EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2129

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2129 2020 m. gruodžio 17 d. kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

OL L 426I, 2020 12 17, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2129/oj

2020 12 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 426/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2129

2020 m. gruodžio 17 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvyko prezidento rinkimai; buvo pripažinta, kad jie neatitinka tarptautinių standartų, jų metu nepriklausomiems kandidatams buvo taikomos represijos, o po tų rinkimų susidorojama su taikiais protestuotojais. 2020 m. rugpjūčio 11 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje buvo pripažinta, kad rinkimai nebuvo laisvi ir sąžiningi. Taip pat buvo teigiama, kad gali būti imtasi priemonių asmenų, atsakingų už smurtą, nepagrįstus suėmimus ir rinkimų rezultatų klastojimą, atžvilgiu;

(3)

2020 m. spalio 2 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1387 (2), kuriame nurodė 40 asmenų, kurie buvo nustatyti kaip atsakingi už represijas ir bauginimą, kuriuos po 2020 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje patyrė taikūs demonstrantai, opozicijos nariai ir žurnalistai, taip pat už Centrinės rinkimų komisijos netinkamai vykdytą tų rinkimų proceso organizavimą;

(4)

2020 m. lapkričio 6 d., atsižvelgdama į padėties Baltarusijoje rimtumą, Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1648 (3), kuriuo į sąrašą įtraukė Aleksandrą Lukašenką ir 14 kitų asmenų, tarp jų jo artimos aplinkos asmenų;

(5)

2020 m. lapkričio 19 d. Taryba susitarė pradėti pasirengimą kitam sankcijų etapui, taip reaguojant į Baltarusijos valdžios institucijų brutalumą ir remiant Baltarusijos žmonių demokratines teises;

(6)

atsižvelgiant į tebesitęsiančias represijas pilietinės visuomenės atžvilgiu Baltarusijoje, 29 asmenys ir 7 subjektai turėtų būti įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

S. SCHULZE


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  2020 m. spalio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1387, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis (OL L 319 I, 2020 10 2, p. 1).

(3)  2020 m. lapkričio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1648, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis (OL L 370 I, 2020 11 6, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

pridedama ši antraštė:

„2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos“;

2)

lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„A.

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“;

3)

pridedami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas ir pavardė

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardas ir pavardė

(rašyba baltarusių k.)

Vardas ir pavardė

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Ministro pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko vykdomojo komiteto pirmininkas

Gim. data: 1962 7 19

Gim. vieta: Zavoit, Narovlya (Naroulia) apskritis, Gomel/Homyel (Gomelio) regionas, buvusi SSSR (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes vadovaujamas Minsko vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamo valdžios aparato Minske vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma už savavališkus taikių demonstrantų sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos. Padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus.

Šiuo metu eidamas Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigas toliau remia A. Lukašenkos režimą.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės valdybos pirmininkas, įmonės „Belteleradio“ vadovas

Gim. data: 1977 1 20

Gim. vieta: Grodno/Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Šiuo metu eidamas Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės vadovo pareigas, jis yra atsakingas už valstybinės propagandos platinimą viešojoje žiniasklaidoje ir nuolat remia A. Lukšenkos režimą. Tai apima žiniasklaidos kanalų naudojimą prezidento kadencijos tęstinumui remti, nepaisant suklastotų prezidento rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., ir vėlesnio ir pakartotinio susidorojimo su taikiais ir teisėtais protestais.

I. Eismont padarė viešą pareiškimą, kuriame kritikavo taikius protestuotojus ir atsisakė, kad apie protestus būtų pranešta žiniasklaidoje. Jis taip pat atleido iš darbo streikuojančius įmonės „Belteleradio“ darbuotojus ir todėl yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Grodno/Hrodna (Gardino) srities gubernatorius, buvęs sveikatos priežiūros ministras

Gim. data: 1973 11 30

Gim. vieta: Grodno/Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes sveikatos priežiūros ministro pareigas, jis buvo atsakingas už sveikatos priežiūros tarnybų naudojimą susidorojant su taikiais protestuotojais, įskaitant greitosios pagalbos automobilių naudojimą vežant protestuotojus, kuriems buvo būtina medicinos pagalba, ne į ligonines, o į izoliavimo kameras. Jis padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus; viename iš jų apkaltino protestuotojus, kad jie esą yra apsvaigę.

