylančią įvežant neskerstinus arklinių šeimos gyvūnus, registruotus arklius ir skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, taip pat po laikino eksporto pakartotinai įvežant registruotus arklius. Tas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(26)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 III priedo 2 lentelėje nustatyti reikalavimai, susiję su naminių paukščių laikymo laikotarpiais prieš juos įvežant į Sąjungą. Visų pirma nustatyti konkretūs produkcinių naminių paukščių, auginamų vartoti skirtos mėsos ir kiaušinių gamybai, ir produkcinių naminių paukščių, skirtų medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti, tačiau ne produkcinių naminių paukščių, auginamų kitų produktų gamybai, laikymo laikotarpiai. Todėl turėtų būti nustatytas konkretus produkcinių naminių paukščių, auginamų kitų produktų gamybai, laikymo laikotarpis. Tas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(27)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XV priedo 2 punkte nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka to priedo 1 dalyje nustatytų konkrečių kriterijų. Tačiau reikėtų išsamiau paaiškinti, kurie iš šių reikalavimų taikomi naminiams paukščiams, periniams kiaušiniams ir jų kilmės pulkams. Tas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(28)

Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatytos taisyklės papildo Reglamente (ES) 2016/429 nustatytas taisykles. Kadangi šios taisyklės yra tarpusavyje susijusios, jos nustatomos kartu viename akte. Siekiant aiškumo ir veiksmingo taikymo, tikslinga taisykles, iš dalies keičiančias Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/692, taip pat nustatyti viename deleguotajame akte, kuriame būtų pateiktas išsamus gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą reikalavimų rinkinys;

(29)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(30)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d. Dėl teisinio tikrumo šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„6.   V dalyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikytini įvežant į Sąjungą ir gabenant bei tvarkant įvežus toliau išvardytų rūšių ir kategorijų vandens gyvūnus visais gyvenimo etapais, taip pat jų gyvūninius produktus, išskyrus kitus nei tiesiogiai žmonėms vartoti skirtus gyvus vandens gyvūnus gyvūninius produktus ir laukinius vandens gyvūnus bei tų laukinių vandens gyvūnų gyvūninius produktus, iškrautus iš žvejybos laivų tiesiogiai žmonėms vartoti, taip pat nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos:“;

b)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   VII dalyje išdėstytos pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Kiaulė – kanopinis Suidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas, kai į Sąjungą įvežamas gyvūnas, arba Sus scrofa rūšies gyvūnas, kai į Sąjungą įvežami genetinės medžiagos produktai;“;

b)

48 punktas pakeičiamas taip:

„48.

skiaurinis laivas – skiaurinis laivas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/990 (*1) 2 straipsnio 2 punkte;

(*1)  2020 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/990, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų (OL L 221, 2020 7 10, p. 42).“;"

3)

3 straipsnio a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

sausumos gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų atveju – į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kai įvežami konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnai, genetinės medžiagos produktai ir gyvūniniai produktai;“;

4)

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Naminių paukščių, išskyrus vienadienius paukščiukus, ir nelaisvėje laikomų paukščių atveju tikrinamas ir į Sąjungą siunčiamų gyvūnų kilmės pulkas.“;

5)

26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Kanopinių gabenimas ir tvarkymas juos įvežus į Sąjungą

Į Sąjungą įvežti kanopiniai, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, turi likti paskirties ūkyje ne trumpiau nei 30 dienų nuo jų atvežimo į tą ūkį, nebent jie vežami skersti.“;

6)

49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo 14 straipsnio 3 dalies, 40 straipsnio ir 43–48 straipsnių, siuntas, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei tokios siuntos atitinka šiuos reikalavimus:“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo:

i)

naminiai paukščiai nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

ii)

naminių paukščių, išskyrus vienadienius paukščiukus, kilmės pulkas nevakcinuotas nuo labai patogeniško paukščių gripo;

iii)

jei vienadienių paukščiukų kilmės pulkai vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;“;

c)

e punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;“;

d)

