EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0005

2019 m. vasario 12 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/323, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5)

OL L 55, 2019 2 25, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; panaikino 32020D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/323/oj

25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/16


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/323

2019 m. vasario 12 d.

kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę (ECB/2019/5)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2019 m. sausio 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2019/322 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo (ECB/2019/4) (2), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti klausimą dėl didelio sprendimų, kuriuos turi priimti Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, skaičiaus, buvo nustatyta tam tikrų deleguotųjų sprendimų priėmimo procedūra;

(2)

delegavimo sprendimas įsigalioja Vykdomajai valdybai priėmus sprendimą, kuriuo paskiriami vienas arba daugiau struktūrinių vienetų vadovų, kurie sprendimus priima remdamiesi delegavimo sprendimu;

(3)

Vykdomoji valdyba, skirdama struktūrinių vienetų vadovus, turėtų atsižvelgti į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems turi būti siunčiami deleguotieji sprendimai, skaičių;

(4)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo konsultuojamasi dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę

Deleguotuosius sprendimus pagal Sprendimą (ES) 2019/322 (ECB/2019/4) priima vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas, arba

c)

nesant generalinio direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. vasario 12 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 7.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.


Top