EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2020/258 2019 m. gruodžio 16 d. kuriuo nustatant pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/16


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/258

2019 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatant pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 808/2004, (EB) Nr. 452/2008 ir (EB) Nr. 1338/2008 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekdama patenkinti atitinkamose potemėse nustatytus poreikius, Komisija turėtų nustatyti pajamų ir gyvenimo sąlygų (ES SPGS) srities duomenų rinkinio kintamųjų skaičių ir pavadinimus;

(2)

ES SPGS tyrimas yra pagrindinė priemonė, leidžianti gauti Europos semestrui ir Europos socialinių teisių ramsčiui būtiną informaciją, visų pirma apie pajamų paskirstymą, skurdą ir socialinę atskirtį, taip pat įvairioms susijusioms gyvenimo sąlygų gerinimo ir skurdo mažinimo ES politikos sritims būtiną informaciją, kaip antai vaikų skurdo, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų prieinamumo, būstų, pernelyg didelio įsiskolinimo ir gyvenimo kokybės. Be to, šis tyrimas yra pagrindinis pajamų paskirstymo ir skurdo lygio mikromodeliavimui ir išankstiniams įverčiams skaičiuoti naudojamų duomenų šaltinis;

(3)

rinktinų kintamųjų skaičius daugiau kaip 5 % neviršija pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų, kurie buvo renkami Reglamento (ES) 2019/1700 įsigaliojimo metu, skaičiaus;

(4)

rengdama šį deleguotąjį aktą Komisija tinkamai konsultavosi su nacionaliniais ekspertais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pajamų ir gyvenimo sąlygų srities duomenų rinkinio kintamųjų skaičius ir pavadinimai nustatyti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 261I, 2019 10 14, p. 1.


PRIEDAS

Pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų skaičius ir pavadinimai

Potemė

Kintamojo identifikatorius

Kintamojo pavadinimas

Duomenų rinkimo informacija

DB010

Tyrimo metai

24 techniniai kintamieji (kasmet)

DB020

Gyvenamosios vietos šalis

3 išvestiniai kintamieji (kasmet)

DB040

Gyvenamosios vietos regionas

 

DB050

Sluoksnis

 

DB060

Pirminis imties vienetas (PIV)

 

DB062

Antrinis imties vienetas (AIV)

 

DB070

PIV išrinkimo tvarka

 

DB075

Rotacinė grupė

 

DB076

Apklausos banga

 

DB110

Namų ūkio statusas

 

DB120

Kontaktas adresu

 

DB130

Namų ūkio anketos rezultatas

 

DB135

Namų ūkio apklausos priėmimas

 

RB010

Tyrimo metai

 

RB020

Gyvenamosios vietos šalis

 

HB010

Tyrimo metai

 

HB020

Gyvenamosios vietos šalis

 

HB040

Namų ūkio apklausos diena

 

HB050

Namų ūkio apklausos mėnuo

 

HB060

Namų ūkio apklausos metai

 

HB100

Kiek laiko pildyta namų ūkio anketa (minutėmis)

 

PB010

Tyrimo metai

 

PB020

Gyvenamosios vietos šalis

 

PB090

Asmeninės apklausos diena

 

PB100

Asmeninės apklausos mėnuo

 

PB110

Asmeninės apklausos metai

 

PB120

Kiek laiko pildyta asmeninė anketa (minutėmis)

Identifikavimas

DB030

Namų ūkio ID

9 techniniai kintamieji (kasmet)

RB030

Asmens ID

 

RB032

Asmens eilės numeris namų ūkyje

 

RB040

Dabartinis namų ūkio identifikatorius (ID)

 

RB100

Imties asmuo arba kartu gyvenantis asmuo

 

HB030

Namų ūkio ID

 

HB070

Namų ūkio anketą pildančio asmens ID

 

PB030

Asmens ID

 

PB265

Asmeninę anketą užpildžiusio asmens ID

Svoriai

DB080

Namų ūkio imties plano svoris

16 techninių kintamųjų (kasmet)

DB090

Namų ūkių skerspjūvio svoris

 

DB095

Namų ūkių išilginio pjūvio svoris

 

RB050

Asmens skerspjūvio svoris

 