įterpiamas f punktas:

„f)

vienadieniai paukščiukai yra išsiritę iš perinių kiaušinių, kurie prieš juos inkubuojant buvo dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.“;

7)

57 straipsnis pakeičiamas taip:

„57 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai nelaisvėje laikomiems paukščiams

Nelaisvėje laikomų paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

b)

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso ir trečiosios kilmės šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus;

c)

jie ištirti likus 7–14 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos, atlikus labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos aptikimo tyrimą, ir gauti neigiami rezultatai.“;

8)

60 straipsnio b punkto vi papunktis tampa c punktu:

„c)

išleisti nelaisvėje laikomus paukščius iš karantino tik gavus raštišką valstybinio veterinarijos gydytojo leidimą.“;

9)

62 straipsnis pakeičiamas taip:

„62 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų įvežant nelaisvėje laikomus paukščius į Sąjungą

1.   Nukrypstant nuo 3–10 straipsniuose, išskyrus 3 straipsnio a punkto i papunktį, 11–19 ir 53–61 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nelaisvėje laikomų paukščių siuntas, neatitinkančias tų reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos yra iš trečiųjų šalių ar teritorijų, kurios įtrauktos į sąrašą dėl nelaisvėje laikomų paukščių įvežimo į Sąjungą remiantis lygiavertėmis garantijomis.

2.   Nukrypstant nuo 11 straipsnyje ir 54–58 straipsniuose nustatytų reikalavimų, lenktyninių karvelių siuntas, įvežamas į Sąjungą iš trečiosios šalies ar teritorijos ar jos zonos, kurioje jie paprastai laikomi, ketinant nedelsiant paleisti numatant, kad jie išskris atgal į tą trečiąją šalį ar teritoriją ar jos zoną, kuri neatitinka tų reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos atitinka šiuos reikalavimus:

a)

paskirties valstybė narė nustatė, kad į jos teritoriją galima įvežti lenktyninius karvelius iš tos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 2 dalį;

b)

jie yra iš registruoto ūkio ir 10 km spinduliu aplink jį, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

c)

jie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

d)

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso ir trečiosios kilmės šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus;

e)

jie yra iš ūkio, kuriame vykdoma vakcinacija nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos.

3.   Nukrypstant nuo 59, 60 ir 61 straipsniuose nustatytų reikalavimų, įvežimo į Sąjungą valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti įvežti į Sąjungą lenktyninius karvelius, kurie nebus vežami tiesiai į karantino ūkį, patvirtintą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 14 straipsnį, jeigu jie yra:

a)

lenktyniniai karveliai, įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje paprastai laikomi pagal 2 dalį;

b)

nedelsiant išleidžiami prižiūrint kompetentingai institucijai, numatant, kad jie išskris atgal į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną.“;

10)

74 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas leidžiama tik jei kiekvienas siuntos gyvūnas buvo individualiai identifikuotas veterinarijos gydytojui implantuojant Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede pateiktus techninius reikalavimus.“;

11)

80 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

iki surinkimo datos buvo laikomi trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri įtraukta į sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos genetinės medžiagos produktų įvežimo į Sąjungą:

i)

galvijų, avių ir ožkų atveju – ne mažiau kaip 6 mėnesius;

ii)

kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų atveju – ne mažiau kaip 3 mėnesius;“;

12)

83 straipsnio a punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

genetinės medžiagos produktų ūkio, kuriame tie genetinės medžiagos produktai surinkti arba pagaminti, paruošti ir saugomi, unikalų patvirtinimo numerį;“;

13)

Po 85 straipsnio įterpiamas 85a straipsnis:

„85a straipsnis

Genetinės medžiagos produktų siuntų patikrinimas prieš išsiunčiant į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki išsiuntimo į Sąjungą kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje tas siuntas apžiūrėjo ir dokumentus patikrino valstybinis veterinarijos gydytojas, kaip nurodyta toliau:

a)

apžiūrėtas gabenimo konteineris, siekiant patikrinti, ar laikomasi 84 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b)

atliktas centro arba grupės veterinarijos gydytojo pateiktų duomenų patikrinimas pagal dokumentus, siekiant įsitikinti, kad:

i)

informacija, kurią reikia patvirtinti, pagrįsta įrašais, saugomais pagal:

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir

šio reglamento 8 straipsnio d punktą;

ii)

ženklas ant šiaudelių arba kitų pakuočių, uždėtas pagal 83 straipsnio a punktą, atitinka numerį, nurodytą veterinarijos sertifikate ir ant konteinerio, kuriame jie vežami;

iii)

įvykdyti III dalies 1 antraštinėje dalyje nurodyti gyvūnų sveikatos reikalavimai.“;

14)

87 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 86 straipsnio b punkto iii papunkčio, galvijų oocitų ir embrionų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei gyvūnas donoras yra kilęs iš ūkio, kuriame sergama enzootine galvijų leukoze, ir valstybinis veterinarijos gydytojas, atsakingas už kilmės ūkį, patvirtino, kad bent pastaruosius 3 metus tame ūkyje nebuvo nustatyta klinikinio enzootinės galvijų leukozės atvejo.“;

15)

91 straipsnis pakeičiamas taip:

„91 straipsnis

Avių ir ožkų donorių kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą avių ir ožkų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kilusių iš ūkio, kuris nebuvo užkrėstas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija ir niekada anksčiau nebuvo laikyti jokiame prastesnės būklės ūkyje.“;

16)

100 straipsnio b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

periniai kiaušiniai buvo tiesiogiai ir kaip galima greičiau perkelti į tolesnei kelionei į Sąjungą skirtą laivą arba orlaivį, atitinkantį 102 straipsnio a punkte nustatytus reikalavimus, neišvažiuojant iš uosto ar oro uosto teritorijos;“;

17)

102 straipsnio a punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„a)

periniai kiaušiniai turėjo būti gabenami transporto priemonėmis, kurios:“;

18)

107 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

„f)

atlikti šie su jais susiję veiksmai:

i)

buvo atliktas jų klinikinis patikrinimas, kurį atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš šių ligų,

arba

ii)

buvo

kas mėnesį atliekami jų klinikiniai patikrinimai, kuriuos atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje likus ne daugiau kaip 31 dienai iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš šių ligų;

valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje atliko jų dabartinės sveikatos būklės vertinimą likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, įvertinus naujausią veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir pagal dokumentus patikrinus ūkyje laikomus sveikatos ir gamybos įrašus, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant naujų ligų ir I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų požymius.“;

19)

110 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo 101, 106, 107 ir 108 straipsnių, siuntas, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jie atitinka šiuos reikalavimus:“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

jie kilę iš pulkų, kuriuose buvo atliktas jų klinikinis patikrinimas, kurį atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje 24 valandų iki perinių kiaušinių siuntų pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą laikotarpiu, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir pulkams nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš tų ligų;“;

c)

e punkto ii papunkčio trečia įtrauka pakeičiama taip:

„–

Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;“;

d)

įterpiamas f punktas:

„f)

periniai kiaušiniai turi būti dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.“;

20)

111 straipsnio a punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

kurie bent šešias savaites iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos buvo nepertraukiamai laikomi ūkiuose:

kurie atitinka Europos farmakopėjoje nurodytas sąlygas;

kuriuos patvirtino kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pagal reikalavimus, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 8 straipsnyje, ir kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;“;

21)

Po 119 straipsnio įterpiamas 119a straipsnis:

„119a straipsnis

Genetinės medžiagos produktų siuntų patikrinimas prieš išsiunčiant į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą 117 straipsnyje nurodytas spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki išsiuntimo į Sąjungą kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje tas siuntas apžiūrėjo ir dokumentus patikrino valstybinis veterinarijos gydytojas, kaip nurodyta toliau:

a)

apžiūrėtas gabenimo konteineris, siekiant patikrinti, ar laikomasi 119 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b)

atliktas ūkio veterinarijos gydytojo, atsakingo už atskirtame ūkyje vykdomą veiklą, pateiktų duomenų patikrinimas pagal dokumentus, siekiant įsitikinti, kad:

i)

informacija, kurią reikia patvirtinti, pagrįsta atskirtame ūkyje saugomais įrašais;

ii)

ženklas ant šiaudelių arba kitų pakuočių, uždėtas pagal 119 straipsnio a punktą, atitinka numerį, nurodytą veterinarijos sertifikate ir ant konteinerio, kuriame jie vežami;

iii)

įvykdyti III dalies 3 antraštinėje dalyje nurodyti gyvūnų sveikatos reikalavimai.“;

22)

125 straipsnio c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

jie buvo išvalyti ir dezinfekuoti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinta dezinfekavimo priemone prieš skerdenų išsiuntimą į medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę;“;

23)

154 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3.   Žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų kilmės gyvūnams, skirtiems įvežti į Sąjungą, netaikomas 2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl laikymo laikotarpio, jei jie buvo įvežti į trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną iš:

a)

kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų, ir gyvūnai ten buvo laikomi bent 3 mėnesius iki melžimo, arba

b)

valstybės narės.“;

24)

167 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

jie buvo išsiųsti tiesiai iš jų kilmės vietos į Sąjungą;

b)

jie nebuvo iškrauti iš konteinerio, jei gabenami jūra, geležinkeliu arba keliais, o vanduo, kuriame jie vežami, nebuvo keičiamas trečiojoje šalyje arba teritorijoje, zonoje arba laikymo vietoje, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos vandens gyvūnų;“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

nuo pakrovimo kilmės vietoje iki atvežimo į Sąjungą jie negali būti gabenti tame pačiame vandenyje ar konteineryje ar skiauriniame laive kartu su prastesnės sveikatos būklės vandens gyvūnais arba su gyvūnais, kurie nebuvo skirti įvežti į Sąjungą;“.

25)

169 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

a punkte nurodytoje įskaitomoje etiketėje, jei taikoma, taip pat turi būti šie teiginiai:

i)

„žuvys, skirtos vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“;

ii)

„moliuskai, skirti vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“;

iii)

„vėžiagyviai, skirti vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“.“;

26)

172 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo 170 straipsnio 1 dalies, tame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi šių kategorijų vandens gyvūnams:“;

27)

173 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

žmonėms vartoti skirtoms toliau perdirbtoms žuvims, kurios prieš jas išsiunčiant į Sąjungą buvo paskerstos ir išdarinėtos.“;

28)

174 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės kompetentinga institucija gali išduoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą leidimą tik jei išleidimas ar panardinimas į gamtinį vandenį nekenkia vandens gyvūnų sveikatos būklei išleidimo ar panardinimo vietoje ir visais atvejais paleidimas į natūralią aplinką turi atitikti 170 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą reikalavimą.“;

29)

175 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„175 straipsnis

Papildomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, skirti sumažinti ligų, dėl kurių valstybės narės taiko pagal Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtintas nacionalines priemones, poveikį“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybių narių, kurios taiko pagal Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtintas nacionalines priemones dėl į sąrašą neįtrauktų ligų, nurodytų to reglamento 9 straipsnio 1 dalies d punkte, kompetentingos institucijos imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokių ligų plitimui, taikydamos papildomus gyvūnų sveikatos reikalavimus įvežant šio reglamento XXIX priede pateiktos lentelės antroje skiltyje išvardytų rūšių vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų siuntas į tas valstybes nares.“;

30)

VII dalis iš dalies keičiama taip:

a)

VII dalies antraštė pakeičiama taip:

„VII DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

b)

po VII dalies antraštės prieš 183 straipsnį įterpiamas 182a straipsnis:

„182a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Spermos surinkimo centrai, spermos saugojimo centrai, embrionų surinkimo grupės ir embrionų gamybos grupės, patvirtintos iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal Tarybos direktyvas 88/407/EEB (*2), 89/556/EEB (*3), 90/429/EEB (*4) ir 92/65/EEB (*5), nurodytas Reglamento (ES) 2016/429 270 straipsnio 2 dalies 6-oje, 7-oje, 8-oje ir 12-oje įtraukose, laikomi patvirtintais genetinės medžiagos produktų ūkiais, kaip nurodyta šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje.

Visais atvejais jiems taikomos šio reglamento 82 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2016/429 233 straipsnyje nustatytos taisyklės.

2.   Spermos, oocitų ir embrionų, surinktų, pagamintų, paruoštų ir saugotų iki 2021 m. balandžio 21 d., siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos atitinka dėl atitinkamų rūšių gyvūnų donorų direktyvose 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB ir 92/65/EEB nustatytus su genetinės medžiagos produktų surinkimu, gamyba, paruošimu ir saugojimu, laboratoriniais bei kitais tyrimais, atliktais su gyvūnais donorais ir genetinės medžiagos produktais, susijusius gyvūnų donorų sveikatos reikalavimus.

3.   Iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal direktyvas 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB ir 92/65/EEB, atsižvelgiant į gyvūnų donorų rūšis, paženklinti šiaudeliai ir kitos pakuotės, kuriuose laikomi, saugomi ir vežami galbūt į atskiras dozes suskirstyti sperma, oocitai arba embrionai, laikomi paženklintais pagal šio reglamento 83 straipsnio a punktą.

(*2)  1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai galvijų sperma bei jos importui (OL L 194, 1988 7 22, p. 10)."

(*3)  1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 302, 1989 10 19, p. 1)."

(*4)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62)."

(*5)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).“;"

c)

184 straipsnis papildomas šia antrašte:

„Įsigaliojimas ir taikymas“;

31)

III, VIII, XV, XXVIII ir XXIX priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(3)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(4)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/686, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 1).

(5)  2020 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/990, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų (OL L 221, 2020 7 10, p. 42).

(6)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(7)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1).

(9)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams (OL L 174, 2020 6 3, p. 140).

(10)  1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai galvijų sperma bei jos importui (OL L 194, 1988 7 22, p. 10).

(11)  1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 302, 1989 10 19, p. 1).

(12)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62).

(13)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).


PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 III, VIII, XV, XXVIII ir XXIX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 lentelės trečioje, ketvirtoje ir penktoje eilutėse arklinių šeimos gyvūnų, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus, registruotų arklinių šeimos gyvūnų ir registruotų arklių, pakartotinai įvežamų po laikino eksporto dėl varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių, įrašai pakeičiami taip:

Gyvūnų rūšys ir kategorija

Trumpiausias laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies i punkte

Trumpiausias laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies ii punkte

Trumpiausias laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies iii punkte

„Skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju) arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų (40 dienų), – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos

15 dienų

Registruoti arkliai

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos ar tam tikrų į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju) arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų (40 dienų), – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos ar tam tikrų į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių

15 dienų

Registruoti arkliai, pakartotinai įvežami po laikino eksporto dėl varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių

iki 30 dienų arba iki 90 dienų konkrečių varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių atveju

Nenustatyta

Per visą laikinojo eksporto laikotarpį

Skersti skirti arklinių šeimos gyvūnai

90 dienų

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju)

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju)“;

b)

2 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

antroje eilutėje produkciniams naminiams paukščiams, auginamiems vartoti skirtos mėsos ir kiaušinių gamybai, skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Paukščių kategorija

Laikymo laikotarpis taikomas:

Trumpiausias laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies i punkte

Trumpiausias laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies ii punkte

Trumpiausias laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies iii punkte