Šiuo metu eidamas vadovaujamas Gardino srities gubernatoriaus pareigas toliau remia A. Lukašenkos režimą.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkė

Gim. data: 1960 9 25

Gim. vieta: Polotsk (Polockas), Vitebsk/Viciebsk Oblast (Vitebsko apskritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Šiuo metu eidama vadovaujamas Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkės pareigas, ji yra atsakinga už paramą prezidento sprendimams vidaus politikos srityje. Ji yra atsakinga už suklastotų rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., organizavimą. Ji padarė viešų pareiškimų, kuriuose gynė brutalų saugumo aparato susidorojimą su taikiais demonstrantais.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Pirmasis informacijos ministro pavaduotojas

Gim. data: 1972 5 30

Gim. vieta: Baranavichy (Baranovičiai), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas pirmojo informacijos ministro pavaduotojo pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Informacijos ministras

Gim. data: 1972 10 31

Gim. vieta: Stolin (Stolinas), Brest Oblast (Bresto apskritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

66

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Baltarusijos generalinis prokuroras

Gim. data: 1973 4 21

Gim. vieta: Glushkovichi (Gluškovičiai), Gomel/Homyel Oblast (Gomelio apskritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Baltarusijos generalinio prokuroro pareigas jis yra atsakingas už tebesitęsiančias represijas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, visų pirma už baudžiamųjų bylų iškėlimą taikiems protestuotojams, opozicijos lyderiams ir žurnalistams po 2020 m. prezidento rinkimų. Be to, jis padarė viešų pareiškimų, kuriuose grasino bausmėmis „nesankcionuotų mitingų“ dalyviams.

67

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Baltarusijos prezidento reikalų valdytojo pavaduotojas

Gim. data: 1977 1 8

Lytis: vyras

Eidamas Baltarusijos prezidento reikalų valdytojo pavaduotojo pareigas, jis prižiūri daugelio įmonių veikimą. Jo vadovaujama įstaiga teikia finansinę, materialinę ir techninę, socialinę, namų ūkio ir medicininę paramą valstybės aparato ir Respublikinėms valdžios institucijoms. Jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir toliau teikia paramą A. Lukašenkos režimui.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Administracijos personalo vadovas ir Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas

Gim. data: 1968 9 30

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės vado pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamos Vidaus kariuomenės vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresnysis inspektorius specialiesiems reikalams

Gim. data: 1990 6 8

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresniojo inspektoriaus specialiesiems reikalams pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus opozicijos lyderių ir aktyvistų atžvilgiu.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininkas

Gim. data: 1979 1 1

Gim. vieta: Minsk (Minsko) apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininko pareigas, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Policijos pulkininkas, Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas Vidaus reikalų ministerijoje

Gim. data: 1974 10 3

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojo ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko Vidaus reikalų ministerijoje pareigas ir būdamas policijos pulkininku, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Minsko regiono vykdomojo komiteto pirmininkas

Gim. data: 1975 7 2

Gim. vieta: Novogrudok (Naugardukas), Grodno/Hrodna (Gardino) sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko regiono vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už vietos administracijos, įskaitant kelis komitetus, priežiūrą. Todėl jis teikia paramą A. Lukašenkos režimui.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus (pagrindinis vidaus reikalų skyrius) viršininko pavaduotojas

Gim. data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už vietos aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Dokumentais pagrįsta, kad jis asmeniškai dalyvavo neteisėtai sulaikant taikius protestuotojus.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Grodno/Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojas

Gim. data: 1976 3 5

Gim. vieta: Grodno/Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Grodno/Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtą taikių protestuotojų sulaikymą.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Policijos pulkininkas, Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadas

Gim. data: 1979 7 23

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vado pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų kankinimą ir dalyvavo juos kankinant.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Policijos pulkininkas leitenantas, Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovas

Gim. data: 1980 10 31

Lytis: vyras

Eidamas Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų mušimą. Be to, jis žiniasklaidai pateikė daug pareiškimų, žeminančių protestuotojus.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas

Gim. data: 1971 1 27

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo ir Viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo taikių protestuotojų sulaikymą ir neteisėtai sulaikytų asmenų mušimą.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Minsko Moskovski rajono teismo pirmininkas

Gim. data: 1988 5 16

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski rajono teismo pirmininko pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir pasitikima apsimestinių liudytojų pareiškimais.