RB060

Asmens bazinis svoris

 

RB062

Išilginio pjūvio svoris (dvejų metų laikotarpis)

 

RB063

Išilginio pjūvio svoris (trejų metų laikotarpis)

 

RB064

Išilginio pjūvio svoris (ketverių metų laikotarpis)

 

RB065

Išilginio pjūvio svoris (penkerių metų laikotarpis)

 

RB066

Išilginio pjūvio svoris (šešerių metų laikotarpis)

 

RL070

Vaiko skerspjūvio svoris vaikų priežiūros srityje

 

PB040

Asmens skerspjūvio svoris (visi 16 metų ir vyresni namų ūkio nariai)

 

PB050

Asmens bazinis svoris (visi 16 metų ir vyresni namų ūkio nariai)

 

PB060

Atrinkto respondento asmens skerspjūvio svoris

 

PB070

Atrinkto respondento asmens imties plano svoris

 

PB080

Atrinkto respondento asmens bazinis svoris

Apklausų charakteristikos

RB250

Duomenų statusas

4 techniniai kintamieji (kasmet)

HB130

Taikomas apklausos būdas (namų ūkis)

 

PB260

Dalyvavimo tyrime pobūdis

 

PB270

Taikomas apklausos būdas (asmuo)

Vieta

1 techninis kintamasis (kasmet)

DB100

Urbanizacijos lygis

Demografinė padėtis

RB080

Gimimo metai

9 renkami kintamieji (kasmet)

RB081

Amžius suėjusių metų skaičiumi

9 išvestiniai kintamieji (kasmet)

RB082

Amžius apklausos metu suėjusių metų skaičiumi

 

RB083

Gimtadienis: ar apklausos metu jau praėjęs

 

RB090

Lytis

 

RB110

Namų ūkio nario statusas

 

RB120

Asmens išsikėlimo vieta

 

RB220

Tėvo ID

 

RB230

Motinos ID

 

RB240

Sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) ID

 

RB245

Respondento statusas

 

PB140

Gimimo metai

 

PB150

Lytis

 

PB160

Tėvo ID

 

PB170

Motinos ID

 

PB180

Sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) ID

 

PB190

Civilinė būklė

 

PB200

Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos

Pilietybės ir migracijos statusas

RB280

Gimimo šalis

4 renkami kintamieji (kasmet)

RB290

Pagrindinės pilietybės šalis

 

PB230

Tėvo gimimo šalis

 

PB240

Motinos gimimo šalis

Namų ūkio sudėtis

RB200

Asmens statusas gyvenamojoje vietoje

2 renkami kintamieji (kasmet)

RG_Z#

Namų ūkio narių tarpusavio ryšiai

Namų ūkio sudėtis (papildoma konkreti išsami informacija)

HB110

Namų ūkio tipas

3 išvestiniai kintamieji (kasmet)

HB120

Namų ūkio dydis

 

PB205

Tame pačiame namų ūkyje gyvenantys partneriai

Buvimo šalyje trukmė

1 renkamas kintamasis (kasmet)

RB285

Buvimo gyvenamosios vietos šalyje trukmė (pilnų metų skaičius)

Negalia ir Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

PH010

Savo bendros sveikatos būklės vertinimas

3 renkami kintamieji (kasmet)

PH020

Ilgalaikės sveikatos problemos

 

PH030

Veiklos apribojimai dėl sveikatos problemų

Vaikų sveikata

RCH010

Bendra sveikatos būklė (vaiko)

2 renkami kintamieji (kas 3 metus)

RCH020

Veiklos apribojimai dėl sveikatos problemų (vaiko)

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

PH040

Nepatenkintas medicininės apžiūros arba gydymo poreikis

4 renkami kintamieji (kasmet)

PH050

Pagrindinė priežastis, kodėl nebuvo patenkintas medicininės apžiūros ar gydymo poreikis

 

PH060

Nepatenkintas odontologinės apžiūros ar gydymo poreikis

 

PH070

Pagrindinė priežastis, kodėl nebuvo patenkintas odontologinės apžiūros ar gydymo poreikis

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (vaikai)

HCH010

Nepatenkintas medicininės apžiūros arba gydymo poreikis (vaikai)

