EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0999

2019 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/999, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

ST/9340/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 27–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; netiesiogiai panaikino 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/999/oj

20.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/27


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/999

2019 m. birželio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų, kurių Sąjungoje nėra, tiekimą ir taip išvengti tų produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1387/2013 (1) sustabdytas autonominių Bendrojo muitų tarifo (toliau – BMT) muitų taikymas tiems produktams. Tie produktai gali būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus;

(2)

Sąjungoje visai negaminami 97 produktai, neįrašyti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą, arba jų gaminama nepakankamai. Todėl Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių BMT muitų taikymą tiems produktams;

(3)

būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą įrašytiems 47 produktams, kurių autonominių BMT muitų taikymas sustabdytas, nustatytas sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas;

(4)

Sąjunga nebėra suinteresuota, kad autonominių BMT muitų taikymo sustabdymas toliau galiotų 26 produktams, įrašytiems į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti. Be to, siekiant skatinti integruotą baterijų gamybą Sąjungoje ir atsižvelgiant į Komisijos komunikatą „Europa kelyje. Tvarus judumas Europoje: saugus, susietas ir netaršus“, 20 kitų į tą priedą įtrauktų produktų reikėtų vėl pradėti taikyti muitų tarifą. Įgyvendinus susitarimą, kuris priimtas kaip Deklaracija dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo (2) ir kuriuo atitinkamiems produktams taikoma muito norma sumažinta iki nulio, iš to priedo turėtų būti išbraukta dar 50 produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kad nenutrūktų autonominių muitų taikymo sustabdymo sistemos taikymas ir siekiant laikytis Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų (3) išdėstytų gairių, šiame reglamente numatyti su muitų tarifo taikymo atitinkamiems produktams sustabdymu susiję pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2019 m. liepos 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

visos žvaigždutės lentelėje ir galinė išnaša (*) „Nauja ar iš dalies pakeista pozicija arba pozicija, kurios galiojimo laikotarpis pratęstas“ išbraukiamos;

2)

lentelėje išbraukiamos eilutės, skirtos produktams, kurių KN ir TARIC kodai nurodyti šio reglamento I priede;

3)

lentelėje, laikantis KN ir TARIC kodų, nurodytų atitinkamai tos lentelės pirmoje ir antroje skiltyse, sekos, įterpiamos šio reglamento II priede išvardytiems produktams skirtos eilutės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2019 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.C. BUDĂI


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

(2)  OL L 161, 2016 6 18, p. 4.

(3)  OL C 363, 2011 12 13, p. 6.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje išbraukiamos eilutės, susijusios su muitų taikymo produktams, kurių KN ir TARIC kodai nurodyti toliau, sustabdymu:

KN kodas

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje, laikantis tos lentelės pirmoje skiltyje nurodytų KN kodų sekos, įterpiamos šios eilutės:

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas

Papildomas matavimo vienetas

Numatytos privalomos priežiūros

1516 20 10

 

Sukietintas ricinos aliejus, vadinamas opaliniu vašku

0 %

2023 12 31

ex 2818 10 11

10

Sol-Gel korundas (CAS RN 1302-74-5), kurio sudėtyje aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 99,6 % masės, turintis mikrokristalinę strypų, kurių ilgio ir pločio santykis yra ne mažesnis kaip 1,3, bet ne didesnis kaip 6,0, formos struktūrą

0 %

2023 12 31

ex 2826 90 80

10

Ličio heksafluorfosfatas (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

2019 12 31

ex 2828 10 00

10

Kalcio hipochloritas (CAS RN 7778-54-3), kurio sudėtyje aktyvusis chloras sudaro ne mažiau kaip 65 %

0 %

2023 12 31

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diolis (CAS RN 4254-15-3)

0 %

2023 12 31

ex 2909 30 90

35

1-chlor-2-(4-etoksibenzil)-4-jodbenzenas (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

2023 12 31

ex 2910 90 00

25

Feniloksiranas (CAS RN 96-09-3)

0 %

2023 12 31

ex 2912 29 00

55

Cikloheks-3-en-1-karbaldehidas (CAS RN 100-50-5)

0 %

2023 12 31

ex 2915 90 70

15

2,2-dimetilbutanoilchloridas (CAS RN 5856-77-9)

0 %

2023 12 31

ex 2916 39 90

57

2-fenilprop-2-eno rūgštis (CAS RN 492-38-6)

0 %

2023 12 31

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olatas; 2-metilpropan-1-olatas; titanas (4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

2023 12 31

ex 2918 99 90

33

Vanilino rūgštis (CAS RN 121-34-6), kurios sudėtyje yra:

ne daugiau kaip 10 ppm paladžio (CAS RN 7440-05-3),

ne daugiau kaip 10 ppm bismuto (CAS RN 7440-69-9),

ne daugiau kaip 14 ppm formaldehido (CAS RN 50-00-0),

ne daugiau kaip 1,3 % masės 3,4-dihidroksibenzenkarboksirūgšties (CAS RN 99-50-3),

ne daugiau kaip 0,5 % masės vanilino (CAS RN 121-33-5)

0 %

2023 12 31

ex 2920 90 10

15

Etilmetilkarbonatas (CAS RN 623-53-0)

0 %

2019 12 31

ex 2920 90 10

25

Dietilkarbonatas (CAS RN 105-58-8)

