EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2038

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2038 2020 m. gruodžio 10 d. kuriuo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatos, susijusios su garanto įsipareigojimų formomis ir oro transporto išlaidų įskaitymu į muitinę vertę

C/2020/8967

OJ L 416, 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

2020 12 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 416/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2038

2020 m. gruodžio 10 d.

kuriuo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatos, susijusios su garanto įsipareigojimų formomis ir oro transporto išlaidų įskaitymu į muitinę vertę

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (1), ypač į jo 126 straipsnį ir 127 straipsnio 1 dalį, taip pat į Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (2), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalies b punktą, 76 straipsnio a punktą ir 100 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį;

(2)

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos. Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo) 126 ir 127 straipsniais, Sąjungos teisė Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – pereinamasis laikotarpis);

(3)

pagal Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnį ir Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 3 dalį, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje (neįskaitant Jungtinės Karalystės teritorinių vandenų) taikomi muitų teisės aktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 2 punkte;

(4)

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, išskyrus Šiaurės Airiją, o iš Jungtinės Karalystės į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms turi būti taikomi muitai. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 71 straipsnio 1 dalies e punktu, išlaidos, patirtos prekes gabenant iki jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, įskaitytinos į importuojamų prekių muitinę vertę. Į muitinę vertę įskaitytiną visų oro transporto išlaidų dalį atitinkantys procentiniai dydžiai nurodyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 23-01 priede (3). Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė turėtų būti įtraukta į atitinkamą šiame priede pateiktą trečiųjų šalių sąrašą;

(5)

garanto įsipareigojimų formos nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 32-01, 32-02 ir 32-03 prieduose ir 72-04 priedo VI ir VII skyriuose. Šiose formose išvardytos Sąjungos valstybės narės ir kitos Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (4) (toliau – Konvencija), iš dalies pakeistos ES ir bendrojo tranzito šalių jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2019 (5), susitariančiosios šalys. Kai Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 nustos galioti Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, išskyrus Šiaurės Airiją, Jungtinė Karalystė neturėtų būti įtraukta į tose formose pateiktus valstybių narių sąrašus. Tačiau Jungtinė Karalystė buvo pakviesta prisijungti prie Konvencijos kaip atskira susitariančioji šalis po pereinamojo laikotarpio pabaigos ir deponavo prisijungimo dokumentą. Kai Jungtinė Karalystė prisijungs prie Konvencijos, garanto įsipareigojimų formose ji turėtų būti nurodyta kitų Konvencijos susitariančiųjų šalių sąraše. Be to, taikant Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, kai atliekamos Sąjungos tranzito operacijos, Šiaurės Airija turėtų būti į sąrašą įtraukta taip, kad būtų aišku, jog valstybėje narėje galiojanti garantija taip pat galioja ir Šiaurės Airijoje;

(6)

atsižvelgiant į artėjančią pereinamojo laikotarpio pabaigą, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka. Pereinamasis laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., todėl šio reglamento nuostatos, susijusios su oro transporto iš Jungtinės Karalystės, išskyrus Šiaurės Airiją, išlaidų įskaitymu į muitinę vertę ir nuorodų į Jungtinę Karalystę išbraukimu garanto įsipareigojimų formų dalyse, skirtose valstybėms narėms, turėtų būti taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Nuostatos, susijusios su nuorodų į Jungtinę Karalystę įtraukimu į kitų Konvencijos susitariančiųjų šalių sąrašą garanto įsipareigojimų formose, turėtų būti taikomos nuo Jungtinės Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros dienos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 iš dalies keičiamas taip:

1)

į 23-01 priedo lentelės pirmos skilties paskutiniąją eilutę (Q zona) įtraukiami šis tekstas:

„, Jungtinė Karalystė, išskyrus Šiaurės Airiją“;

2)

32-01 priedo I dalies („Garanto įsipareigojimas“) 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po teksto „Švedijos Karalystė“ išbraukiamas šis tekstas:

„, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“;

b)

po teksto „Turkijos Respublikai (56)“ įterpiamas šis tekstas:

„, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (*)

(*)  Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, šios garantijos tikslais Šiaurės Airija laikoma Europos Sąjungos dalimi. Todėl Europos Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs garantas nurodo paslaugos adresą arba paskiria agentą Šiaurės Airijoje, jeigu garantija gali būti naudojama jos teritorijoje. Tačiau jeigu su bendruoju tranzitu susijusi garantija galioja ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėje Karalystėje, paslaugos adresas arba paskirtas agentas gali būti skirti visoms Jungtinės Karalystės dalims, įskaitant Šiaurės Airiją.“;"

3)

32-02 priedo I dalies („Garanto įsipareigojimas“) 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po teksto „Švedijos Karalystė“ išbraukiamas šis tekstas:

„, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“;

b)

po teksto „Turkijos Respublikai“ įterpiamas šis tekstas:

„, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (**)

(**)  Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, šios garantijos tikslais Šiaurės Airija laikoma Europos Sąjungos dalimi. Todėl Europos Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs garantas nurodo paslaugos adresą arba paskiria agentą Šiaurės Airijoje, jeigu garantija gali būti naudojama jos teritorijoje. Tačiau jeigu su bendruoju tranzitu susijusi garantija galioja ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėje Karalystėje, paslaugos adresas arba paskirtas agentas gali būti skirti visoms Jungtinės Karalystės dalims, įskaitant Šiaurės Airiją.“;"

4)

32-03 priedo I dalies („Garanto įsipareigojimas“) 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

po teksto „Švedijos Karalystė“ išbraukiamas šis tekstas:

„ ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė“;

b)

po teksto „Turkijos Respublikai (71)“ įterpiamas šis tekstas:

„, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (***)

(***)  Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, šios garantijos tikslais Šiaurės Airija laikoma Europos Sąjungos dalimi. Todėl Europos Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs garantas nurodo paslaugos adresą arba paskiria agentą Šiaurės Airijoje, jeigu garantija gali būti naudojama jos teritorijoje. Tačiau jeigu su bendruoju tranzitu susijusi garantija galioja ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėje Karalystėje, paslaugos adresas arba paskirtas agentas gali būti skirti visoms Jungtinės Karalystės dalims, įskaitant Šiaurės Airiją.“;"

5)

72-04 priedo II dalis iš dalies keičiama taip:

a)

VI skyriaus lentelės 7 eilutėje po teksto „Turkija –“ įterpimas šis tekstas:

„Jungtinė Karalystė (*) –“;

(*)  Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, šios garantijos tikslais Šiaurės Airija turėtų būti laikoma Europos Sąjungos dalimi.“;"

b)

VII skyriaus lentelės 6 eilutėje po teksto „Turkija –“ įterpimas šis tekstas:

„Jungtinė Karalystė (*) –“.

(*)  Remiantis Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolu dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, šios garantijos tikslais Šiaurės Airija turėtų būti laikoma Europos Sąjungos dalimi.“"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 2 dalies b punktas, 1 straipsnio 3 dalies b punktas, 1 straipsnio 4 dalies b punktas ir 1 straipsnio 5 dalis taikomi nuo Jungtinės Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.

(2)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(3)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(4)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

(5)  2019 m. gruodžio 4 d.1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros įsteigto ES ir bendrojo tranzito šalių jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2019, kuriuo iš dalies keičiama ta Konvencija (OL L 103, 2020 4 3, p. 47).


Top