4 renkami kintamieji (kas 3 metus)

HCH020

Pagrindinė priežastis, kodėl nebuvo patenkintas medicininės apžiūros ar gydymo poreikis (vaikai)

 

HCH030

Nepatenkintas odontologinės apžiūros arba gydymo poreikis (vaikai)

 

HCH040

Pagrindinė priežastis, kodėl nebuvo patenkintas odontologinės apžiūros ar gydymo poreikis (vaikai)

Pagrindinis aktyvumo statusas (paties asmens apibūdintas)

RB211

Pagrindinis aktyvumo statusas (paties asmens apibūdintas)

4 renkami kintamieji (kasmet)

PL032

Paties asmens apibūdintas dabartinis ekonominis statusas

 

PL040A

Užimtumo statusas

 

PL040B

Užimtumo statusas (paskutinis darbas)

Esminės darbo charakteristikos

PL051A

Pagrindinis darbas: profesija

5 renkami kintamieji (kasmet)

PL051B

Profesija (paskutinis darbas)

 

PL111A

Pagrindinis darbas: vietinio vieneto ekonominė veikla

 

PL111B

Vietinio vieneto ekonominė veikla (paskutinis darbas)

 

PL145

Pagrindinis darbas: visą ar ne visą darbo dieną (paties asmens apibūdintas)

Sutarties trukmė

1 renkamas kintamasis (kasmet)

PL141

Pagrindinis darbas: laikinas ar nuolatinis

Padėtis darbo rinkoje (išsami informacija)

PL073

Samdomasis darbuotojas: darbo visą darbo dieną mėnesių skaičius

1 renkamas kintamasis (kasmet)

PL074

Samdomasis darbuotojas: darbo ne visą darbo dieną mėnesių skaičius

11 išvestinių kintamųjų (kasmet)

PL075

Savarankiškai dirbantis asmuo (įskaitant padedantį šeimos narį): darbo visą darbo dieną mėnesių skaičius

 

PL076

Savarankiškai dirbantis asmuo (įskaitant padedantį šeimos narį): darbo ne visą darbo dieną mėnesių skaičius

 

PL080

Bedarbis: nedarbo mėnesių skaičius

 

PL085

Pensininkas: mėnesių išėjus į pensiją skaičius

 

PL086

Ilgalaikių sveikatos problemų turintis asmuo: prarasto darbingumo mėnesių skaičius

 

PL087

Mokinys/studentas: mokymosi ar studijų mėnesių skaičius

 

PL088

Privalomąją karo tarnybą atliekantis asmuo: tarnybos mėnesių skaičius

 

PL089

Namų šeimininkas: namų ruošos užduočių vykdymo mėnesių skaičius

 

PL090

Kita veikla užsiimantis asmuo: kitos veiklos vykdymo mėnesių skaičius

 

PL271

Pastarojo meto nedarbo laikotarpio trukmė

Priežiūros pareigos

1 renkamas kintamasis (kasmet)

PL150

Priežiūros pareigos pagrindiniame darbe

Ankstesnė profesinė patirtis

PL016

Ankstesnė darbo patirtis

2 renkami kintamieji (kasmet)

PL200

Samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo: mokamo darbo metų skaičius

Veiklos kalendorius

PL211A

Pagrindinė veikla sausio mėnesį

12 renkamų kintamųjų (kasmet)

PL211B

Pagrindinė veikla vasario mėnesį

 

PL211C

Pagrindinė veikla kovo mėnesį

 

PL211D

Pagrindinė veikla balandžio mėnesį

 

PL211E

Pagrindinė veikla gegužės mėnesį

 

PL211F

Pagrindinė veikla birželio mėnesį

 

PL211G

Pagrindinė veikla liepos mėnesį

 

PL211H

Pagrindinė veikla rugpjūčio mėnesį

 

PL211I

Pagrindinė veikla rugsėjo mėnesį

 

PL211J

Pagrindinė veikla spalio mėnesį

 

PL211K

Pagrindinė veikla lapkričio mėnesį

 

PL211L

Pagrindinė veikla gruodžio mėnesį

Darbo laikas (val.)