0 %

2019 12 31

ex 2920 90 10

35

Vinilenkarbonatas (CAS RN 872-36-6)

0 %

2019 12 31

ex 2920 90 70

20

Dietilchlorfosfatas (CAS RN 814-49-3)

0 %

2023 12 31

ex 2921 43 00

70

5-brom-4-fluor-2-metilanilinas (CAS RN 627871-16-3)

0 %

2023 12 31

ex 2921 45 00

30

(5 arba 8)-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 51548-48-2)

0 %

2023 12 31

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis (CAS RN 81-16-3)

0 %

2023 12 31

ex 2921 49 00

35

2-etilanilinas (CAS RN 578-54-1)

0 %

2023 12 31

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-olis (CAS RN 702-82-9)

0 %

2023 12 31

ex 2922 29 00

33

o-fenetidinas (CAS RN 94-70-2)

0 %

2023 12 31

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-amonio hidroksido (CAS RN 53075-09-5) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-amonio hidroksidas sudaro ne mažiau kaip 17,5 %, bet ne daugiau kaip 27,5 % masės

0 %

2023 12 31

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((tret-butoksikarbonil)amino)-2-hidroksibutano rūgštis (CAS RN 207305-60-0)

0 %

2023 12 31

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-dichlor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

2023 12 31

ex 2924 29 70

70

N-[(benziloksi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tret-butoksikarbonil)oksi]fenil}-3-hidroksipropan-2-il]-L-alaninamidas

0 %

2023 12 31

ex 2926 90 70

60

Ciflutrinas (ISO) (CAS RN 68359-37-5) arba beta ciflutrinas (ISO) (CAS RN 1820573-27-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės

0 %

2019 12 31

ex 2930 90 98

38

Alilizotiocianatas (CAS RN 57-06-7)

0 %

2023 12 31

ex 2930 90 98

50

3-merkaptopropiono rūgštis (CAS RN 107-96-0)

0 %

2023 12 31

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrionas (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

2023 12 31

ex 2932 20 90

75

3-acetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-dionas (CAS RN 520-45-6)

0 %

2023 12 31

ex 2932 99 00

27

(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodfenil)metanonas (CAS RN 1951-26-4)

0 %

2023 12 31

ex 2933 19 90

65

4-brom-1-(1-etoksietil)-1H-pirazolas (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

56

2,5-dichlor-4,6-dimetilnikotinnitrilas (CAS RN 91591-63-8)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

59

Chlorpirifos-metilas (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

61

6-brompiridin-2-aminas (CAS RN 19798-81-3)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

62

Etilo 2,6-dichlornikotinatas (CAS RN 58584-86-4)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

64

Metilo 1-(3-chlorpiridin-2-il)-3-hidroksimetil-1H-pirazol-5-karboksilatas (CAS RN 960316-73-8)

0 %

2023 12 31

ex 2933 39 99

68

1-(3-chlorpiridin-2-il)-3-[[5-(trifluormetil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-karboksirūgštis (CAS RN 1352319-02-8), kurios grynumas ne mažesnis kaip 85 % masės

0 %

2023 12 31

ex 2933 49 90

80

Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 100276-65-1)

0 %

2020 12 31

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-diazendiil)bis[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidintrionas] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

2023 12 31

ex 2933 59 95

63

1-(3-chlorfenil)piperazinas (CAS RN 6640-24-0)

0 %

2023 12 31

ex 2933 69 80

27

Natrio troklozeno dihidratas (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

2023 12 31

ex 2933 99 80

58

Ipkonazolas (ISO) (CAS RN 125225-28-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės

0 %

2023 12 31

ex 2933 99 80

59

Hidroksibenzotriazolo hidratai (CAS RN 80029-43-2 ir CAS RN 123333-53-9)

0 %

2023 12 31

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktan-3-ono hidrochloridas (CAS RN 83393-23-1)

0 %

2023 12 31

ex 2933 99 80

63

L-prolinamidas (CAS RN 7531-52-4)

0 %

2023 12 31

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahidro-1H-dipirol[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]heksaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenilvandenilio sulfatas (CAS RN 168110-44-9)

0 %

2023 12 31

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il] (morfolin)metanonas (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

2023 12 31

ex 2934 99 90

80

2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-onas (CAS RN 119344-86-4)

0 %

2023 12 31

ex 2935 90 90

33

4-chlor-3-piridinsulfonamidas (CAS RN 33263-43-3)

0 %

2023 12 31

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamidas (CAS RN 88398-53-2)

0 %

2023 12 31

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamidas (CAS RN72811-73-5)

0 %

2023 12 31

ex 3204 17 00

31

Dažiklis C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) ir iš jo pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 63:1 sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

0 %

2023 12 31

ex 3205 00 00

20

Dažiklio C. I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) sausų miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje:

ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės sudaro dažiklis C. I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės sudaro aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)

0 %

2023 12 31

ex 3205 00 00

30

Dažiklio C. I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) sausų miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje:

ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 21 % masės sudaro dažiklis C. I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 69 % masės sudaro aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)

0 %

2023 12 31

ex 3208 90 19

55

Preparatas, kurio sudėtyje propileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras arba polipropileno ir propileno bei maleino rūgšties anhidrido kopolimero mišinys, arba polipropileno ir propileno, izobuteno bei maleino rūgšties anhidrido kopolimero mišinys sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, ištirpintas organiniame tirpiklyje

