EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0702

Tarybos sprendimas (ES) 2020/702 2020 m. gegužės 20 d. kuriuo toliau pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos ir Sprendimu (ES) 2020/556 pratęstos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

ST/8059/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/702/oj

27.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/38


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/702

2020 m. gegužės 20 d.

kuriuo toliau pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos ir Sprendimu (ES) 2020/556 pratęstos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu (ES) 2020/430 (1) nustatyta vieno mėnesio trukmės nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių (2) 12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos nukrypti leidžianti nuostata dėl sprendimų taikyti įprastinę rašytinę procedūrą, kai tuos sprendimus priima valstybių narių Vyriausybių Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Tą nukrypti leidžiančią nuostatą buvo numatyta taikyti iki 2020 m. balandžio 23 d.;

(2)

Sprendimu (ES) 2020/430 numatyta, kad, jei tai būtų pateisinama dėl besitęsiančių išimtinių aplinkybių, Taryba tą sprendimą gali atnaujinti. 2020 m. balandžio 21 d. Taryba Sprendimu (ES) 2020/556 (3) pratęsė Sprendimo (ES) 2020/430 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą tolesniam vieno mėnesio laikotarpiui nuo 2020 m. balandžio 23 d. Ta nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2020 m. gegužės 23 d.;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 pandemijos sukeltos išimtinės aplinkybės tęsiasi, o valstybės narės tebetaiko įvairias neeilines prevencines ir izoliavimo priemones, Sprendimo (ES) 2020/430 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios galiojimas pratęstas Sprendimu (ES) 2020/556, galiojimą būtina pratęsti tolesniam ribotam laikotarpiui iki 2020 m. liepos 10 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2020/430 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios galiojimas pratęstas Sprendimu (ES) 2020/556, galiojimas toliau pratęsiamas iki 2020 m. liepos 10 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/430 dėl laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos (OL L 88 I, 2020 3 24, p. 1).

(2)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).

(3)  2020 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/556, kuriuo pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas (OL L 128 I, 2020 4 23, p. 1).


Top