PL060

Įprastas darbo laikas (val. per savaitę) pagrindiniame darbe

2 renkami kintamieji (kasmet)

PL100

Įprastas darbo laikas (iš viso val. per savaitę) nepagrindiniame darbe ir visuose kituose papildomuose darbuose

Įgyto išsilavinimo lygis

1 renkamas kintamasis (kasmet)

PE041

Įgyto išsilavinimo lygis

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

RL010

Priešmokyklinis ugdymas

4 renkami kintamieji (kasmet)

RL020

Privalomasis ugdymas

 

PE010

Dalyvavimas formaliojo švietimo ir mokymo veikloje (mokinys, studentas ar pameistrys)

 

PE021

Esamo/pastarojo meto formaliojo švietimo ar mokymo veiklos lygmuo

Gyvenimo kokybė

PW010

Bendras pasitenkinimas gyvenimu

2 renkami kintamieji (kasmet)

PW191

Pasitikėjimas kitais asmenimis

Materialinis nepriteklius

HD080

Susidėvėjusių baldų keitimas

14 renkamų kintamųjų (kasmet)

HH050

Galėjimas pakankamai šildyti būstą

 

HS040

Galėjimas sau leisti vieną savaitę per metus atostogauti ne namuose

 

HS050

Galėjimas sau leisti kas antrą dieną valgyti mėsos, vištienos, žuvies (ar lygiaverčio vegetariško maisto)

 

HS060

Galėjimas apmokėti nenumatytas išlaidas iš savo lėšų

 

HS090

Ar turite kompiuterį?

 

HS110

Ar turite automobilį?

 

HS120

Galėjimas sudurti galą su galu

 

PD020

Susidėvėjusių drabužių pakeitimais naujais (ne dėvėtais) drabužiais

 

PD030

Dvi tinkamų batų poros (įskaitant bet kokiam orui tinkamų batų porą)

 

PD050

Bent kartą per mėnesį susitinka su draugais ir (arba) šeima (giminėmis) ir pasivaišina gėrimu ir (arba) valgiu

 

PD060

Reguliariai dalyvauja laisvalaikio veikloje

 

PD070

Kiekvieną savaitę išleidžia nedidelę pinigų sumą savo poreikiams

 

PD080

Interneto ryšys namuose asmeninėms reikmėms

Su vaikais susijęs nepriteklius

HD100

Turi naujų (ne dėvėtų) drabužių

13 renkamų kintamųjų (kas 3 metus)

HD110

Dvi tinkamų batų poros (įskaitant bet kokiam orui tinkamų batų porą)

 

HD120

Kartą per dieną valgo vaisių ir daržovių

 

HD140

Bent kartą per dieną valgo mėsos, vištienos, žuvies (ar lygiaverčio vegetariško maisto)

 

HD150

Namuose vaikai turi jų amžiui tinkamų knygų

 

HD160

Laisvalaikio lauko reikmenys

 

HD170

Patalpų žaidimai ir žaislai

 

HD180

Reguliari laisvalaikio veikla

 

HD190

Šventės ypatingomis progomis

 

HD200

Kartais pasikviečia draugus pažaisti ar pavalgyti

 

HD210

Dalyvauja mokyklos rengiamose mokamose išvykose ir renginiuose

 

HD220

Mokymuisi ar namų darbams atlikti tinkama vieta

 

HD240

Bent vieną savaitę per metus atostogauja ne namuose

Pagrindinės būsto charakteristikos

HH010

Būsto tipas

3 renkami kintamieji (kasmet)

HH021

Namų ūkio valdos statusas

 

HH030

Kambarių, kuriais gali naudotis namų ūkis, skaičius

Sąnaudos būstui, įskaitant sumažintas komunalinių paslaugų sąnaudas

HH060

Dabartinis nuomos mokestis, mokamas už gyvenamąjį būstą

4 renkami kintamieji (kasmet)

HH070

Visos išlaidos būstui

 

HH071

Hipotekos paskolos pagrindinės sumos grąžinimas

 

HS022

Sumažintos komunalinių paslaugų sąnaudos

Vaikų priežiūra

RL030

Vaiko priežiūra priežiūros centruose ne pamokų metu (prieš/po)