0 %

2020 12 31

ex 3506 91 90

10

Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos

0 %

2023 12 31

ex 3506 91 90

40

Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, bet ne didesnis kaip 0,127 mm, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (pamatuotas pagal ASTM D3330)

0 %

2019 12 31

ex 3506 91 90

50

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės stireno ir butadieno kopolimerų arba stireno ir izopreno kopolimerų ir

ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės pineno polimerų arba pentadieno kopolimerų,

ištirpintas:

metiletilketone (CAS RN 78-93-3),

heptane (CAS RN 142-82-5) ir

toluene (CAS RN 108-88-3) arba lengvojoje alifatinėje solventnaftoje (CAS RN 64742-89-8)

0 %

2020 12 31

ex 3506 91 90

60

Kieto polimero suspensijos D-limonene (CAS RN 5989-27-5) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių sujungimo klijai, kurių sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės

0 %

l

2022 12 31

ex 3812 39 90

35

Mišinys, kurį sudaro:

ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės C15-18 tetrametilpiperidinilesterių (CAS RN 86403-32-9) mišinio,

ne daugiau kaip 20 % masės kitų organinių junginių

ant polipropileno (CAS RN 9003-07-0) arba amorfinio silicio dioksido (CAS RN 7631-86-9 arba 112926-00-8) nešiklio

0 %

2023 12 31

ex 3815 12 00

20

Rutuliukų pavidalo katalizatoriai, sudaryti iš platina padengto aliuminio oksido nešiklio:

kurio skersmuo ne mažesnis kaip 1,4 mm, bet ne didesnis kaip 2,0 mm, o

platinos kiekis – ne mažesnis kaip 0,2 %, bet ne didesnis kaip 0,5 % masės

0 %

2023 12 31

ex 3815 12 00

30

Katalizatorius:

kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 0,3 g/l, bet ne daugiau kaip 7 g/l tauriųjų metalų,

nusodintas ant aliuminio oksidu arba cerio ar cirkonio oksidu padengtos keraminės korytosios struktūros, turinčios:

ne mažiau kaip 1,26 %, bet ne daugiau kaip 1,29 % masės nikelio,

ne mažiau kaip 62 akutes vienam cm2, bet ne daugiau kaip 140 akučių vienam cm2,

skersmenį – ne mažesnį kaip 100 mm, bet ne didesnį kaip 120 mm, o

ilgį – ne mažesnį kaip 60 mm, bet ne didesnį kaip 150 mm,

naudojamas motorinių transporto priemonių gamyboje (1)

0 %

2023 12 31

ex 3815 90 90

43

Miltelių pavidalo katalizatorius, sudarytas iš:

92,50 % (± 2) % masės titano dioksido (CAS RN 13463-67-7),

5 % (± 1) % masės silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8) ir

2,5 % (± 1,5) % masės sieros trioksido (CAS RN 7446-11-9)

0 %

2022 12 31

ex 3824 99 92

31

Skystųjų kristalų mišiniai, skirti LCD (skystakristalių monitorių) moduliams gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 3824 99 92

37

3-buten-1,2-diolio acetatų mišinys, kurio sudėtyje 3-buten-1,2-diolio diacetatas (CAS RN 18085-02-4) sudaro ne mažiau kaip 65 % masės

0 %

2023 12 31

ex 3824 99 96

33

Buferinio tirpalo kasetės, kurių tūris ne didesnis kaip 8 000 ml ir kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,1 % masės 5-chlor-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ono (CAS RN 55965-84-9) ir

ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,1 % masės 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ono (CAS RN 2682-20-4) kaip biologinio aktyvumo slopiklių

0 %

2023 12 31

ex 3904 69 80

20

Tetrafluoretileno, heptafluor-1-penteno ir eteno kopolimeras (CAS RN 94228-79-2)

0 %

2023 12 31

ex 3904 69 80

30

Tetrafluoretileno, heksafluorpropeno ir eteno kopolimeras

0 %

2023 12 31

ex 3907 20 20

40

Tetrahidrofurano ir tetrahidro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė molekulinė masė (Mn) yra ne mažesnė kaip 900, bet ne didesnė kaip 3 600

0 %

2023 12 31

ex 3920 99 59

30

Politetrafluoretileno plėvelės, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % masės grafito

0 %

2023 12 31

ex 3921 19 00

40

Skaidri mikroakyta akrilo rūgštimi skiepyto polietileno plėvelė ritiniais, kurios:

plotis ne mažesnis kaip 98 mm, bet ne didesnis kaip 170 mm,

storis ne mažesnis kaip 15 μm, bet ne didesnis kaip 36 μm,

naudojama šarminių baterijų skyrikliams gaminti

0 %

2019 12 31

ex 3926 30 00

40

Plastikinės vidinės durų rankenos, skirtos motorinėms transporto priemonėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 5402 44 00

10

Sintetiniai elastomeriniai gijiniai siūlai:

nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m, ilginis tankis ne mažesnis kaip 300 deciteksų, bet ne didesnis kaip 1 000 deciteksų,

sudaryti iš poliuretano karbamidų, pagamintų tetrahidrofurano ir 3-metiltetrahidrofurano kopolimerinio eterio glikolio pagrindu,

skirti 9619 pozicijai priskiriamiems vienkartiniams higienos reikmenims gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 7006 00 90

