EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

2019 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/674, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; netiesiogiai panaikino 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/674

2019 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (1), ypač į jo 20 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnio 1 dalį valstybės narės pateikė 243 iš 330 pripažintų spiritinių gėrimų geografinių nuorodų technines bylas;

(2)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 716/2013 (2) 9 straipsnio 1 dalį Komisija įvertino technines bylas, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 110/2008 15 straipsnio 1 dalimi, ir nustatė laikotarpį, per kurį atitinkama valstybė narė turi pakeisti arba atsiimti tas technines bylas;

(3)

Vokietija ir Italija atsiėmė atitinkamai „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“ ir „Sliwovitz del Veneto“ technines bylas;

(4)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 716/2013 9 straipsnio 2 dalį, jei pripažintos geografinės nuorodos techninėje byloje, pateiktoje pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnio 1 dalį, nustatytų trūkumų valstybė narė neištaiso per Komisijos nurodytą laikotarpį, ta techninė byla laikoma nepateikta;

(5)

„Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ ir „Slovenska travarica“ techninėse bylose rasti trūkumai nebuvo pašalinti.

(6)

todėl „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ ir „Slovenska travarica“ pripažintos geografinės nuorodos turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedo;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(2)  2013 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos taikymo taisyklės (OL L 201, 2013 7 26, p. 21).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

6 produktų kategorijoje „Vynuogių išspaudų spiritas“, eilutė

 

Grappa di Marsala

Italija“

yra išbraukiama;

2.

9 produktų kategorijoje „Vaisių spiritas“, eilutės

 

Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italija

Italija“

yra išbraukiamos;

3.

25 produktų kategorijoje „Anyžiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai“ eilutė

 

Janeževec

Slovėnija“

yra išbraukiama;

4.

30 produktų kategorijoje „Kartaus skonio spiritiniai gėrimai/bitter“ eilutė

 

Slovenska travarica

Slovėnija“

yra išbraukiama;

5.

32 produktų kategorijoje „Likeris“ eilutės

 

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Lenkija

Čekija“

yra išbraukiamos;

6.

40 produktų kategorijoje „Nocino“ eilutė

 

Orehovec

Slovėnija“

yra išbraukiama;

7.

Produktų kategorijoje „Kiti spiritiniai gėrimai“ eilutė

 

Königsberger Bärenfang

Vokietija“

yra išbraukiama.


Top