EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0508

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/508 2021 m. kovo 23 d. dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą atnaujinimo, kuriuo iš panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 170/2011 (leidimo turėtojas – bendrovė „Prosol SpA“) (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1787

OJ L 102, 24.3.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/508/oj

2021 3 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/508

2021 m. kovo 23 d.

dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą atnaujinimo, kuriuo iš panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 170/2011 (leidimo turėtojas – bendrovė „Prosol SpA“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 170/2011 (2) buvo suteiktas leidimas naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą dešimt metų;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį šio leidimo turėtojas pateikė prašymą atnaujinti leidimą naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą ir paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. rugsėjo 30 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė įrodymų, iš kurių matyti, kad priedas atitinka taikomas leidimo suteikimo sąlygas. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Tačiau ji taip pat padarė išvadą, kad preparatas gali būti odą bei akis dirginanti ir odą bei kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, visų pirma priedo naudotojų, sveikatai. Be to, Tarnyba patvirtino pašaro priedo pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl leidimas naudoti tą priedą turėtų būti atnaujintas;

(6)

atnaujinus leidimą naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip pašarų priedą, Reglamentas (ES) Nr. 170/2011 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 170/2011 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 170/2011 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1200/2005 (leidimo turėtojas – bendrovė „Prosol SpA“) (OL L 49, 2011 2 24, p. 8).

(3)  EFSA Journal 2020;18(11):6284.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Priedo sudėtis

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatas, kuriame yra mažiausiai 1 × 109 KSV/g

Nujunkyti paršeliai

3 x 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2031 4 13

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 gyvybingos ląstelės

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio gliukozės mielių ekstrakto agarą (CGYE) (EN 15789)

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top