EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/198 2020 m. vasario 13 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 taikymo taisyklės dėl saugomų aromatizuotų vyno produktų sektoriaus geografinių nuorodų registro sudarymo ir esamų geografinių nuorodų įtraukimo į tą registrą

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/198

2020 m. vasario 13 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 taikymo taisyklės dėl saugomų aromatizuotų vyno produktų sektoriaus geografinių nuorodų registro sudarymo ir esamų geografinių nuorodų įtraukimo į tą registrą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (EEB) Nr. 1601/91 (1), ypač į jo 21 straipsnį ir 26 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91 (2) II priede pateiktas aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų, kurioms suteikta apsauga pagal tą reglamentą, sąrašas. Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 251/2014. Reglamento (ES) Nr. 251/2014 III skyriuje nustatytos aromatizuotų vynų sektoriaus geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. To skyriaus nuostatomis Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai, inter alia, priimti įgyvendinimo aktus dėl viešai prieinamo aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų, saugomų pagal tą reglamentą, elektroninio registro sudarymo ir tvarkymo. Tas registras turėtų būti tvarkomas Komisijos interneto svetainėje;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 251/2014 26 straipsnio 1 dalį esamos aromatizuotų vyno produktų geografinės nuorodos, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 II priede arba pateiktos valstybei narei ir jos patvirtintos anksčiau nei 2014 m. kovo 27 d., pagal tą reglamentą yra automatiškai saugomos kaip geografinės nuorodos. Tačiau, remiantis to reglamento 26 straipsnio 3 dalimi, esamos geografinės nuorodos, su kuriomis susijusių techninių bylų ir nacionalinių sprendimų dėl patvirtinimo atitinkama valstybė narė nepateikia Komisijai iki 2017 m. kovo 28 d., turėtų būti iš registro išbraukiamos;

(3)

iki 2017 m. kovo 28 d. Komisija gavo technines bylas ir nacionalinius sprendimus dėl patvirtinimo, susijusius su šiomis esamomis Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 II priede išvardytomis aromatizuotų vyno produktų geografinėmis nuorodomis: „Nürnberger Glühwein“ (2017 m. kovo 17 d.), „Samoborski bermet“ (2017 m. kovo 23 d.), „Thüringer Glühwein“ (2017 m. kovo 17 d.) irVermut di Torino“ arba „Vermouth di Torino“ (2017 m. kovo 24 d.);

(4)

geografinę nuorodą „Vino Naranja del Condado de Huelva“ Ispanija patvirtino 2011 m. liepos 6 d. Susijusią techninę bylą ir nacionalinį sprendimą dėl patvirtinimo Komisija gavo 2017 m. kovo 14 d.;

(5)

Komisija įvertino esamas geografines nuorodas „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ arba „Vermouth di Torino“ ir „Vino Naranja del Condado de Huelva“ ir padarė išvadą, kad jos atitinka geografinės nuorodos apibrėžtį, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 251/2014 2 straipsnio 3 punkte;

(6)

todėl esamos geografinės nuorodos „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ arba „Vermouth di Torino“ ir „Vino Naranja del Condado de Huelva“ turėtų būti įtrauktos į aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų, saugomų pagal Reglamentą (ES) Nr. 251/2014, registrą;

(7)

Komisija negavo su esama geografine nuoroda „Vermouth de Chambéry“ susijusios techninės bylos ir nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo. Todėl esama geografinė nuoroda „Vermouth de Chambéry“ nebesaugoma nuo 2017 m. kovo 29 d. Kadangi registras dar nėra sudarytas, Komisija turėtų susilaikyti nuo pavadinimo „Vermouth de Chambéry“ įtraukimo į tą registrą;

(8)

siekiant aiškumo ir atsižvelgiant į pareiškėjų prašymą, esamos Italijos geografinės nuorodos, nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 1601/91 II priede, pavadinimas „Vermouth di Torino“ arba „Vermut di Torino“ (priklausomai nuo reglamento kalbinės versijos) turėtų būti įtrauktas į registrą kaip „Vermut di Torino/Vermouth di Torino“,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Registras

1.   Aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų elektroninis registras (toliau – registras), nurodytas Reglamento (ES) Nr. 251/2014 21 straipsnyje, sudaromas naudojantis skaitmenine sistema ir Komisijos skelbiamas visuomenei.

2.   Registre nurodomi aromatizuotų vyno produktų pavadinimai, saugomi kaip geografinės nuorodos pagal Reglamentą (ES) Nr. 251/2014.

2 straipsnis

Esamos geografinės nuorodos

Į geografinių nuorodų, saugomų pagal Reglamentą (ES) Nr. 251/2014, registrą įtraukiamos šios esamos geografinės nuorodos:

a)

Nürnberger Glühwein“,

b)

Samoborski bermet“,

c)

Thüringer Glühwein“,

d)

Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“,

e)

Vino Naranja del Condado de Huelva“.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2014 3 20, p. 14.

(2)  1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL L 149, 1991 6 14, p. 1).


Top