40

STN (SuperTwistedNematic) kokybės silikatinio stiklo plokštės, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm,

plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm,

storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1,1 mm,

viena pusė padengta indžio alavo oksido danga, kurios atsparumas ne mažesnis kaip 80 omų, bet ne didesnis kaip 160 omų,

kita pusė padengta daugiasluoksne antirefleksine danga ir

briaunos apdirbtos (nusklembtos),

naudojamos LCD (skystakristalių monitorių) moduliams gaminti

0 %

2023 12 31

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

E. stiklo pluoštų audiniai:

kurių svoris ne mažesnis kaip 20 g/m2, bet ne didesnis kaip 214 g/m2,

įmirkyti silanu,

suvynioti į ritinius,

kurių drėgnis ne didesnis kaip 0,13 % masės ir

kurių sudėtyje tuščiavidurių pluoštų yra ne daugiau kaip 3 iš 100 000 ,

naudojami vien tik prepregams ir variu dengtiems laminatams gaminti (1)

0 %

2021 12 31

ex 7019 52 00

40

Epoksidine derva dengti stiklo pluoštų audiniai, kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 91 %, bet ne daugiau kaip 93 % masės stiklo pluoštų,

ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % epoksidinės dervos

0 %

2023 12 31

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Grafito ir vario laminato folijos ritinys, kurio:

plotis ne mažesnis kaip 610 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm, o

skersmuo ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm,

skirtas įkraunamoms ličio jonų elektros baterijoms gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 7607 20 90

10

Aliuminio folija ritiniuose, kurios:

viena pusė padengta polipropilenu, kita – poliamidu, su klijų sluoksniais viduryje,

plotis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 400 mm,

storis ne mažesnis kaip 0,138 mm, bet ne didesnis kaip 0,168 mm,

skirta ličio jonų baterijų elementų maišeliams gaminti (1)

0 %

2019 12 31

8104 11 00

 

Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,8 % masės magnio

0 %

2023 12 31

ex 8108 20 00

40

Titano lydinio luitai:

kurių aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm,

kurių svoris ne mažesnis kaip 680 kg

ir kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės aliuminio,

ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo,

ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,5 % masės cirkonio,

ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės niobio,

ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės molibdeno,

ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės silicio

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8108 20 00

60

Titano lydinio luitai:

kurių skersmuo ne mažesnis kaip 63,5 cm, o ilgis ne mažesnis kaip 450 cm,

kurie sveria ne mažiau kaip 6 350 kg

ir kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 6,7 % masės aliuminio,

ne mažiau kaip 3,7 %, bet ne daugiau kaip 4,9 % masės vanadžio

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8301 20 00

10

Mechaniniai arba elektromechaniniai vairo kolonėlės užraktai:

kurių aukštis – 10,5 cm (± 3 cm),

kurių plotis – 6,5 cm (± 3 cm),

metaliniuose korpusuose,

su laikikliais arba be laikiklių,

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8302 30 00

10

Išmetimo sistemos atraminis laikikliai:

kurių storis ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,

iš 1.4310 ir 1.4301 klasės nerūdijančiojo plieno, atitinkančio standartą EN 10088,

su tvirtinimo skylėmis arba be jų,

skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8409 91 00

60

Variklio cilindrų oro įsiurbimo moduliai, sudaryti iš:

įsiurbimo vamzdžio,

slėgio jutiklio,

droselinės sklendės su elektros pavara,

žarnų,

laikiklių,

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8409 91 00

70

Įsiurbimo kolektoriai, skirti tik motorinėms transporto priemonėms gaminti, kurių:

plotis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm,

vožtuvų ilgis ne mažesnis kaip 250 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm,

oro tūris – 5,2 litro,

su elektrine srauto reguliavimo sistema, kuri didžiausią efektyvumą užtikrina esant daugiau kaip 3 200 sūk./min (1)

0 %

2023 12 31

ex 8409 99 00

65

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sąrankos, sudarytos iš:

valdymo bloko,

oro droselinės sklendės,

įsiurbimo vamzdžio,

išleidimo žarnos,

skirtos autotransporto priemonių dyzeliniams varikliams gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8414 10 25

30

Sudvejinti siurbliai, kuriuos sudaro:

alyvos siurblys, kurio darbinis tūris – 21,6 cm3/aps (± 2 cm3/aps), o darbinis slėgis – 1,5 bar, esant 1 000 aps/min,

vakuuminis siurblys, kurio darbinis tūris 120 cm3/aps (± 12 cm3/aps), o efektyvumas -666 mbar per 6 sekundes, esant 750 aps/min,

skirti motorinių transporto priemonių varikliams gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8414 10 89

30

Elektriniai vakuuminiai siurbliai su:

vietinio tinklo valdikliu (CAN magistrale),

gumine žarna arba be jos,

jungiamuoju kabeliu ir jungikliu,

tvirtinimo pakaba,

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8414 30 89

30

Atvirojo veleno spiralinio tipo kompresoriai su sankabos sąranka, kurių galia didesnė kaip 0,4 kW, naudojami orui transporto priemonėse kondicionuoti ir skirti 87 skirsniui priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8414 59 35

