EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Komisijos reglamentas (ES) 2020/1684 2020 m. lapkričio 12 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

2020 11 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 379/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1684

2020 m. lapkričio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) 2019 m. gruodžio 13 d. nuomonėje (2) (toliau – VSMK nuomonė) padarė išvadą, kad metoksipropilamino cikloheksenilideno etoksietilcianacetatą yra saugu naudoti kaip UV filtrą kosmetikos gaminiuose, jeigu jo koncentracija yra ne didesnė kaip 3 %. Toksiškumas įkvėpus VSMK nuomonėje nebuvo įvertintas, nes nepateikta atitinkamų duomenų. Taigi VSMK nuomonė netaikytina jokiems purškiamiesiems kosmetikos gaminiams, kurie įkvėpti gali daryti poveikį galutinio naudotojo plaučiams;

(2)

VSMK nuomonėje taip pat padaryta išvada, kad metoksipropilamino cikloheksenilideno etoksietilcianacetatas yra antrinis aminas, todėl gali vykti jo nitrozinimas ir susidaryti nitrozaminas. Jo negalima naudoti kartu su nitrozinimo medžiagomis. Nitrozamino kiekis turėtų būti mažesnis nei 50 ppb;

(3)

atsižvelgiant į VSMK nuomonę ir siekiant atsižvelgti į techninę bei mokslinę pažangą, metoksipropilamino cikloheksenilideno etoksietilcianacetatą turėtų būti leidžiama naudoti kaip UV filtrą kosmetikos gaminiuose, jeigu jo koncentracija yra ne didesnė kaip 3 %, išskyrus priemones, kurios įkvėptos gali daryti poveikį galutinio naudotojo plaučiams;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedas papildomas šiuo įrašu:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Sąlygos

Naudojimo sąlygos ir įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN/XAN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminių rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

2-etoksietil (2Z)-2-cian-2-[3-(3-metoksipropilamin) cikloheks-2-en-1-iliden]acetatas

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401–88–9

700–860–3

 

3 %

Nenaudoti priemonėse, kurios įkvėptos gali daryti poveikį galutinio naudotojo plaučiams

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis. Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose“

 


Top