EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

2018 m. lapkričio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/254 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/254

2018 m. lapkričio 9 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (1), ypač į jo 49 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 1315/2013 numatyta galimybė remiantis Sąjungos ir atitinkamų kaimyninių šalių aukšto lygio susitarimais dėl transporto infrastruktūros tinklų pritaikyti į tam tikras kaimynines šalis išplėsto transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) orientacinius žemėlapius;

(2)

2017 m. lapkričio 24 d. pasirašyti Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių (Armėnijos Respublikos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos) aukšto lygio susitarimai dėl visuotinio TEN-T orientacinės plėtros žemėlapių pritaikymo ir pagrindinio tinklo jungčių nustatymo visuotinio tinklo žemėlapiuose. 2018 m. liepos 18 d. pasirašytas Sąjungos ir Gruzijos aukšto lygio susitarimas. Susitarimai susiję su geležinkelių linijomis ir kelių tinklais, taip pat uostais ir oro uostais. Pritaikius visuotinio tinklo orientacinius žemėlapius ir visų pirma nustačius orientacinį pagrindinį tinklą, turėtų būti sudarytos sąlygos Sąjungai tikslingiau bendradarbiauti su atitinkamomis Rytų partnerystės šalimis;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 348, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

15 skirsnis (Armėnijos Respublika, Azerbaidžanas, Gruzija) papildomas šiais Armėnijos Respublikai skirtais 15.3 ir 15.4 žemėlapiais:

Image 1

Image 2

2)

15 skirsnis (Armėnijos Respublika, Azerbaidžanas, Gruzija) papildomas šiais Azerbaidžanui skirtais 15.5 ir 15.6 žemėlapiais:

Image 3

Image 4

3)

15 skirsnis (Armėnijos Respublika, Azerbaidžanas, Gruzija) papildomas šiais Gruzijai skirtais 15.7 ir 15.8 žemėlapiais:

Image 5

Image 6

4)

16 skirsnis (Baltarusija, Moldovos Respublika, Ukraina) papildomas šiais Baltarusijai skirtais 16.3 ir 16.4 žemėlapiais:

Image 7

Image 8

5)

16 skirsnis (Baltarusija, Moldovos Respublika, Ukraina) papildomas šiais Moldovos Respublikai skirtais 16.5 ir 16.6 žemėlapiais:

Image 9

Image 10

6)

16 skirsnis (Baltarusija, Moldovos Respublika, Ukraina) papildomas šiais Ukrainai skirtais 16.7 ir 16.8 žemėlapiais:

Image 11

Image 12


Top