4 renkami kintamieji (kasmet)

RL040

Vaiko priežiūra dienos priežiūros centre

 

RL050

Vaiką prižiūri profesionali auklė vaiko arba auklės namuose

 

RL060

Vaiką prižiūri seneliai, namų ūkio nariai (ne tėvai), kiti giminaičiai, draugai arba kaimynai

Pajamos iš darbo

PY010G/PY010N

Samdomojo darbuotojo pajamos pinigais arba pinigų ekvivalentais

5 renkami kintamieji (kasmet)

PY020G/PY020N

Samdomojo darbuotojo nepiniginės pajamos

 

PY021G/PY021N

Įmonės automobilis

 

PY030G

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

 

PY050G/PY050N

Savarankiško darbo piniginis pelnas arba nuostolis

Pajamos iš socialinių pervedimų

HY050G/HY050N

Su šeima/vaikais susijusios išmokos

8 renkami kintamieji (kasmet)

HY060G/HY060N

Niekur kitur nepriskirtos socialinės atskirties išmokos

32 šalims žinomi kintamieji (kasmet)

HY070G/HY070N

Būsto pašalpos

 

PY090G/PY090N

Bedarbio pašalpos

 

PY110G/PY110N

Maitintojo netekimo išmokos

 

PY120G/PY120N

Ligos išmokos

 

PY130G/PY130N

Neįgalumo išmokos

 

PY140G/PY140N

Su mokymusi susijusios išmokos

 

HY051G

Su šeima/vaikais susijusios išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY052G

Su šeima/vaikais susijusios išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

HY053G

Su šeima/vaikais susijusios išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY054G

Su šeima/vaikais susijusios išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

HY061G

Niekur kitur nepriskirtos socialinės atskirties išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY062G

Niekur kitur nepriskirtos socialinės atskirties išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

HY063G

Niekur kitur nepriskirtos socialinės atskirties išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY064G

Niekur kitur nepriskirtos socialinės atskirties išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

HY071G

Būsto pašalpos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY072G

Būsto pašalpos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

HY073G

Būsto pašalpos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

HY074G

Būsto pašalpos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY091G

Bedarbio pašalpos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY092G

Bedarbio pašalpos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY093G

Bedarbio pašalpos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY094G

Bedarbio pašalpos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY111G

Maitintojo netekimo išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY112G

Maitintojo netekimo išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY113G

Maitintojo netekimo išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY114G

Maitintojo netekimo išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY121G

Ligos išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY122G

Ligos išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY123G

Ligos išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY124G

Ligos išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY131G

Neįgalumo išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY132G

Neįgalumo išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY133G

Neįgalumo išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY134G

Neįgalumo išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY141G

Su mokymusi susijusios išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY142G

Su mokymusi susijusios išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY143G

Su mokymusi susijusios išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY144G

Su mokymusi susijusios išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

Pajamos iš pensijų

PY080G/PY080N

Pensija iš individualių privačių sistemų

2 renkami kintamieji (kasmet)

PY100G/PY100N

Senatvės išmokos

4 šalims žinomi kintamieji (kasmet)

PY101G

Senatvės išmokos (įmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY102G

Senatvės išmokos (įmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

 

PY103G

Senatvės išmokos (neįmokinės ir grindžiamos materialine padėtimi)

 

PY104G

Senatvės išmokos (neįmokinės ir negrindžiamos materialine padėtimi)

Kitos pajamos, įskaitant pajamas iš turto bei kapitalo ir pervedimų tarp namų ūkių

HY040G/HY040N

Pajamos iš turto ar žemės nuomos

7 renkami kintamieji (kasmet)

HY080G/HY080N

Gaunami reguliarūs piniginiai pervedimai tarp namų ūkių

 

HY081G/HY081N

Gaunami alimentai (privalomi + savanoriški)

 

HY090G/HY090N

Palūkanos, dividendai, pelnas iš kapitalo investicijų neakcinėse bendrovėse

 

HY100G/HY100N

Hipotekos paskolos palūkanos

 

HY110G/HY110N

Asmenų, jaunesnių nei 16 metų, pajamos

 

