EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

2019 m. liepos 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1377, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo (ECB/2019/26)

OL L 224, 2019 8 28, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; panaikino 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/6


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1377

2019 m. liepos 31 d.

kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo (ECB/2019/26)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2019 m. liepos 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/1376 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23) (2), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti klausimą dėl didelio sprendimų, kuriuos turi priimti Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, skaičiaus, buvo nustatyta tam tikrų deleguotųjų sprendimų priėmimo procedūra;

(2)

delegavimo sprendimas įsigalioja Vykdomajai valdybai priėmus sprendimą, kuriuo paskiriami vienas ar daugiau struktūrinių vienetų vadovų, kurie sprendimus priima remdamiesi delegavimo sprendimu;

(3)

Vykdomoji valdyba, skirdama struktūrinių vienetų vadovus, turėtų atsižvelgti į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems turi būti siunčiami deleguotieji sprendimai, skaičių;

(4)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo pasikonsultuota dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 1 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies

1.   Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 4 straipsniais svarbių prižiūrimų subjektų, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) 2 straipsnio 16 punkte, atveju priima Priežiūros valdybos sekretoriato generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jo (jos) nesant – Leidimų skyriaus vadovas, ir vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas.

Jei deleguotasis sprendimas vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 4 straipsniais apima daugiau nei vieną svarbų prižiūrimą subjektą, atitinkamas svarbus prižiūrimas subjektas yra tas svarbus prižiūrimas subjektas ar grupė, kurių kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama.

2.   Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 4 straipsniais, kai tai nėra susiję su svarbiais prižiūrimais subjektais, priima Mikroprudencinės priežiūros III generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas.

3 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl leidimų panaikinimo

1.   Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 5 straipsniais svarbių prižiūrimų subjektų, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte, atveju priima Priežiūros valdybos sekretoriato generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jo (jos) nesant – Leidimų skyriaus vadovas, ir vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas.

2.   Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 5 straipsniais, kai tai susiję su mažiau svarbiais prižiūrimais subjektais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 7 punkte, priima Mikroprudencinės priežiūros III generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas.

4 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl paso suteikimo

Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3 ir 6 straipsniais priima vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius arba generalinio direktoriaus pavaduotojas, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. liepos 31 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


Top