EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0835

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/835 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

ST/10219/2016/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/835/oj

Related international agreement

24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/835

2019 m. balandžio 8 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją (2) (toliau – Susitarimas), buvo pasirašytas Liuksemburge 2001 m. birželio 25 d. Susitarimas įsigaliojo 2004 m. birželio 1 d.;

(2)

Kroatijos Respublika Europos Sąjungos valstybe nare tapo 2013 m. liepos 1 d.;

(3)

pagal Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo 6 straipsnio 2 dalį dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie Susitarimo susitariama Tarybai, veikiančiai vienbalsiai valstybių narių vardu, ir Egipto Arabų Respublikai sudarant Susitarimo protokolą;

(4)

2012 m. rugsėjo 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Egipto Arabų Respublika. Derybos buvo sėkmingai užbaigtos;

(5)

vadovaujantis Tarybos sprendimu (ES) 2017/768 (3) Sąjungos bei jos valstybių narių vardu 2017 m. balandžio 10 d. Briuselyje pasirašytas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

(6)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą siekdamas išreikšti Sąjungos bei jos valstybių narių sutikimą laikytis Protokolo (5).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2019 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2019 m. kovo 12 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 304, 2004 9 30, p. 39.

(3)  OL L 115, 2017 5 4, p. 1.

(4)  Protokolo tekstas paskelbtas OL L 115, 2017 5 4, kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(5)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Top