EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0346

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/346 2021 m. vasario 25 d. dėl leidimo naudoti Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1144

OJ L 68, 26.2.2021, p. 167–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/346/oj

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/167


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/346

2021 m. vasario 25 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. liepos 1 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedas turėtų būti laikomas potencialiai kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga ir kad negalima daryti išvadų dėl priedo jautrinančio poveikio odai. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad aptariamas preparatas gali padėti pagerinti iš pašarų medžiagų, kurių sudėtyje sausosios medžiagos kiekis yra 30–70 %, gaminamo siloso aerobinį stabilumą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl šį preparatą turėtų būti leista naudoti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(7):6201.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV kilograme šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k20760

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962

Priedo sudėtis

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 1011 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti  (1).

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2031 3 18

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 gyvybingos ląstelės

Analizės metodas  (2)

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Apskaičiavimas pašarų priede: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787)


(1)  Pašarai, kuriuos lengva silosuoti: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje; pašarai, kuriuos vidutiniškai sunku silosuoti: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėjehttps://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top