EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1463 2020 m. spalio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2018/1542 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

OL L 335, 2020 10 13, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1463

2020 m. spalio 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2018/1542 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2018/1542 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių (1), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2018 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2018/1542;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/1542 12 straipsnį Taryba peržiūrėjo to reglamento I priede pateiktą asmenų ir subjektų sąrašą. To reglamento I priede pateiktame fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, nurodytų 2 straipsnyje, sąraše vienas įrašas turėtų būti atnaujintas;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2018/1542 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/1542 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2020 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 259, 2018 10 16, p. 12.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/1542 I priede pateikto fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, nurodytų 2 straipsnyje, sąrašo 5 įrašas skirsnyje „A. Fiziniai asmenys“ pakeičiamas šiuo įrašu:

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„5. Said SAID

Dar žinomas kaip: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Laipsnis: daktaras, SSRC „Instituto 3000“ (dar žinomo kaip „Institutas 6000“) narys

Lytis: vyras

Gimimo data: 1955 m. gruodžio 11 d.

Said Said yra „Instituto 3000“ (dar žinomo kaip „Institutas 6000“), Mokslinių studijų ir tyrimų centro (SSRC) padalinio, atsakingo už Sirijos cheminio ginklo kūrimą ir gamybą, svarbus asmuo.

2019 1 21“.


Top