EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0782

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/782 2020 m. birželio 12 d. kuriuo dėl pratęsto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę termino iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2018/761 ir (ES) 2018/762 nuostatos dėl tų reglamentų taikymo pradžios (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4018

OJ L 188, 15.6.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/782/oj

15.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/14


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/782

2020 m. birželio 12 d.

kuriuo dėl pratęsto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę termino iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2018/761 ir (ES) 2018/762 nuostatos dėl tų reglamentų taikymo pradžios

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (1), ypač į jos 6a straipsnį kartu su 27a straipsniu,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700 (2) padaryti Direktyvos (ES) 2016/798 pakeitimai, siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę pratęsti terminą, iki kurio turi būti užtikrinta, kad įsigaliotų nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų;

(2)

valstybių narių, kurios pranešė Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) ir Komisijai apie savo ketinimą pratęsti Direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę terminą pagal tos direktyvos 33 straipsnio 2a dalį, atžvilgiu tam tikrų Komisijos deleguotųjų reglamentų (ES) 2018/761 (3) ir (ES) 2018/762 (4) nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas iki 2020 m. spalio 31 d.;

(3)

todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2018/761 ir (ES) 2018/762 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/761 10 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Tačiau 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nuo 2020 m. birželio 16 d. tose valstybėse narėse, kurios pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai yra pranešusios, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą, ir pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį Agentūrai ir Komisijai nėra pranešusios, kad papildomai pratęsė tą perkėlimo į nacionalinę teisę terminą.

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nuo 2020 m. spalio 31 d. tose valstybėse narėse, kurios pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį Agentūrai ir Komisijai yra pranešusios, kad papildomai pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą.“

2 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010 panaikinami nuo 2025 m. spalio 31 d.“;

2)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybėse narėse, kurios nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį, jis taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Nuo 2020 m. birželio 16 d. jis taikomas tose valstybėse narėse, kurios pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai yra pranešusios, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą, ir pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį Agentūrai ir Komisijai nėra pranešusios, kad papildomai pratęsė tą perkėlimo į nacionalinę teisę terminą.

Nuo 2020 m. spalio 31 d. jis taikomas visose valstybėse narėse.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 102.

(2)  2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700, kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu (OL L 165, 2020 5 27, p. 27).

(3)  2018 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/761, kuriuo nustatomi nacionalinių saugos institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 išdavusių bendrą saugos sertifikatą arba saugos leidimą, vykdomos priežiūros bendrieji saugos būdai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1077/2012 (OL L 129, 2018 5 25, p. 16).

(4)  2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010 (OL L 129, 2018 5 25, p. 26).


Top