20

Radialiniai ventiliatoriai, kurių:

matmenys – 25 mm (aukštis) x 85 mm (plotis) x 85 mm (gylis),

svoris – 120 g,

vardinė įtampa – 13,6 V nuolatinės srovės,

darbinė įtampa ne mažesnė kaip 9 V nuolatinės srovės, bet ne didesnė kaip 16 V nuolatinės srovės,

vardinė srovė – 1,1 A (TYP),

vardinė galia – 15 W,

sūkių dažnis ne mažesnis kaip 500 sūk./min (sūkių per minutę), bet ne didesnis kaip 4 800 sūk./min (sūkių per minutę) (laisvas srautas),

oro srautas ne didesnis kaip 17,5 l/s,

oro slėgis ne didesnis kaip 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

2023 12 31

 

 

visuminis garso slėgis ne didesnis kaip 58 dB(A), esant 4 800 sūk./min (sūkių per minutę),

su FIN (FanInterconnect Network) sąsaja, skirta ryšiui su šildymo ir oro kondicionavimo sistemų valdymo bloku palaikyti, naudojami automobilių sėdynių vėdinimo sistemose

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Mechaniniai jungikliai elektros grandynams sujungti, skirti:

14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai,

10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei

ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8481 80 59

30

Dvikanaliai srauto reguliavimo vožtuvai su korpusu:

turintys ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 10 išleidimo angų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,09 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm,

kurių debitas ne mažesnis kaip 550 cm3/min, bet ne didesnis kaip 2 000 cm3/min,

kurių darbinis slėgis ne mažesnis kaip 19 MPa, bet ne didesnis kaip 300 MPa

0 %

2022 12 31

ex 8481 80 59

40

Srauto reguliavimo vožtuvai:

pagaminti iš plieno,

kurių išleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,1 mm, bet ne didesnis kaip 0,3 mm,

kurių įleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,

su chromo nitrido danga,

kurių paviršiaus šiurkštumas Rp yra 0,4

0 %

2022 12 31

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetiniai kiekio reguliavimo vožtuvai su:

slankiąja šerdimi,

solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 2,6 omo, bet ne didesnė kaip 3 omai

0 %

2022 12 31

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetiniai kiekio reguliavimo vožtuvai:

su solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 0,19 omo, bet ne didesnė kaip 0,66 omo, o induktyvumas ne didesnis kaip 1 mH

0 %

2022 12 31

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Darbiniai vožtuvai, tinkantys R410A arba R32 dujoms, prijungiant vidaus ir lauko įrenginius:

kurių korpusas atlaiko 6,3 MPa slėgį,

nuotėkis mažesnis kaip 1,6 g per metus,

priemaišų santykis mažesnis kaip 1,2 mg/PCS,

vožtuvo korpuso nepralaidumo orui slėgis 4,2 MPa,

skirti oro kondicionieriams gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8484 20 00

20

Mechaniniai paviršiaus sandarinimo įtaisai, sudaryti iš dviejų judamųjų žiedų (keraminio kontaktinio žiedo, kurio šiluminis laidis mažesnis kaip 80 W/Mk, ir anglinio slydimo žiedo), vienos spyruoklės ir nitrilo sandariklio išorinėje pusėje, naudojami motorinių transporto priemonių aušinimo sistemų cirkuliaciniams siurbliams gaminti

0 %

2023 12 31

ex 8501 10 10

30

Oro siurblių varikliai, kurių:

darbinė įtampa ne mažesnė kaip 9 V nuolatinės srovės, bet ne didesnė kaip 24 V nuolatinės srovės,

darbinė temperatūra ne žemesnė kaip –40 °C, bet ne aukštesnė kaip 80 °C,

galingumas ne didesnis kaip 18 W,

skirti automobilių sėdynių pneumatinėms atramoms ir vėdinimo sistemoms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Nuolatinės srovės varikliai su perjungikliu arba be jo, kurio:

išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 24,2 mm, bet ne didesnis kaip 140 mm;

vardinis greitis ne mažesnis kaip 3 300 aps/min, bet ne didesnis kaip 26 200 aps/min;

vardinė maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 3,6 V, bet ne didesnė kaip 230 V;

galia didesnė kaip 37,5 W, bet ne didesnė kaip 2 400 W,

srovė be apkrovos ne stipresnė kaip 20,1 A;

didžiausias našumas ne mažesnis kaip 50 %,

skirti rankinių elektros įrankių arba vejapjovių pavarai

0 %

2023 12 31

ex 8501 33 00

25

Kintamosios srovės traukos varikliai, kurių galia ne mažesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW, ir:

sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne didesnis kaip 400 Nm,

išėjimo galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 200 kW ir

greitis ne didesnis kaip 15 000 aps/min,

skirti elektrinėms transporto priemonėms gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8503 00 99

55

Bešepečio variklio statoriai, kurių:

vidinis skersmuo yra 206,6 mm (± 0,5),

išorinis skersmuo yra 265,0 mm (± 0,2), o

plotis ne mažesnis kaip 37,2 mm, bet ne didesnis kaip 47,8 mm,

naudojami skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8506 90 00

10

Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klausos aparatų baterijoms) (1)

0 %

2023 12 31

ex 8507 60 00

13

Prizminiai ličio jonų elektros akumuliatoriai, kurių:

plotis – 173,0 mm (± 0,4 mm),

storis – 45,0 mm (± 0,4 mm),

aukštis – 125,0 mm (+/- 0,3 mm),

nominalioji įtampa – 3,67 V (± 0,01 V) ir

nominalioji talpa – 94 Ah ir (arba) 120 Ah,

skirti elektrinių transporto priemonių įkraunamoms baterijoms gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

