EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0909

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/909 2021 m. gegužės 31 d. dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

C/2021/4027

OL L 199, 2021 6 7, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/909/oj

2021 6 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/909

2021 m. gegužės 31 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Gerassimos THOMAS

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas KN kodas

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Iš akytųjų plastikų (putplasčio) pagamintas maždaug 1 m ilgio ir 8 cm skersmens tuščiavidurio vamzdžio formos lankstus gaminys (vadinamoji vandens lazda). Gaminys plūduriuoja vandens paviršiuje, todėl pateikiamas naudoti kaip plūdrioji priemonė, atitinkanti mokomųjų plūdriųjų plaukimo priemonių Europos standartą (EN 13138-2:2014). Gaminys taip pat amortizuoja smūgius ir izoliuoja šilumą.

Žr. paveikslus  (*1).

3926 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3926 , 3926 90 ir 3926 90 97 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 9506 pozicijai kaip bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos, atletinių sporto šakų, kitų sporto šakų arba lauko žaidimų reikmuo ir įranga, nes dėl savo nesudėtingos paprastos formos jis negali būti identifikuojamas kaip fiziniams pratimams arba sportui skirtas gaminys, priskirtinas 9506 pozicijai, nors dėl savo plūdrumo jis atitinka mokomųjų plūdriųjų plaukimo priemonių standartą. Be to, dėl savo paprastos formos ir įprastos medžiagos gaminys gali būti naudojamas įvairiems tikslams (pvz., kaip smūgius amortizuojantys apsauginiai gaminiai stulpams apvynioti, kaip šilumą izoliuojantys gaminiai vamzdžiams apvynioti, kaip vaikų pramogoms skirti gaminiai).

Be to, gaminys nepriskirtinas 9503 pozicijai kaip kiti žaislai, nes dėl savo konstrukcijos jis negali būti aiškiai atpažįstamas kaip vaikų ar suaugusiųjų pramogoms skirtas gaminys.

Taigi gaminys klasifikuotinas pagal medžiagą, iš kurios jis pagamintas (plastikai).

Todėl gaminys laikytinas kitu gaminiu iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3926 90 97 .


(*1)  Paveikslai pateikiami tik dėl informacijos.

Image 1


Top