EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2110

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2110 2020 M. GRUODŽIO 16 d. kuriuo dėl su Šiaurės Airija susijusiosios Jungtinės Karalystės kaip tam tikromis vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statuso iš dalies keičiama Sprendimo 2009/177/EB I priedo C dalis (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 9303) (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/9303

OJ L 427, 17.12.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; netiesiogiai panaikino 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2110/oj

2020 12 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 427/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/2110

2020 M. GRUODŽIO 16 d.

kuriuo dėl su Šiaurės Airija susijusiosios Jungtinės Karalystės kaip tam tikromis vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statuso iš dalies keičiama Sprendimo 2009/177/EB I priedo C dalis

(pranešta dokumentu Nr. C(2020) 9303)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (1), ypač į jos 49 straipsnio 1 dalį, 50 straipsnio 2 dalies a punktą, 50 straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 2 dalį ir 61 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2009/177/EB (2) įgyvendinama Drektyva 2006/88/EB dėl priežiūros ir likvidavimo programų ir valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų ligos neapimtos teritorijos statuso. To sprendimo I priedo C dalies lentelės antroje ir ketvirtoje skiltyse įrašytos valstybės narės, kurios paskelbtos neužkrėstomis pagal Direktyvos 2006/88/EB 49 straipsnio 1 dalį, ir zonos bei laikymo vietos, kurios paskelbtos neužkrėstomis pagal tos direktyvos 50 straipsnio 3 dalį. Liga, dėl kurios taikomas šis liga neužkrėstos teritorijos statusas, nurodyta tos pačios lentelės pirmoje skiltyje;

(2)

pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), ypač pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, pasibaigus Susitarime dėl išstojimo numatytam pereinamajam laikotarpiui Direktyva 2006/88/EB ir juo grindžiami Komisijos aktai taikomi su Šiaurės Airija susijusiajai Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje. Todėl Sprendimo 2009/177/EB I priedo C dalyje esančios nuorodos į Jungtinę Karalystę turėtų būti pakeistos nuorodomis į su Šiaurės Airija susijusiąją Jungtinę Karalystę;

(3)

todėl Sprendimo 2009/177/EB I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

Susitarime dėl išstojimo numatytas pereinamasis laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., todėl šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisijos sprendimo 2009/177/EB I priedo C dalis pakeičiama šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(2)  2008 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2009/177/EB, kuriuo įgyvendinama Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl priežiūros ir likvidavimo programų ir valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų ligos neapimtos teritorijos statuso (OL L 63, 2009 3 7, p. 15).


PRIEDAS

„C DALIS

Valstybės narės (*1) zonos ir laikymo vietos, paskelbtos liga neužkrėstomis teritorijomis

Liga

Valstybė narė

ISO kodas

Liga neužkrėstos teritorijos geografinės ribos (valstybė narė, zonos ar teritoriniai vienetai)

Virusinė hemoraginė septicemija (VHS)

Danija

DK

Visa kontinentinė teritorija

Airija

IE

Visa teritorija

Kipras

CY

Visos jo teritorijoje esančios kontinentinės zonos

Suomija

FI

Visos jos teritorijoje esančios kontinentinės ir pakrantės zonos, išskyrus Alandų (Åland) provinciją

Švedija

SE

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK(NI)

Šiaurės Airija

Infekcinė hematopoetinė nekrozė (IHN)

Danija

DK

Visa teritorija

Airija

IE

Visa teritorija

Kipras

CY

Visos jo teritorijoje esančios kontinentinės zonos

Suomija

FI

Visa teritorija, išskyrus teritorinio vieneto Y pakrantės zoną Kuivaniemyje ir šiuos vandens baseinus: 14.72 Virmasvesį, 14.73 Nilaką, 4.74 Sarijervio vietovę ir 4.41 Pielisjervio vietovę

Švedija

SE

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK(NI)

Šiaurės Airija

Koi herpeso viruso (KHV) infekcija

Airija

IE

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK(NI)

Šiaurės Airija

Infekcinė lašišų anemija (ILA)

Belgija

BE

Visa teritorija

Bulgarija

BG

Visa teritorija

Čekija

CZ

Visa teritorija

Danija

DK

Visa teritorija

Vokietija

DE

Visa teritorija

Estija

EE

Visa teritorija

Airija

IE

Visa teritorija

Graikija

EL

Visa teritorija

Ispanija

ES

Visa teritorija

Prancūzija

FR

Visa teritorija

Italija

IT

Visa teritorija

Kipras

CY

Visa teritorija

Latvija

LV

Visa teritorija

Lietuva

LT

Visa teritorija

Liuksemburgas

LU

Visa teritorija

Vengrija

HU

Visa teritorija

Мalta

MT

Visa teritorija

Nyderlandai

NL

Visa teritorija

Austrija

AT

Visa teritorija

Lenkija

PL

Visa teritorija

Portugalija

PT

Visa teritorija

Rumunija

RO

Visa teritorija

Slovėnija

SI

Visa teritorija

Slovakija

SK

Visa teritorija

Suomija

FI

Visa teritorija

Švedija

SE

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK / NI

Šiaurės Airija

Marteilia refringens sukelta infekcija

Airija

IE

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK / NI

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus Belfasto įlanką ir Dandramo įlanką.

Bonamia ostreae infekcija

Airija

IE

Visa Airijos pakrantė, išskyrus:

1.

Korko įlanką

2.

Golvėjaus įlanką

3.

Balinakilo įlanką (Ballinakill Harbour)

4.

Klu įlanką

5.

Akelio sąsiaurį

6.

Lochmorą, Blaksodo įlanką

7.

Foilo įlanką

8.

Svilio ežerą

9.

Kilkirano įlanką

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

UK(NI)

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus Foilo įlanką ir Strangfordo įlanką

Baltmės sindromo viruso infekcija“

 

 

 


(*1)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, taikant šio priedo nuostatas nuorodos į valstybes nares apima ir Šiaurės Airija susijusiąją Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


Top