„Produkciniai naminiai paukščiai, auginami vartoti skirtos mėsos, kiaušinių ir kitų produktų gamybai

SG

3 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo“;

ii)

penktoje eilutėje vienadienių paukščiukų įrašas pakeičiamas taip:

Paukščių kategorija

Laikymo laikotarpis taikomas:

Trumpiausias laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies i punkte

Trumpiausias laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies ii punkte

Trumpiausias laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies iii punkte

„Vienadieniai paukščiukai

SG

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

KP

3 mėnesiai iki kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos

6 savaitės iki kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos

–“;

2)

VIII priedo 1 punkto išnaša (**) pakeičiama taip:

„(**)

Netaikoma, jei gyvūnai kilę iš trečiosios šalies, teritorijos ar jos zonos, kuriai suteiktas ta liga neužkrėstos arba sezoniškai neužkrėstos teritorijos statusas ir kuri įtraukta į trečiųjų šalių arba teritorijų ar jų zonų, kurioms suteiktas leidimas įvežti į Sąjungą kanopinių siuntas, sąrašą.“;

3)

XV priedo 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI DĖL NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IR PERINIŲ KIAUŠINIŲ, KILUSIŲ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS, KURIOJE NAUDOJAMOS VAKCINOS NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS NEATITINKA 1 DALYJE NUSTATYTŲ KONKREČIŲ KRITERIJŲ

Iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuriose naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka 1.2 punkte nustatytų konkrečių kriterijų, kilę naminiai paukščiai ir periniai kiaušiniai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

naminiai paukščiai, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkas negali būti vakcinuoti tokiomis vakcinomis bent 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą laikotarpiu;

b)

naminių paukščių ir perinių kiaušinių kilmės pulke dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos turi būti atliktas viruso išskyrimo tyrimas likus ne daugiau kaip 2 savaitėms iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos arba, perinių kiaušinių atveju, likus ne daugiau kaip 2 savaitėms iki kiaušinių surinkimo dienos. Šis tyrimas turi būti atliktas oficialiojoje laboratorijoje, naudojant atsitiktinės atrankos tvarka sudarytą bent 60 kiekvieno pulko paukščių kloakos tepinėlių mėginį, ir neturi būti nustatyta paukščių paramiksovirusų, kurių ICPI indeksas aukštesnis nei 0,4;

c)

per b punkte nurodytą dviejų savaičių laikotarpį naminiai paukščiai, išskyrus vienadienius paukščiukus, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkai turi būti laikomi izoliuoti ir oficialiai prižiūrimi kilmės ūkyje;

d)

naminiai paukščiai, išskyrus vienadienius paukščiukus, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkas negali būti turėję sąlyčio su naminiais paukščiais, neatitinkančiais a ir b punktuose nustatytų reikalavimų:

i)

naminiai paukščiai – 60 dienų laikotarpį iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos;

ii)

periniai kiaušiniai – 60 dienų laikotarpį iki kiaušinių surinkimo dienos;

e)

periniai kiaušiniai, iš kurių gaunami vienadieniai paukščiukai, perykloje arba tuo metu, kai vežami į peryklą, negali turėti sąlyčio su naminiais paukščiais arba periniais kiaušiniais, neatitinkančiais a–d punktuose nustatytų reikalavimų.“;

4)

XXVIII priedo 1 punkto lentelės trečioje eilutėje sausam kiaušinio baltymui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kiaušinių gaminys

Apdorojimas

 

Vidaus temperatūra (Celsijaus laipsniais (°C))

Apdorojimo trukmė (sekundėmis (s) arba valandomis (h))

„Sausas kiaušinio baltymas

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h“;

5)

XXIX priedo lentelė iš dalies keičiama įtraukiant toliau pateiktą tekstą tiesiai virš eilutės, kurioje nurodyta pavasarinės karpių viremijos (PKV) liga ir jai imlios rūšys:

Koi herpeso viruso infekcija

Kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje“.


Top