EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1737

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1737 2020 m. liepos 14 d. kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4691

OL L 392, 2020 11 23, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1737/oj

2020 11 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 392/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1737

2020 m. liepos 14 d.

kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 15 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 30a straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktas oficialus medžiagų, kurioms taikomos tam tikros šiuose reglamentuose nustatytos suderintos kontrolės ir stebėsenos priemonės, sąrašas;

(2)

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (CND) sprendimais 62/10, 62/11 ir 62/12, priimtais 2019 m. kovo 19 d. šešiasdešimt antrojoje sesijoje, trys medžiagos – metilo 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas), 3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis) ir alfa-fenilacetoacetamidas (APAA) – įtrauktos į 1988 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (3) (toliau – 1988 m. JT konvencija) I lentelę. Be to, 2020 m. kovo 4 d. šešiasdešimt trečiojoje sesijoje priimtu CND Sprendimu 63/1 į 1988 m. JT konvencijos I lentelę įtraukta medžiaga metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA);

(3)

vienas iš reglamentų (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 tikslų – Sąjungoje įgyvendinti 1988 m. JT konvencijos 12 straipsnį. Todėl PMK metilglicidatas, PMK glicido rūgštis, APAA ir MAPA turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą ir į Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą;

(4)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, yra suskirstytos į kategorijas, kurioms taikomos skirtingos priemonės, siekiant užtikrinti tinkamą kiekvienos konkrečios medžiagos keliamos grėsmės ir teisėtai prekybai tenkančios naštos pusiausvyrą; griežčiausios kontrolės ir stebėsenos priemonės taikomos 1 kategorijos medžiagoms. Pavyzdžiui, 1 kategorijos medžiagas reikia laikyti saugiose patalpose, o kiekvienas su šiomis medžiagomis dirbantis ūkio subjektas turi turėti licenciją;

(5)

PMK metilglicidatas ir PMK glicido rūgštis yra 3,4-metilendioksimetamfetamino (MDMA) (vadinamojo ekstazio) tiesioginiai prekursoriai. APAA ir MAPA yra amfetaminų tiesioginiai prekursoriai. Kitaip tariant, iš šių abiejų medžiagų galima nesunkiai pagaminti MDMA arba amfetaminų;

(6)

kai kuriuose Sąjungos regionuose dėl netinkamo MDMA ir amfetaminų naudojimo ir piktnaudžiavimo jais kyla didelių socialinių ir visuomenės sveikatos problemų; Be to, didžiulį kiekį MDMA ir amfetaminų Sąjungoje pagamina organizuotos nusikalstamos grupuotės. Dideli MDMA ir amfetaminų kiekiai taip pat eksportuojami į trečiąsias šalis;

(7)

Sąjungoje nėra žinomų teisėtos PMK metilglicidato, PMK glicido rūgšties, APAA ir MAPA gamybos, prekybos ar naudojimo būdų. Todėl tų medžiagų priskyrimas prie Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedo ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 1 kategorijos nesudarytų papildomos administracinės naštos Sąjungos ūkinės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms;

(8)

atsižvelgiant į grėsmę, kurią PMK metilglicidatas, PMK glicido rūgštis, APAA ir MAPA kelia Sąjungos socialinei gerovei ir visuomenės sveikatai, ir į tai, kad tų medžiagų įtraukimas į oficialius medžiagų sąrašus neturės poveikio jų teisėtai prekybai, gamybai ir naudojimui Sąjungoje, šios medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktus 1 kategorijos medžiagų sąrašus;

(9)

metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas (BMK metilglicidatas) ir 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis (BMK glicido rūgštis) taip pat yra medžiagos, kurios yra amfetaminų tiesioginiai prekursoriai ir kurios dažnai naudojamos neteisėtai amfetaminų gamybai. Todėl tos medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą ir į Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą;

(10)

Sąjungoje teisėtos BMK metilglicidato ir BMK glicido rūgšties gamybos, prekybos ar naudojimo mastas nėra reikšmingas. Todėl tų medžiagų priskyrimas prie Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedo ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 1 kategorijos nesudarytų didelės papildomos administracinės naštos Sąjungos ūkinės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms;

