EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

2019 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/39, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; netiesiogiai panaikino 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/106


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/39

2019 m. sausio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 bei 3 dalis ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (2) III priede pateikiamas trečiųjų šalių, kurių ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir kontrolės priemonių sistemos pripažintos lygiavertėmis Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytoms sistemoms, sąrašas;

(2)

iš Australijos pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė jos kompetentingos institucijos pavadinimas ir interneto adresas;

(3)

iš Kanados pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė kontrolės įstaigų „Oregon Tilth Incorporated“ ir „TransCanada Organic Certification Services“ interneto adresai. Be to, buvo panaikintas kontrolės įstaigos „Organic Certifiers“ pripažinimas;

(4)

iš Indijos pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė jos kompetentingos institucijos pavadinimas;

(5)

iš Japonijos pateiktos informacijos matyti, kad buvo panaikintas „Japan Eco-system Farming Association“ ir „The Mushroom Research Institute of Japan“ pripažinimas;

(6)

iš Naujosios Zelandijos pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė kontrolės įstaigos „BioGro New Zealand“ pavadinimas ir visų kontrolės įstaigų interneto adresai;

(7)

iš Korėjos Respublikos pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė kontrolės įstaigų „Jeonnam bioindustry foundation“ ir „Green Environmentally- Friendly certification center“ interneto adresai. Be to, buvo panaikintas kontrolės įstaigos „Controlunion“ pripažinimas;

(8)

iš Šveicarijos pateiktos informacijos matyti, kad pasikeitė kontrolės įstaigos „IMOswiss AG“ pavadinimas ir interneto adresas;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede pateikiamas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas;

(10)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Egiptą, Gvinėją ir Mozambiką;

(11)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Albinspekt“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A, B ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Armėniją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir Serbiją, o į pripažinimo, susijusio su B kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Iraną, Kazachstaną, Moldovą, Turkiją ir Ukrainą;

(12)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Bioagricert S.r.l“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A, D ir E kategorijų produktais, geografinę aprėptį tikslinga įtraukti Kazachstaną, į pripažinimo, susijusio su B kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Prancūzijos Polineziją, o į pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Filipinus;

(13)

Komisija gavo ir išnagrinėjo „Bio.inspecta AG“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Alžyrą, Kambodžą, Čadą ir Tunisą;

(14)

2018 m. rugsėjo 6 d. ekologinės gamybos akreditavimo įstaiga IOAS pranešė Komisijai apie savo sprendimą panaikinti įstaigos „Bolicert Ltd“ akreditaciją dėl to, kad ta kontrolės įstaiga nesugeba pašalinti pažeidimų per didžiausią pagal IOAS vertinimo procedūrą leidžiamų pateikimo laikotarpių skaičių. Be to, 2017 m. gegužės mėn. Komisija, atlikusi „Bolicert Ltd“ auditą Bolivijoje, nustatė ekologinės gamybos standartų ir kontrolės priemonių trūkumų. Atsižvelgdama į šią padėtį, Komisija paprašė „Bolicert Ltd“ pateikti galiojantį akreditavimo pažymėjimą ir imtis tinkamų priemonių trūkumams pašalinti. Komisija, remdamasi tuo, kad „Bolicert Ltd“ nesugebėjo laiku imtis tinkamų taisomųjų veiksmų trūkumams pašalinti ir jai pateikti galiojančio akreditavimo pažymėjimo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 12 straipsnio 2 dalies d, e ir f punktus nusprendė išbraukti „Bolicert Ltd“ iš lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudaryto kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo;

(15)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Ecocert SA“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį tikslinga įtraukti Libaną, į pripažinimo, susijusio su B kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Haitį, Moldovą ir Tanzaniją, į pripažinimo, susijusio su E kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Šri Lanką, o į pripažinimo, susijusio su F kategorijos produktais, geografinę aprėptį – Keniją. Be to, reikėtų iš pripažinimo, susijusio su C kategorijos produktais, geografinės aprėpties išbraukti Brunėjų, Čilę, Kiniją, Ekvadorą, Honkongą, Hondūrą, Indiją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Maroką, Monaką, Madagaskarą, Mozambiką, Peru, Tailandą, Tunisą, Turkiją, Jungtines Amerikos Valstijas ir Vietnamą;

(16)

Komisija paprašė įstaigos „Ekoagros“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 12 straipsnio 1 dalies b punktą pateikti papildomos informacijos apie jos metinėje ataskaitoje nurodytą veiklą. Visų pirma „Ekoagros“ buvo paprašyta pateikti informaciją, kaip buvo pašalinta pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 (3) 92 straipsnį iš kitų kontrolės įstaigų Ukrainoje perimtų ūkio subjektų neatitiktis reikalavimams. Be to, „Ekoagros“ buvo paprašyta paaiškinti, kaip buvo įgyvendinta papildoma tam tikrų Ukrainos, Kazachstano ir Rusijos kilmės produktų kontrolė. „Ekoagros“ tinkamų atsakymų Komisijai nepateikė. Todėl Ukrainos įstaigos „Ekoagros“ įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedą galiojimas turėtų būti sustabdytas iki tol, kol bus pateikta pakankamos informacijos;

(17)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „IBD Certificações Ltda“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A, D ir E kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti Rusiją, o iš pripažinimo, susijusio su C kategorijos produktais, geografinės aprėpties išbraukti Braziliją;

