EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1588 2020 m. birželio 25 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/821 I priedas nustatant tantalo arba niobio rūdų ir koncentratų, aukso rūdų ir koncentratų, alavo oksidų ir hidroksidų, tantalatų ir tantalo karbidų apimties ribas

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

2020 10 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 360/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1588

2020 m. birželio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/821 I priedas nustatant tantalo arba niobio rūdų ir koncentratų, aukso rūdų ir koncentratų, alavo oksidų ir hidroksidų, tantalatų ir tantalo karbidų apimties ribas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo (1), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2017/821 I priede pateiktas naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas tas reglamentas, sąrašas ir nustatytos tam tikros tų naudingųjų iškasenų ir metalų metinės importo apimties ribos;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2017/821 1 straipsnio 3 dalį tas reglamentas netaikomas Sąjungos importuotojams, jei jų metinė kiekvienos iš atitinkamų naudingųjų iškasenų arba metalų importo apimtis yra mažesnė už to reglamento I priede nustatytas ribas. Nustatytos tokios ribos, kuriomis užtikrinama, kad ne mažiau kaip 95 % visos į Sąjungą importuojamos kiekvienos naudingosios iškasenos ir metalo apimties būtų taikomos tame reglamente nustatytos Sąjungos importuotojų prievolės;

(3)

tuo metu, kai 2017 m. Reglamentas buvo priimtas, nebuvo pakankamai išskaidytų Kombinuotosios nomenklatūros kodų, susijusių su penkiomis konkrečiomis naudingosiomis iškasenomis ir metalais, išvardytais I priede. Todėl šių naudingųjų iškasenų ir metalų importo duomenų nebuvo, taigi I priede dar reikia nustatyti penkias apimties ribas;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2017/821 1 straipsnio 4 dalį Komisija turi nustatyti apimties ribas, kurios dar turi būti nustatytos I priede, priimdama deleguotąjį aktą pagal Reglamento (ES) 2017/821 18 ir 19 straipsnius, kad iš dalies pakeistų I priedą. Jei įmanoma, deleguotasis aktas turėtų būti priimtas iki 2020 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 1 d.;

(5)

Reglamentu (ES) 2017/821 sukurti penki nauji Europos Bendrijų integruotojo tarifo (TARIC) poskyriai, atitinkantys penkias naudingąsias iškasenas ir metalus, ir ribos, kurios dar turi būti nustatytos, kurioms apskaičiuoti valstybių narių muitinės surinko muitinės duomenis nuo Reglamento įsigaliojimo 2017 m. birželio mėn.;

(6)

pagal Reglamento (ES) 2017/821 18 straipsnį Komisija turi remtis dvejų praėjusių metų, taigi 2018 m. ir 2019 m., importo, tenkančio kiekvienam Sąjungos importuotojui, informacija, kurią pateikia valstybės narės;

(7)

todėl Reglamento (ES) 2017/821 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/821 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis deleguotasis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis deleguotasis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 130, 2017 5 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2017/821 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalyje „Naudingosios iškasenos“ lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

trečia eilutė pakeičiama taip:

„Tantalo arba niobio rūdos ir koncentratai

Ex26159000

10

100 000 “

b)

ketvirta eilutė pakeičiama taip:

„Aukso rūdos ir koncentratai

Ex26169000

10

4 000 000 “

2)

B dalyje „Metalai“ lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

antra eilutė pakeičiama taip:

„Alavo oksidai ir hidroksidai

Ex28259085

10

3 600 “

b)

penkta eilutė pakeičiama taip:

„Tantalatai

Ex28419085

30

30“

c)

septinta eilutė pakeičiama taip:

„Tantalo karbidai

Ex28499050

10

770“


Top