HY170G/HY170N

Savo vartojimui sukurtų prekių vertė

Mokesčiai ir įmokos, faktiškai sumokėti po sumažinimo

HY120G/HY120N

Nuolatiniai turto mokesčiai

7 renkami kintamieji (kasmet)

HY121G/HY121N

Namų ūkio pagrindinio būsto nuosavybės mokesčiai

 

HY130G/HY130N

Mokami reguliarūs piniginiai pervedimai tarp namų ūkių

 

HY131G/HY131N

Mokami alimentai (privalomi + savanoriški)

 

HY140G/HY140N

Pajamų mokestis ir socialinės įmokos

 

HY145N

Po mokesčių patikslinimo mokamos/gaunamos sumos

 

PY035G/PY035N

Įmokos pagal individualias privačias pensijų sistemas

Visos metinės pajamos asmenų ir namų ūkių lygmeniu

HI010

Namų ūkio pajamų pokytis, palyginti su praėjusiais metais

4 renkami kintamieji (kasmet)

HI020

Pajamų padidėjimo priežastis

4 išvestiniai kintamieji (kasmet)

HI030

Pajamų sumažėjimo priežastis

 

HI040

Su pajamomis susiję namų ūkio lūkesčiai per ateinančius 12 mėnesių

 

HY010

Visos bendrosios namų ūkio pajamos

 

HY020

Visos namų ūkio disponuojamosios pajamos

 

HY022

Visos namų ūkio disponuojamosios pajamos iki socialinių pervedimų, išskyrus senatvės ir maitintojo netekimo išmokas

 

HY023

Visos namų ūkio disponuojamosios pajamos iki socialinių pervedimų, įskaitant senatvės ir maitintojo netekimo išmokas

Įsiskolinimai

HS011

Įsiskolinimai už hipotekos paskolą arba nuomos mokesčius

4 renkami kintamieji (kasmet)

HS021

Įsiskolinimai už komunalines paslaugas

 

HS031

Įsiskolinimai už išsimokėtinį pirkimą ar kitus paskolos mokėjimus

 

HS150

Skolų už išsimokėtinį pirkimą ar paskolų grąžinimo finansinė našta

2021 m. ad-hoc temos modulis

 

 

Išsiskyrusiose ar mišriosiose šeimose gyvenančių vaikų gyvenamoji aplinka ir sąlygos

HK010

Vaikų, kurie yra namų ūkio nariai ir kurių vienas iš tėvų negyvena namų ūkyje, skaičius

12 renkamų kintamųjų

HK020

Vaikų, kurie nėra namų ūkio nariai ir kurių vienas iš tėvų gyvena namų ūkyje, skaičius

1 išvestinis kintamasis

PK010

Namų ūkio narys turi vaikų, kurie nėra namų ūkio nariai

RK010

Vaiko, kuris nėra namų ūkio narys, tėvo (motinos) ID ir eilės numeris

RK020

Vaiko, kuris nėra namų ūkio narys, amžius

PK020

Pagrindinė priežastis, kodėl nepraleidžiama daugiau laiko su vaikais, kurie yra namų ūkio nariai

PK030

Pagrindinė priežastis, kodėl nepraleidžiama daugiau laiko su vaikais, kurie nėra namų ūkio nariai

 

RK030

Kiek laiko paprastai tėvui (motinai) užtrunka nuvykti pas vaiką, kuris nėra namų ūkio narys

 

RK040

Bendravimo dažnumas per pastaruosius 12 mėnesių (telefonu, socialiniuose tinkluose ir pan.) su vaiku, kuris nėra namų ūkio narys

 

RK050

Vaikas turi savo kambarį, kuriame miega (įskaitant kambarį, kurį dalijasi su broliais ir (arba) seserimis)

 

RK060

Aktyvaus laiko leidimo su vaiku (valgymo, žaidimo, pagalbos ruošiant namų darbus, ėjimo pasivaikščioti, kalbėjimosi ir t. t.) dažnumas

 

RK070

Vaiko nakvynių namų ūkyje skaičius per mėnesį (vidurkis)

 

RK080

Kam priklauso vaiko globos teisės


Top