Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

2019 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/450 dėl statybos produktams taikomų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, paskelbimo (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/78


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/450

2019 m. kovo 19 d.

dėl statybos produktams taikomų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, paskelbimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 techninio vertinimo įstaigos turi taikyti darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateiktus statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodus ir kriterijus, atsižvelgdamos į šių produktų esmines charakteristikas;

(2)

gamintojams pateikus keletą prašymų dėl Europos techninio įvertinimo, techninio vertinimo įstaigų organizacija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 305/2011 19 straipsniu, parengė ir priėmė keletą Europos vertinimo dokumentų;

(3)

Komisija įvertino, ar techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti Europos vertinimo dokumentai atitinka poreikius, kuriuos reikia patenkinti atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 305/2011 I priede nustatytus esminius statybos darbų reikalavimus;

(4)

techninio vertinimo įstaigų organizacijos parengti Europos vertinimo dokumentai atitinka poreikius, kuriuos reikia patenkinti atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 305/2011 I priede nustatytus esminius statybos darbų reikalavimus. Todėl tikslinga tų Europos vertinimo dokumentų nuorodas paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Statybos produktams taikomų šio sprendimo priede išvardytų Europos vertinimo dokumentų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 įgyvendinimą, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

Europos vertinimo dokumento nuoroda ir pavadinimas

040427-00-0404

Išorės kompozicinės termoizoliacinės sistemos (ETICS) komplektai su termoizoliacinio tinko skiediniu ir apdailiniu posluoksniu arba neištisinio išorinio sluoksnio apdaru

060012-00-0802

Iš stiklo pluošto, mineralinių ir organinių medžiagų pagaminto dūmtakio įdėklo ir pagalbinių reikmenų rinkinys

090119-00-0404

Išorinių sienų apkalai skirtų mineralinės vatos plokščių, tinkuojamų statybvietėje, rinkinys

090120-00-0404

Išorinėms sienoms skirtų neatraminių mineralinės vatos plokščių rinkiniai

130031-00-0304

Sijos ir kolonos su metalinėmis spragotomis sienelėmis

130082-00-0603

Fasadinė tvirtinimo sistema. Plastikinis laikiklis medinių ar medienos elementų tvirtinimui prie pagrindo

260014-00-0301

Degto sluoksninio silikato pagrindu pagamintas II tipo priedas


Top