EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1747

Tarybos sprendimas (ES) 2021/1747 2021 m. rugsėjo 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių, kiek tai susiję su Banka Slovenije išorės auditoriais

ST/11422/2021/INIT

OJ L 350, 4.10.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1747/oj

2021 10 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 350/5


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/1747

2021 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių, kiek tai susiję su Banka Slovenije išorės auditoriais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2021 m. liepos 16 d. Europos Centrinio Banko rekomendaciją, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2021/28) (1),

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba;

(2)

dabartinio Banka Slovenije išorės auditoriaus Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. įgaliojimai baigėsi po 2020 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorių nuo 2021 finansinių metų;

(3)

Banka Slovenije išorės auditoriumi 2021–2023 finansiniams metams pasirinko PricewaterhouseCoopers podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.;

(4)

ECB valdančioji taryba rekomendavo PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. skirti Banka Slovenije išorės auditoriumi 2021–2023 finansiniams metams;

(5)

atsižvelgiant į ECB valdančiosios tarybos rekomendaciją, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 13 dalis pakeičiama taip:

„13.   PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. patvirtinama Banka Slovenije išorės auditoriumi 2021–2023 finansiniams metams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Europos Centriniam Bankui.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugsėjo 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

S. KUSTEC


(1)  OL C 299, 2021 7 27, p. 1.

(2)  1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių (OL L 22, 1999 1 29, p. 69).


Top