15

Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių:

nominali talpa ne mažesnė kaip 8,8 Ah, bet ne didesnė kaip 18 Ah,

nominali įtampa ne žemesnė kaip 36 V, bet ne aukštesnė kaip 48 V,

galia ne mažesnė kaip 300 Wh, bet ne didesnė kaip 648 Wh,

skirti elektriniams dviračiams gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

18

Stačiakampiai ličio jonų polimerų akumuliatoriai su baterijų valdymo sistema ir duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės sąsaja, kurių:

ilgis ne didesnis kaip 1 600 mm,

plotis ne didesnis kaip 448 mm,

aukštis ne didesnis kaip 395 mm,

svoris ne mažesnis kaip 125 kg, bet ne didesnis kaip 135 kg,

nominalioji įtampa ne mažesnė kaip 280 V, bet ne didesnė kaip 400 V,

nominalioji talpa ne mažesnė kaip 9,7 Ah, bet ne didesnė kaip 10,35 Ah,

įkrovimo įtampa ne mažesnė kaip 110 V, bet ne didesnė kaip 230 V ir

kuriuose yra 6 moduliai su ne mažiau kaip 90, bet ne daugiau kaip 96 elementais plieniniame korpuse,

skirti 8703 pozicijai priskiriamai transporto priemonei, kurią galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio, gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

30

Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

33

Ličio jonų akumuliatoriai, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm,

plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 1 500 mm,

svoris ne mažesnis kaip 75 kg, bet ne didesnis kaip 200 kg,

nominali talpa ne mažesnė kaip 150 Ah, bet ne didesnė kaip 500 Ah

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

50

Surenkamųjų ličio jonų elektros akumuliatorių baterijų moduliai, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm,

plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm,

svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg,

galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

71

Įkraunamos ličio jonų baterijos, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip 2 820 mm,

plotis ne mažesnis kaip 935 mm, bet ne didesnis kaip 1 660 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 700 mm,

svoris ne mažesnis nei 250 kg, bet ne didesnis kaip 700 kg,

galia ne didesnė kaip 175 kWh

0 %

2019 12 31

ex 8507 60 00

85

Į ličio jonų įkraunamąsias baterijas montuoti skirti stačiakampiai ličio jonų moduliai, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm,

plotis ne mažesnis kaip 79,8 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 168 mm,

masė ne mažesnė kaip 3,95 kg, bet ne didesnė kaip 8,85 kg,

vardinė talpa ne mažesnė kaip 66,6 Ah, bet ne didesnė kaip 129 Ah

0 %

2019 12 31

ex 8507 90 30

20

Padidintos saugos skyrikliai (Safety Reinforced Separator), naudojami katodams ir anodams ličio jonų elektros akumuliatoriuose atskirti ir skirti motorinių transporto priemonių baterijų ličio jonų elektros akumuliatoriams gaminti (1)

0 %

2019 12 31

ex 8529 90 65

25

Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro:

radijo imtuvas (galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje), negalintis apdoroti signalų,

mikroprocesorius, galintis priimti nuotolinio valdymo pranešimus ir valdyti imtuvo mikroschemą,

skirta namų pramogų sistemoms gaminti (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8529 90 65

28

Elektroninės sąrankos, kurias sudaro bent spausdintinė plokštė su:

procesoriais multimedijos informacijos ir vaizdo signalams apdoroti,

FPGA (vartotojo programuojama loginių elementų matrica),

išliekamąja atmintine,

operatyviąja atmintimi,

USB sąsaja,

su HDMI, VGA- ir RJ-45 sąsajomis arba be jų,

lizdais ir kištukais LCD monitoriui, šviesos diodų apšvietimui ir valdymo pultui prijungti

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8529 90 65

40

Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro:

radijo imtuvas, galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje, turintis signalų dekoderį,

radijo dažnių (RD) nuotolinio valdymo pultelis,

infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo signalų siųstuvas,

SCART signalų generatorius,

televizoriaus būsenos jutiklis,

skirta namų pramogų sistemoms gaminti (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8529 90 92

52

Skystųjų kristalų (LCD) moduliai, padengti stiklu arba plastiku, optiškai sujungti:

kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 12 cm, bet ne didesnis kaip 31 cm,

su LED foniniu apšvietimu,

su spausdintine plokšte, turinčia EEPROM (programuojamąją pastoviąją elektra trinamą atmintinę), mikrovaldikliu, sinchronizavimo valdikliu ir kitais aktyviaisiais bei pasyviaisiais komponentais,

su kištukine maitinimo jungtimi ir CAN (vietinio tinklo valdiklio) bei LDVS (žemosios įtampos skirtuminių signalų) sąsajomis,

su elektroniniais komponentais, kuriais sukuriami papildomi valdymo indikatoriai informacijai apie transporto priemonę ekrane pateikti, arba be jų,

0 %

2023 12 31

 