Jis prisidėjo prie baudų skyrimo protestuotojams, žurnalistams ir opozicijos lyderiams ir jų sulaikymo po 2020 m. prezidento rinkimų.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Gomel/Homyel (Gomelio) Sovestsky rajono teismo teisėjas

Lytis: vyras

Eidamas Gomel/Homyel (Gomelio) Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

80

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Mogilev (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Mogilev (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos aktyvisto ir kandidatės prezidento rinkimuose Svetlana Tsikhanouska sutuoktinio Siarhei Tsikhanousky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gim. data: 1974 2 27

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos nario ir streikų komiteto vadovo Sergei Dylevsky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėja

Gim. data: 1990 4 9

Lytis: moteris

Eidama Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Minsko Partizanski rajono teismo teisėja

Gim. data: 1979 12 2

Lytis: moteris

Eidama Minsko Partizanski rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos vadovės Mariya Kalesnikava nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Minsko Sovetsky rajono teismo teisėja

Gim. data: 1965 9 11

Lytis: moteris

Eidama Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos kaltinamųjų teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gim. data: 1984 1 14

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos kandidato prezidento rinkimuose Viktar Babarika nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Minsko Zavodsky rajono teismo teisėja

Gim. data: 1974 11 26

Lytis: moteris

Eidama Minsko Zavodsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Verslininkas, holdingo „Amhodor“ savininkas

Gim. data: 1959 1 12

Gim. vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon (Oršos rajonas), Vitebsk/Viciebsk (Vitebsko) apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų statybos, mašinų gamybos, žemės ūkio ir kituose sektoriuose.

Pranešama, kad jis yra vienas iš asmenų, turėjusių daugiausiai naudos iš privatizavimo procesų, vykusių A. Lukašenkai einant prezidento pareigas. Jis taip pat yra A. Lukašenkai palankios visuomeninės asociacijos „Belaya Rus“ prezidiumo ir Baltarusijos Respublikos verslumo plėtojimo tarybos narys.

Pats jis iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 m. liepos mėn. jis viešai pareiškė smerkiąs opozicijos protestus Baltarusijoje ir taip prisidėjo prie pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijų.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Verslininkas, „Bremino Group“ bendrasavininkis

Gim. data: 1963 5 4

Gim. vieta: Ukrainos SSR, (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų naftos, anglių tranzito, bankininkystės ir kituose sektoriuose.

Jis yra „Bremino Group“ – bendrovės, kuri naudojosi mokesčių lengvatomis ir kitų formų Baltarusijos administracijos teikiama parama, – bendrasavininkis.

Pats jis iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.“;

4)

pridedama ši antraštė ir lentelė:

„B.

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Beltechexport

ЗАО ’Белтехэкспорт’

Adresas: Nezavisimosti ave. 86-B, Minskas 220012, Baltarusija

Tel.: +375 17 358 83 83; +375 17 373 80 12

Interneto svetainė: https://bte.by/

El. paštas: mail@bte.by

„Beltechexport“ yra privatus subjektas, eksportuojantis Baltarusijos valstybės valdomų bendrovių pagamintus ginklus ir karinę įrangą į Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalis. „Beltechexport“ yra glaudžiai susijusi su Baltarusijos gynybos ministerija.

Pati „Beltechexport“ iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia, pati būdama naudinga prezidento administracijai.

2020 12 17

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adresas: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minskas 220114, Baltarusija

Registracijos numeris: Dana Astra: 191295361

Interneto svetainė: https://dana-holdings.com/

El. paštas: PR@bir.by

Tel.: +375 17 269 32 90; +375 17 393 94 6

„Dana Holdings/Dana Astra“ yra viena pagrindinių nekilnojamojo turto vystytojų ir statytojų Baltarusijoje. Bendrovei buvo suteikti žemės sklypai kelių didelių gyvenamųjų kompleksų ir verslo centrų statybai.

