EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0963R(02)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/963 af 10. juni 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 for så vidt angår identifikation og registrering af dyr af hestefamilien og om fastlæggelse af standardidentifikationsdokumenter for disse dyr (Den Europæiske Unions Tidende L 213 af 16. juni 2021)

C/2022/2339

OL L 115, 2022 4 13, p. 233–234 (FI)
OL L 115, 2022 4 13, p. 231–236 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/963/corrigendum/2022-04-13/oj

13.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/231


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/963 af 10. juni 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 for så vidt angår identifikation og registrering af dyr af hestefamilien og om fastlæggelse af standardidentifikationsdokumenter for disse dyr

( Den Europæiske Unions Tidende L 213 af 16. juni 2021 )

1)

I titlen på side 3 og i indholdsfortegnelsen:

I stedet for:

»standardidentifikationsdokumenter«

læses:

»identifikationsdokumentmodeller«.

2)

Side 18, artikel 17, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»(standardidentifikationsdokument)«

læses:

»(identifikationsdokumentmodel)«.

3)

Side 21, artikel 21, stk. 4, indledende sætning:

I stedet for:

»det eksisterende standardidentifikationsdokument«

læses:

»den eksisterende identifikationsdokumentmodel«.

4)

I hele retsakten, dvs. side 14, artikel 6, stk. 4, side 16, artikel 12, stk. 2, litra b), side 17, artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 1 og 2, side 19, artikel 17, stk. 1, litra b), stk. 2 og 3, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5 og 6, side 20, artikel 19, stk. 1, litra b), og stk. 2, side 21, artikel 21, stk. 3, litra a), og stk. 4, indledende sætning, side 22, artikel 23, stk. 1 og 3, og artikel 24, stk. 2, side 24, artikel 26, stk. 2, litra d), og artikel 27, stk. 1, litra c), nr. ii), og stk. 2, side 25, artikel 29, stk. 2, indledende sætning, side 26, artikel 30, stk. 1, litra a) og b), og stk. 2, side 27, artikel 32, stk. 3, side 28, artikel 33, stk. 3, artikel 34, stk. 1, indledende sætning, og artikel 35, stk. 1, litra a), side 29, artikel 35, stk. 1, litra b), side 30, artikel 38, stk. 1, indledende sætning, og stk. 2, litra a) og b), side 31, artikel 39, stk. 2 og 3, side 32, artikel 41, stk. 1, og stk. 2, litra a), og artikel 42, stk. 2, litra a), side 33, artikel 44, eneste stykke, og artikel 45, stk. 1, side 34, artikel 45, stk. 2, litra a), og stk. 3, andet afsnit, og artikel 46, stk. 2:

I stedet for:

»standardidentifikationsdokumentet«

læses:

»identifikationsdokumentmodellen«.

5)

Side 19, artikel 17, stk. 4, indledende sætning:

I stedet for:

»standardidentifikationsdokumenter«

læses:

»identifikationsdokumentmodeller«.

6)

I hele retsakten, dvs. side 5, betragtning 15, side 8, betragtning 38, side 16, artikel 12, stk. 2, litra a), og stk. 3, side 23, artikel 25, stk. 1, indledende sætning, og stk. 2, litra b), nr. i), side 30, artikel 38, stk. 1, litra b), nr. ii), og stk. 2, litra b), side 32, artikel 42, stk. 5, litra a), nr. ii), og side 34, artikel 45, stk. 2, indledende sætning:

I stedet for:

»duplikateksemplar af identifikationsdokumentet«

læses:

»duplikatidentifikationsdokument«.

7)

Side 23, artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii):

I stedet for:

»duplikateksemplaret af dokumentet«

læses:

»duplikatidentifikationsdokumentet«.

8)

I hele retsakten, dvs. side 23, artikel 25, stk. 2, litra c), indledende sætning og nr. ii), litra d), stk. 3 og 4, og side 33, artikel 43, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet«

læses:

»duplikatidentifikationsdokumentet«.

9)

I hele retsakten, dvs. side 13, artikel 3, stk. 2, litra b), og side 23, artikel 25, titlen:

I stedet for:

»duplikateksemplarer af identifikationsdokumenter«

læses:

»duplikatidentifikationsdokumenter«.

10)

I hele retsakten, dvs. side 16, artikel 12, stk. 2, litra b), side 23, artikel 25, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), side 42, bilag II, del 1, afsnit I, del A, skemaet, højre kolonne, rubrik 6, side 51, bilag II, del 1, afsnit V, skemaet, del I, venstre kolonne, rubrik 7.2, side 53, bilag II, del 1, afsnit V, skemaet, del II, højre kolonne, rubrik 2.2, og side 61, bilag IV, skemaet, sjette række:

I stedet for:

»identitetskontrolmetode«

læses:

»identitetsverificeringsmetode«.

11)

Side 18, artikel 16, stk. 2:

I stedet for:

»identitetskontrolmetoder«

læses:

»identitetsverificeringsmetoder«.