 

su jutikliniu ekranu arba be jo,

be signalus generuojančio modulio,

korpuse su papildomais įspėjamųjų žibintų LED indikatoriais,

su pavarų perjungimo indikatoriumi ir fotojutikliu arba be jų,

naudojami kaip vairuotojui skirtos informacijos ekranas 87 skirsniui priskiriamose motorinėse transporto priemonėse (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Skystųjų kristalų (LCD) ekranai:

su jutikliniu pultu,

su bent viena spausdintine plokšte, skirta paprastai valdomo prietaiso vaizdo elementams adresuoti (laiko valdiklio funkcija), jutikliniu valdymu ir EEPROM (programuojamąja pastoviąja elektra trinama atmintine) ekrano nuostačiams,

kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 15 cm, bet ne didesnis kaip 21 cm,

su foniniu apšvietimu,

su LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų) ir maitinimo jungtimi,

skirti 87 skirsniui priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8529 90 92

57

Metalinis laikiklis, metalinis tvirtinimo elementas arba metalinis standinamasis įdėklas, skirtas televizoriams, monitoriams ir vaizdo grotuvams gaminti (1)

0 %

p/st

2021 12 31

ex 8535 90 00

30

Puslaidininkių modulio jungiklis korpuse:

sudarytas iš dvipolių tranzistorių su izoliuota užtūra (angl. IGTB) lusto ir diodų lusto, sumontuotas ant vieno ar daugiau išvadų rėmų,

skirtas 600 V arba 1 200 V įtampai

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8537 10 91

57

Programuojamo atminties valdiklio plokštės su:

4 arba daugiau žingsninio variklio pavaromis,

4 arba daugiau išėjų su MOSFET tranzistoriais,

pagrindiniu procesoriumi,

3 arba daugiau temperatūros jutiklių įėjų,

numatyta ne mažesnei kaip 10 V, bet ne didesnei kaip 30 V įtampai,

skirtos 3D spausdintuvams gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8537 10 91

59

Elektroniniai valdymo blokai, skirti visais ratais varomų transporto priemonių sukimo momento perdavimui tarp ašių valdyti, turintys:

spausdintinę plokštę su programuojamu atminties valdikliu,

vieną bendrą jungtį ir

veikiantys 12 V įtampa

0 %

2023 12 31

ex 8537 10 91

63

Elektroniniai valdymo blokai, kuriais gali būti valdoma keleivinių automobilių automatinė pavarų dėžė, turintys:

spausdintinę plokštę su programuojamu atminties valdikliu,

metalinį korpusą,

vieną bendrą jungtį ir

veikiantys 12 V įtampa

0 %

2023 12 31

ex 8537 10 91

67

Elektroniniai variklio valdymo blokai (ECU) su:

spausdintine plokšte (PCB),

veikiantys 12 V įtampa,

perprogramuojami,

su mikroprocesoriumi, kuris gali kontroliuoti, vertinti ir valdyti automobilio eksploatavimo funkcijas (degalų įpurškimo ir uždegimo paskubos, degalų ir oro srauto vertes),

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Automatinės pavarų dėžės sąrankos su sukamuoju pavarų perjungikliu ir:

lietojo aliuminio korpusu,

diferencialu,

9 automatinėmis pavaromis,

elektronine pavaros pasirinkimo intervalo sistema,

kurių matmenys:

plotis – ne mažesnis kaip 330 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm,

aukštis – ne mažesnis kaip 380 mm, bet ne didesnis kaip 450 mm,

ilgis – ne mažesnis kaip 580 mm, bet ne didesnis kaip 690 mm,

skirtos 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Automobilio skirstomosios dėžės su vienu įėjimu ir dviem išėjimais, skirti sukimo momentui tarp priekinių ir galinių ašių paskirstyti, aliuminio korpuse, kurių matmenys ne didesni kaip 565 x 570 x 510 mm ir kurias sudaro bent:

vykdiklis ir

grandininis vidinio paskirstymo mechanizmas

0 %

2019 12 31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Tarpiniai plieniniai velenai, jungiantys pavarų dėžę su pusašiu:

ilgis – ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 650 mm,

su įrantomis iš abiejų galų,

su užspaustu guoliu korpuse arba be jo,

su laikikliu arba be laikiklio,

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Trikojo tipo pusašio vidinės jungties, skirtos variklio ir transmisijos sukimo momentui perduoti motorinių transporto priemonių ratams, korpusai:

kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 67,0 mm, bet ne didesnis kaip 84,5 mm,

su 3 šaltyje kalibruotomis ritininėmis kreipiamosiomis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 29,90 mm, bet ne didesnis kaip 36,60 mm,

sandariklio skersmuo ne mažesnis kaip 34,0 mm, bet ne didesnis kaip 41,0 mm, be kilimo kampo,

su ne mažiau kaip 21 krumplio, bet ne daugiau kaip 35 krumplių įvore,

guolio lizdo skersmuo ne mažesnis kaip 25,0 mm, bet ne didesnis kaip 30,0 mm, su alyvos grioveliais arba be jų

0 %

2023 12 31

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Išorinės jungties, skirtos variklio ir transmisijos sukimo momentui perduoti motorinių transporto priemonių ratams, sąrankos, sudarytos iš:

vidinio žiedo su 6 grioveliais rutuliniams guoliams riedėti, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 15,0 mm, bet ne didesnis kaip 20,0 mm,

išorinio žiedo su 6 grioveliais 6 rutuliniams guoliams riedėti, pagaminto iš plieno, turinčio ne mažiau kaip 0,45 %, bet ne daugiau kaip 0,58 % anglies, su sriegiu ir įvore, turinčia ne mažiau kaip 26, bet ne daugiau kaip 38 krumplius,

rutulinės apkabos, laikančios guolio rutulius vidinio ir išorinio žiedo grioveliuose reikiamu kampu, pagamintos iš cementuoti tinkamos medžiagos, turinčios ne mažiau kaip 0,14 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % anglies, ir

su tepaline,

galinčios dirbti pastoviu greičiu, esant ne didesniam kaip 50 laipsnių kintamam sujungimo kampui