„Dana Holdings/Dana Astra“ savininkai palaiko artimus ryšius su Aleksandru Lukašenka. Prezidento marti Liliya Lukashenka bendrovėje užima aukštas pareigas.

Pati „Dana Holdings/Dana Astra“ iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

3.

GHU – prezidento administracijos Vyriausioji ūkio valdyba

ГХУ - Государственное учреждение ’Главное хозяйственное управление’ Управления делами Президента Республики Беларусь

Adresas: Miasnikova str. 37, Minskas 220010, Baltarusija

Tel.: +375 17 222 33 13

Interneto svetainė: http://ghu.by

El. pašto adresas: ghu@ghu.by

GHU yra didžiausia negyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos veikėja Baltarusijoje ir kontroliuoja daug bendrovių.

Aleksandras Lukašenka GHU vadovo Victor Sheiman paprašė stebėti 2020 m. prezidento rinkimų saugumą.

Pati GHU iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

4.

JSC Synesis

ООО „Синезис“

Adresas: Platonova 20B, Minskas 220005, Baltarusija; Mantulinskaya 24, Maskva 123100, Rusija

Registracijos numeris (УНН/ИНН): 190950894 (Baltarusija); 7704734000/770301001 (Rusija)

Interneto svetainės: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240 36 50

„JSC Synesis“ užtikrina Baltarusijos institucijoms sekimo platformą, kuri gali atlikti paieškas pagal vaizdo įrašus, atlikti jų analizes ir pasitelkti veido atpažinimo programinę įrangą, todėl bendrovė yra atsakinga už Baltarusijos valstybės aparato vykdomas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas.

„Synesis“ darbuotojams draudžiama bendrauti baltarusiškai, todėl bendrovė atsakinga už darbuotojų teisių pažeidimus.

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) ir Vidaus reikalų ministerija yra nurodytos kaip „Synesis“ sukurtos sistemos naudotojos. Todėl bendrovė iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

„Synesis“ vykdomasis direktorius Alexander Shatrov viešai kritikavo protestuotojus prieš A. Lukašenkos režimą ir teigė, kad demokratijos trūkumas Baltarusijoje yra nereikšmingo masto.

2020 12 17

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

OAO ’АГАТ-электромеханический завод’

Adresas:, Nezavisimosti ave. 115, Minskas 220114, Baltarusija

Tel.: +375 17 272 01 32; + 375 17 570 41 45

El. pašto adresas: marketing@agat-emz.by

Interneto svetainė: https://agat-emz.by/

„AGAT Electromechanical Plant OJSC“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Pati „AGAT electromechanical Plant OJSC“ iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina protestams suvaldyti skirtą užtvaros sistemą „Rubezh“, kuri buvo naudojama prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

6.

140 Repair Plant

OAO ’140 ремонтный завод’

Adresas: L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Baltarusija

Tel.: +375 17 776 20 32; +375 17 776 54 79

El. paštas: info@140zavod.org

Interneto svetainė: https://140zavod.org

„140 Repair Plant“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Pati „140 Repair Plant“ iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina transportavimui skirtas ir šarvuotąsias transporto priemones, kurios buvo naudojamos prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

7.

OJSC MZKT/MWPT (dar žinoma kaip VOLAT)

OAO „МЗКТ“ - Минский завод колёсных тягачей

Adresas: Partizanski ave 150, Minskas 220021, Baltarusija

Tel.: +375 17 330 17 09

Fax: +375 17 291 31 92

El. paštas: link@mzkt.by

Interneto svetainė: www.mzkt.by

OJSC MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Pati OJSC MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) iš A. Lukašenkos režimo gauna naudos ir jį remia.

OJSC MZKT darbuotojai, protestavę Aleksandro Lukašenkos vizito į gamyklą metu ir pradėję streiką po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti, todėl bendrovė yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17“


Top