12)

Side 13, artikel 5, titlen:

I stedet for:

»Tildeling af en kode til den elektroniske database og organer med delegerede opgavers databaser«

læses:

»Tildeling af en kode til den elektroniske database og til databaser oprettet af organer med delegerede opgaver«.

13)

Side 14, artikel 7, stk. 1:

I stedet for:

»de elektroniske databaser fortsatte funktion«

læses:

»de elektroniske databasers fortsatte funktion«.

14)

Side 17, artikel 13, stk. 4:

I stedet for:

»den stk. 1 omhandlede«

læses:

»den i stk. 1 omhandlede«.

15)

Side 18, artikel 16, titlen:

I stedet for:

»identitetsmetoder«

læses:

»identifikationsmetoder«.

16)

Side 18, artikel 16, stk. 1:

I stedet for:

»kontrol«

læses:

»verificering«.

17)

Side 18, artikel 16, stk. 6:

I stedet for:

»kontrollen«

læses:

»verificering«.

18)

Side 18, artikel 17, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»standarddokumentet«

læses:

»identifikationsdokumentmodellen«.

19)

Side 23, artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii):

I stedet for:

»duplikateksemplaret af dokumentet«

læses:

»duplikatdokumentet«.

20)

Side 25, artikel 29, stk. 2, litra b):

I stedet for:

»som omhandlet i litra b) eller c) eller, hvis operatøren er ejer, i stk. 1, litra d).«

læses:

»som omhandlet i stk. 1, litra b) eller c), eller, hvis operatøren er ejer, i stk. 1, litra d).«

21)

Side 27, artikel 33, stk. 2, indledende sætning:

I stedet for:

»myndigheder«

læses:

»forbund«.

22)

Side 27, artikel 33, stk. 2, litra a):

I stedet for:

»den i stk. 1 omhandlede organisation eller myndighed«

læses:

»den/det i stk. 1 omhandlede organisation eller forbund«.

23)

Side 28, artikel 33, stk. 2, litra b), nr. ii):

I stedet for:

»veterinærkontrol«

læses:

»veterinære undersøgelser«.

24)

Side side 28, artikel 34, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

de organisationer og myndigheder, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, hvis det kræves i henhold til disse organisationers og myndigheders regler og forskrifter.«

læses:

»b)

de organisationer og forbund, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, hvis det kræves i henhold til disse organisationers og forbunds regler og forskrifter.«

25)

Side 28, artikel 34, stk. 3:

I stedet for:

»organisationer/myndigheder«

læses:

»organisationer/forbund«.

26)

Side 28, artikel 35, stk. 1, indledende sætning:

I stedet for:

»en myndighed«

læses:

»et forbund«.

27)

Side 29, artikel 35, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»myndigheder«

læses:

»forbund«.

28)

Side 31, artikel 40, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»a)

kontrollere identifikationen af det pågældende dyr af hestefamilien på grundlag af oplysningerne i det midlertidige identifikationsdokument«

læses:

»a)

verificere identifikationen af det pågældende dyr af hestefamilien på grundlag af oplysningerne i det midlertidige identifikationsdokument«.

29)

Side 33, artikel 45, titlen:

I stedet for:

»en integrerende del«

læses:

»en integreret del«.

30)

Side 41, bilag II, del 1, identifikationsdokument for dyr af hestefamilien, afsnit II, punkt 8 (afsnit IX), overskriften:

I stedet for:

»Laboratorieundersøgelse«

læses:

»Laboratorietest«.

31)

Side 41, bilag II, del 1, identifikationsdokument for dyr af hestefamilien, afsnit II, punkt 8 (afsnit IX):

I stedet for:

»kontrol«

læses:

»test«.

32)

Side 41, bilag II, del 1, identifikationsdokument for dyr af hestefamilien, afsnit III:

I stedet for:

»III.

Identifikationsdokumentet skal, medmindre det destrueres under officielt tilsyn på slagteriet, returneres til den kompetente myndighed eller organet med delegerede opgaver, når dyret er død, måtte destrueres, forsvandt eller blev stjålet eller blev slagtet som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.«

læses:

»III.

Identifikationsdokumentet skal, medmindre det destrueres under officielt tilsyn på slagteriet, returneres til den kompetente myndighed eller organet med delegerede opgaver, efter at dyret er død, måtte destrueres, er forsvundet eller blevet stjålet eller er blevet slagtet som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.«

33)

Side 42, bilag II, del 1, afsnit I, del A, skemaet, rubrik 7:

I stedet for:

»kontrolleres«

læses:

»verificeres«.

34)

Side 44, bilag II, del 1, afsnit I, del C, titlen:

I stedet for:

»kontrol«

læses:

»verificering«.

35)

Side 44, bilag II, del 1, afsnit I, del C, skemaet, anden kolonne, anden række:

I stedet for:

»Kontrol af beskrivelsen«

læses:

»Verificering af beskrivelsen«.


Top