0 %

2023 12 31

ex 8708 80 99

20

Pakabos trauklės svirtys iš aliuminio, kurių matmenys:

aukštis – ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm,

plotis – ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm,

ilgis – ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm,

masė – ne mažesnė kaip 1 000 g, be ne didesnė kaip 3 000 g,

turinčios bent dvi angas su įvorėmis iš aliuminio ir pasižyminčios tokiomis savybėmis:

tempimo stipris – ne mažesnis kaip 200 mPa,

stipris – ne mažesnis kaip 19 kN,

standis – ne mažesnis kaip 5 kN/mm, bet ne didesnis kaip 9 kN/mm,

dažnis – ne mažesnis kaip 400 Hz, bet ne didesnis kaip 600 Hz

0 %

2023 12 31

ex 8708 92 99

10

Išmetimo sistemos vidiniai įdėklai:

kurių sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,

pagaminti iš 1.4310 ir 1.4301 markės nerūdijančiojo plieno lakštų ar spiralės, atitinkančių standartą EN 10088,

su tvirtinimo skylėmis arba be jų,

skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8708 92 99

20

Vamzdžiai, skirti išmetamosioms dujoms nukreipti iš vidaus degimo variklio:

kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm,

ilgis – ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 410 mm,

sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,

iš nerūdijančiojo plieno,

skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 8708 92 99

30

Išmetimo sistemos galiniai dangčiai:

kurių sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,

pagaminti iš 1.4310 ir 1.4301 markės nerūdijančiojo plieno, atitinkančio standartą EN 10088,

su vidiniu įdėklu arba be jo,

kurių paviršius apdorotas arba neapdorotas,

skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (1)

0 %

2023 12 31

ex 9001 90 00

55

Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos

0 %

2023 12 31

ex 9002 11 00

15

Infraraudonųjų spindulių lęšis, kurio židinio fokusavimas reguliuojamas automatiniu būdu ir:

kuris veikia ne trumpesnių kaip 3 μm, bet ne ilgesnių kaip 5 μm ilgio bangų diapozone,

kuris rodo aiškų vaizdą nuo 50 m iki begalybės,

kurio matymo laukai yra 3o x 2,25o ir 9o x 6,75 °,

kuris sveria ne daugiau kaip 230 g,

kurio ilgis ne didesnis kaip 88 mm,

kurio skersmuo ne didesnis kaip 46 mm,

nepriklausomas nuo temperatūros,

skirtas šiluminio vaizdo kameroms, infraraudonųjų spindulių žiūronams, ginklų optiniams taikikliams gaminti (1)

0 %

2020 12 31

ex 9002 11 00

18

Lęšių sąrankos, sudarytos iš metalinio arba plastikinio cilindro formos dangčio ir optinių elementų, kurių:

horizontalusis regėjimo laukas ne didesnis kaip 120 laipsnių,

įstrižinis regėjimo laukas ne didesnis kaip 92 laipsniai,

židinio nuotolis ne didesnis kaip 7,50 mm,

santykinė apertūra ne didesnė kaip F/2,90,

skersmuo ne didesnis kaip 22 mm,

naudojamos automobilinėms CMOS (jungtinio metalo oksido puslaidininkių) kameroms gaminti

0 %

2023 12 31

ex 9002 11 00

25

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro:

monokristalinis silicio lęšis, kurio skersmuo 84 mm (± 0,1 mm), ir

monokristalinis germanio lęšis, kurio skersmuo 62 mm (± 0,05 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9002 11 00

35

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro:

silicio lęšis, kurio skersmuo 29 mm (± 0,05 mm), ir

monokristalinis kalcio fluorido lęšis, kurio skersmuo 26 mm (± 0,05 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9002 11 00

45

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas:

su silicio lęšiu, kurio skersmuo 62 mm (± 0,05 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos,

naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9002 11 00

55

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro:

germanio lęšis, kurio skersmuo 11 mm (± 0,05 mm),

monokristalinis kalcio fluorido lęšis, kurio skersmuo 14 mm (± 0,05 mm), ir

silicio lęšis, kurio skersmuo 17 mm (± 0,05 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9002 11 00

65

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas:

su silicio lęšiu, kurio skersmuo 26 mm (± 0,1 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos,

naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9002 11 00

75

Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro:

germanio lęšis, kurio skersmuo 19 mm (± 0,05 mm),

monokristalinis kalcio fluorido lęšis, kurio skersmuo 18 mm (± 0,05 mm),

germanio lęšis, kurio skersmuo 20,6 mm (± 0,05 mm),

sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose

0 %

2021 12 31

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Blokiniai prietaisų skydeliai su mikroprocesoriaus valdymo plokšte, žingsniniais varikliais arba be jų ir LED indikatoriais, rodantys bent:

greitį,

variklio sūkių skaičių,

variklio temperatūrą,

degalų kiekį,

palaikantys ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir (arba) K-LINE protokolus, skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

0 %

p/st

2019 12 31


(1)  Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.


Top