(11)

atsižvelgiant į grėsmę, kurią BMK metilglicidatas ir BMK glicido rūgštis kelia Sąjungos socialinei gerovei ir visuomenės sveikatai, ir į tai, kad tų medžiagų įtraukimas į sąrašus turės tik nežymų poveikį jų teisėtai prekybai, gamybai ir naudojimui Sąjungoje, šios medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktus 1 kategorijos medžiagų sąrašus;

(12)

raudonasis fosforas dažnai nukreipiamas iš prekybos vidaus rinkoje ir Sąjungoje naudojamas neteisėtai metamfetamino gamybai. Jis naudojamas kaip katalizatorius efedrino arba pseudoefedrino, kurie jau įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktus 1 kategorijos medžiagų sąrašus, cheminei konversijai į metamfetaminą. Todėl raudonasis fosforas taip pat turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą;

(13)

metamfetaminas yra didelę priklausomybę sukeliantis narkotikas, dėl kurio kai kuriuose Sąjungos regionuose kyla didelių socialinių ir visuomenės sveikatos problemų;

(14)

tačiau raudonasis fosforas yra teisėtai naudojamas įvairioms svarbioms reikmėms, pavyzdžiui, plastiko gaminiams skirtiems antipirenams, pirotechnikos priemonėms, degtukų uždegimo paviršiams ir signaliniams deglams gaminti;

(15)

siekiant užtikrinti proporcingą grėsmės, kurią raudonasis fosforas kelia Sąjungos socialinei gerovei ir visuomenės sveikatai, ir naštos, kuri tenka teisėtai prekybai ta medžiaga vidaus rinkoje, pusiausvyrą, raudonasis fosforas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede pateiktą 2A kategorijos medžiagų sąrašą;

(16)

nors šiuo metu nežinoma, ar raudonasis fosforas taip pat nukreipiamas iš Sąjungos ir trečiųjų šalių prekybos kanalų, labai tikėtina, kad, kai prekyba šia medžiaga vidaus rinkoje bus kontroliuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, neteisėtų narkotikų gamintojai šia medžiaga apsirūpinti bandys nukreipdami ją iš tokių Sąjungos išorės prekybos kanalų. Tad yra didelė rizika, kad raudonasis fosforas bus nukreiptas iš Sąjungos ir trečiųjų šalių prekybos kanalų, todėl jis taip pat turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktą 2 kategorijos medžiagų sąrašą; be to, taip užtikrinama, kad būtų išlaikytas į Reglamentą (EB) Nr. 273/2004 ir į Reglamentą (EB) Nr. 111/2005 įtrauktų medžiagų paralelizmas, o tai padės ūkio subjektams ir kompetentingoms institucijoms lengviau įgyvendinti šiuos reglamentus;

(17)

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 II priede nustatytos per vienus metus sudaromų sandorių, susijusių su tam tikromis medžiagomis, kiekybinės ribos. To priedo tikslas – išvengti nepagrįstų teisėtos prekybos tomis medžiagomis kliūčių tais atvejais, kai galima sumažinti arba pašalinti jų nukreipimo į neteisėtus kanalus riziką, nustatant prekybos apribojimus tik tam tikrą ribinę vertę viršijantiems kiekiams. Remiantis turimais įrodymais ir konsultacijomis su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, tokia raudonajam fosforui taikoma ribinė vertė turėtų būti 0,1 kg;

(18)

šiomis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti teisingą į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų klasifikavimą, taip pat tikslinga atnaujinti reglamentuose (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 nurodytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus (KN kodus) remiantis naujausia Kombinuotosios nomenklatūros redakcija, priimta Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1776 (4) ir taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d.;

(19)

kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos medžiagą alfa-fenilacetoacetonitrilą paprastai vadina APAAN, ta santrumpa turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą;

(20)

todėl reglamentai (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(21)

kadangi teisėtos raudonojo fosforo gamybos, prekybos ir naudojimo Sąjungoje mastas yra didelis, ūkinės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms reikėtų suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu numatytų naujų apribojimų, susijusių su ta medžiaga;

(22)

reglamentais (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 bendrai įgyvendinamos tam tikros 1988 m. JT konvencijos nuostatos. Kadangi tarp šių dviejų reglamentų esama glaudaus materialinio ryšio, yra pateisinama pakeitimus priimti vienu deleguotuoju aktu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 punkto b papunktis bei 2 punktas ir II priedo 2 punkto b papunktis taikomi nuo 2021 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  OL L 326, 1990 11 24, p. 57.

