EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1244

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1244 2020 m. rugsėjo 1 d. kuriuo dėl tam tikro kiekio išskaitymo iš 2020 ir 2023 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013

C/2020/5894

OJ L 286, 2.9.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1244/oj

2.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1244

2020 m. rugsėjo 1 d.

kuriuo dėl tam tikro kiekio išskaitymo iš 2020 ir 2023 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 105 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 185/2013 (2), kuriuo iš tam tikrų 2013 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų žvejybos kvotų numatoma išskaityti tam tikrą kiekį dėl 2009 m. pereikvotos tam tikros atlantinių skumbrių kvotos. Tame reglamente nustatyti išskaitymai iš atlantinių skumbrių žvejybos ICES 8c kvadrate, ICES 9 bei 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse kvotos, taip pat iš europinių ančiuvių žvejybos ICES 8 parajonyje kvotos;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 185/2013 iš Ispanijai skirtos atlantinių skumbrių ICES 8c kvadrate, ICES 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse kvotos 2020 ir 2023 m. buvo nustatytas atitinkamai 5 544 tonų ir 1 392 tonų išskaitytinas kiekis;

(3)

2019 m. Ispanija nesužvejojo 3 341 tonų atitinkamos atlantinių skumbrių kvotos, todėl šių išteklių žvejybos intensyvumas buvo mažesnis, palyginti su didžiausiu kiekiu, kuris leidžiamas pagal tiems metams skirtas žvejybos galimybes. Ispanija paprašė, kad tas nesužvejotas kiekis būtų panaudotas sumažinant Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 185/2013 nustatytą 2020 ir 2023 m. išskaitytiną kiekį. Todėl Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 185/2013 nustatytas 2020 ir 2023 m. išskaitytinas kiekis turėtų būti pakoreguotas;

(4)

pakeistu iš atlantinių skumbrių kvotų 2020 ir 2023 m. išskaitytinu kiekiu ir toliau būtų užtikrinama, kad tų rūšių žvejybos galimybės nebūtų viršijamos laikantis bendros žuvininkystės politikos tikslų;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 185/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013, kuriuo iš tam tikrų 2013 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų žvejybos kvotų numatoma išskaityti tam tikrą kiekį dėl 2009 m. pereikvotos tam tikros atlantinių skumbrių kvotos (OL L 62, 2013 3 6, p. 1).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Ištekliai

Pradinė 2009 m. kvota

Pakeista 2009 m. kvota

Nustatytas 2009 m. laimikis

Kvotos ir laimikio skirtumas (pereikvojimas)

2013 m. išskaitytinas kiekis

2014 m. išskaitytinas kiekis

2015 m. išskaitytinas kiekis

2016 m. išskaitytinas kiekis

2017 m. išskaitytinas kiekis

2018 m. išskaitytinas kiekis

2019 m. išskaitytinas kiekis

2020 m. išskaitytinas kiekis

2021 m. išskaitytinas kiekis

2022 m. išskaitytinas kiekis

2023 m. išskaitytinas kiekis

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Ančiuvių atveju metai reiškia tais metais prasidedantį žvejybos sezoną.


Top