(18)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Letis S.A.“ prašymą pakeisti jos adresą ir iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A kategorijos produktais, geografinę aprėptį tikslinga įtraukti Uzbekistaną, į pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį – Azerbaidžaną, Baltarusiją, Egiptą, Dramblio Kaulo Krantą, Kirgiziją, Maroką, Turkmėnistaną ir Jungtinius Arabų Emyratus, į pripažinimo, susijusio su B ir C kategorijų produktais, geografinę aprėptį – Kostą Riką, o į pripažinimo, susijusio su A, B, C ir D kategorijų produktais, geografinę aprėptį – Belizą, Braziliją, Kolumbiją, Dominikos Respubliką, Gvatemalą, Hondūrą, Panamą ir Salvadorą;

(19)

Komisija gavo įstaigos „Oregon Tilth“ prašymą iš jos pripažinimo geografinės aprėpties išbraukti Kiniją;

(20)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Organic Control System“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi gauta informacija, Komisija padarė išvadą, kad tikslinga į jos pripažinimo, susijusio su A, D ir E kategorijų produktais, geografinę aprėptį įtraukti buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

(21)

Komisija gavo įstaigos „ORSER“ prašymą iš jos pripažinimo geografinės aprėpties išbraukti Nepalą;

(22)

įstaiga „Soil Association Certification Limited“ pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos adresas;

(23)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III ir IV priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 iš dalies keičiamas taip:

(1)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

(2)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(3)  2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008 9 18, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

su Australija susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Kompetentinga institucija: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“;

2)

su Kanada susijusio įrašo 5 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

kodams CA-ORG-011 ir CA-ORG-021 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“

b)

kodui CA-ORG-012 skirta eilutė išbraukiama;

3)

su Indija susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Kompetentinga institucija: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“;

4)

su Japonija susijusio įrašo kodams JP-BIO-019 ir JP-BIO-33 skirtos eilutės išbraukiamos;

5)

su Naująja Zelandija susijusio įrašo 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Kontrolės įstaigos:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“

6)

su Korėjos Respublika susijusio įrašo 5 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

kodams KR-ORG-017 ir KR-ORG-020 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“

b)

kodui KR-ORG-018 skirta eilutė išbraukiama;

7)

su Šveicarija susijusio įrašo 5 punkte kodui CH-BIO-004 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

su „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„EG-BIO-172

Egiptas

x

x

GN-BIO-172

Gvinėja

x

x

MZ-BIO-172

Mozambikas

x

x

—“

2)

su „Albinspekt“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„AM-BIO-139

Armėnija

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnija ir Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iranas

x

KZ-BIO-139

Kazachstanas

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Juodkalnija

x

x

x

MK-BIO-139

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

x

x

x

RS-BIO-139

Serbija

x

x

x

TR-BIO-139

Turkija

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

—“

3)

su „Bioagricert S.r.l.“ susijusio įrašo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„KZ-BIO-132

Kazachstanas

x

x

x

PH-BIO-132

Filipinai

x

x

—“

b)

su Prancūzijos Polinezija susijusios eilutės B skiltyje įrašomas kryžiukas;

4)

su „Bio.inspecta AG“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„DZ-BIO-161

Alžyras

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Čadas

x

x

TN-BIO-161

Tunisas

x

x

—“

5)

su „Bolicert Ltd“ susijęs įrašas išbraukiamas;

6)

su „Ecocert SA“ susijusio įrašo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„LB-BIO-154

Libanas

x

x

—“

b)

su Haičiu, Moldova ir Tanzanija susijusios eilutės B skiltyje įrašomas kryžiukas;

c)

su Čile, Kinija, Ekvadoru, Honkongu, Hondūru, Indija, Japonija, Korėjos Respublika, Maroku, Monaku, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Tailandu, Tunisu, Turkija ir Vietnamu susijusios eilutės C skiltyje kryžiukas išbraukiamas;

d)

su Šri Lanka susijusios eilutės E skiltyje įrašomas kryžiukas;

e)

su Kenija susijusios eilutės F skiltyje įrašomas kryžiukas;

f)

su Brunėjumi ir Jungtinėmis Valstijomis susijusios eilutės išbraukiamos;

7)

su „Ekoagros“ susijusio įrašo 3 punkte išbraukiama Ukrainai skirta eilutė;

8)

su „IBD Certificações Ltda“ susijusio įrašo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„RU-BIO-122

Rusija

x

x

x

—“

b)

su Brazilija susijusios eilutės C skiltyje kryžiukas išbraukiamas;

9)

su „Letis S.A.“ susijęs įrašas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina“;

b)

3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„AZ-BIO-135

Azerbaidžanas

x

x

BY-BIO-135

Baltarusija

x

x

BZ-BIO-135

Belizas

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazilija

x

x

x

x

CI-BIO-135

Dramblio Kaulo Krantas

x

x

CO-BIO-135

Kolumbija

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kosta Rika

x

x

DO-BIO-135

Dominikos Respublika

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egiptas

x

x

GT-BIO-135

Gvatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Hondūras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizija

x

x

MA-BIO-135

Marokas

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvadoras

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmėnistanas

x

x

AE-BIO-135

Jungtiniai Arabų Emyratai

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistanas

x

—“

10)

su „Oregon Tilth“ susijusio įrašo 3 punkte išbraukiama Kinijai skirta eilutė;

11)

su „Organic Control System“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„MK-BIO-162

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

x

x

x

—“

12)

su „ORSER“ susijusiame įraše išbraukiama Nepalui skirta eilutė;

13)

su „Soil Association Certification Limited“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom“.

Top