(4)  2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1776, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 280, 2019 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelė „1 KATEGORIJA“ iš dalies keičiama taip:

i)

su alfa-fenilacetoacetonitrilu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS numeris

„ALFA-fenilacetoacetonitrilas (APAAN)

 

2926 40 00

4468–48–8“

ii)

įraše, susijusiame su (1R,2S)-(-)-chlorefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

iii)

įraše, susijusiame su (1S,2R)-(+)-chlorefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

iv)

įraše, susijusiame su (1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

v)

įraše, susijusiame su (1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

vi)

atitinkamoje vietoje, atsižvelgiant į KN kodą, nuosekliai įterpiami šie įrašai:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS numeris

„Metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas)

 

2932 99 00

13605–48–6

3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis)

 

2932 99 00

2167189–50–4

ALFA-fenilacetoacetamidas (APAA)

 

2924 29 70

4433–77–6

Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas

(BMK metilglicidatas)

 

2918 99 90

80532–66–7

2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis

(BMK glicido rūgštis)

 

2918 99 90

25547–51–7

Metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA)

 

2918 30 00

16648–44–5“;

b)

lentelėje „2A PAKATEGORĖ “ atitinkamoje vietoje, atsižvelgiant į KN kodą, nuosekliai įterpiamas šis įrašas:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS numeris

„Raudonasis fosforas

 

2804 70 00

7723–14–0“;

c)

lentelės „2B PAKATEGORĖ“ įraše, susijusiame su antranilo rūgštimi, KN kodas „2922 43 00“ pakeičiamas į „ex 2922 43 00“;

d)

lentelės „3 KATEGORIJA“ įraše, susijusiame su sieros rūgštimi, KN kodas „2807 00 10“ pakeičiamas į „2807 00 00“;

2)

II priedo lentelėje įterpiamas šis įrašas:

Medžiaga

Ribinė vertė

„Raudonasis fosforas

0,1 kg“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

lentelė „1 kategorija“ iš dalies keičiama taip:

a)

su alfa-fenilacetoacetonitrilu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS Nr.

„ALFA-fenilacetoacetonitrilas (APAAN)

 

2926 40 00

4468–48–8“

b)

įraše, susijusiame su (1R,2S)-(-)-chlorefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

c)

įraše, susijusiame su (1S,2R)-(+)-chlorefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

d)

įraše, susijusiame su (1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

e)

įraše, susijusiame su (1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinu, KN kodas „2939 99 00“ pakeičiamas į „2939 79 90“;

f)

atitinkamoje vietoje, atsižvelgiant į KN kodą, nuosekliai įterpiami šie įrašai:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS Nr.

„Metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas)

 

2932 99 00

13605–48–6

3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis)

 

2932 99 00

2167189–50–4

ALFA-fenilacetoacetamidas (APAA)

 

2924 29 70

4433–77–6

Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas

(BMK metilglicidatas)

 

2918 99 90

80532–66–7

2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis

(BMK glicido rūgštis)

 

2918 99 90

25547–51–7

Metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA)

 

2918 30 00

16648–44–5“;

2)

lentelė „2 kategorija“ iš dalies keičiama taip:

a)

įraše, susijusiame su antranilo rūgštimi, KN kodas „2922 43 00“ pakeičiamas į „ex 2922 43 00“;

b)

atitinkamoje vietoje, atsižvelgiant į KN kodą, nuosekliai įterpiamas šis įrašas:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS Nr.

„Raudonasis fosforas

 

2804 70 00

7723–14–0“;

3)

lentelės „3 kategorija“ įraše, susijusiame su sieros rūgštimi, KN kodas „2807 00 10“ pakeičiamas į „2807 00 00“;

4)

lentelė „4 kategorija“ iš dalies keičiama taip:

a)

su vaistais ir veterinariniais vaistais, kurių sudėtyje yra efedrino arba jo druskų, susijusiame įraše KN kodas „3003 40 20“ pakeičiamas į „3003 41 00“, o KN kodas „3004 40 20“ – į „3004 41 00“;

b)

su vaistais ir veterinariniais vaistais, kurių sudėtyje yra pseudoefedrino arba jo druskų, susijusiame įraše KN kodas „3003 40 30“ pakeičiamas į „3003 42 00“, o KN kodas „3004 40 30“ – į „3004 42 00“.


Top