EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1850

2018 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1850, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (GN))

C/2018/7902

OJ L 302, 28.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1850/oj

28.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1850

2018 m. lapkričio 21 d.

kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (GN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 17 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 5 dalimi, Komisija išnagrinėjo Bulgarijos pateiktą geografinės nuorodos „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ įregistravimo paraišką;

(2)

padariusi išvadą, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus, techninės bylos pagrindines specifikacijas Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2), kaip reikalaujama minėto reglamento 17 straipsnio 6 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 7 dalį Komisija negavo, todėl nuorodą „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ reikėtų įtraukti į to reglamento III priedą kaip geografinę nuorodą;

(4)

pavadinime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, padaryta korektūros klaida. Ištaisius tą klaidą, informacijai turi būti paskelbta pataisyta techninės bylos pagrindinių specifikacijų versija;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede, produkto kategorijos skiltyje „Vyno spiritas“, įrašoma:

„Vyno spiritas

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

Bulgarija“

2 straipsnis

Pataisyta techninės bylos pagrindinių specifikacijų versija įtraukta į šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(2)  OL C 294, 2017 9 5, p. 15.


PRIEDAS

„ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ“/„GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE“

TECHNINĖS BYLOS PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS

ES Nr.: PGI-BG-01864 – 7.1.2014

1.   Registruotina geografinė nuoroda:„Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“

2.   Spiritinio gėrimo kategorija: vyno spiritas

3.   Spiritinio gėrimo apibūdinimas

3.1.   Fizinės, cheminės ir (arba) organoleptinės savybės

Geografine nuoroda „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ pažymėtas vyno spiritas būna blyškiai geltonos spalvos, jam būdingas malonus vanilės aromatas ir subalansuotas švelnus skonis. Jo specifines fizines, chemines ir organoleptines savybes lemia šie veiksniai: žaliavos, geografinė vietovė, gamybos metodas ir žmogaus veiksnys – gerosios gamybos praktikos taikymas ir tradicijos derinimas su šiuolaikinėmis technologijomis.

3.2.   Specifinės savybės (palyginti su tos pačios kategorijos spiritiniais gėrimais)

Geografine nuoroda „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ pažymėtas vyno spiritas gaminamas taikant tradicinį Bulgarijos metodą ir pasižymi šiomis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis:

gėrimo minimali alkoholio koncentracija – 40 tūrio proc.;

lakiųjų medžiagų kiekis (įskaitant aukštesniuosius alkoholius, bendrą rūgščių kiekį, esterius ir aldehidus) – 267–365 gramai hektolitre absoliutaus alkoholio;

maksimali metanolio koncentracija – 120 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

Išskirtinį gėrimo skonį padeda užtikrinti ir tai, kad distiliatas brandinamas tam tikros rūšies medžio statinėse, o vyno distiliatui praskiesti naudojamas minkštintas mineralinis vanduo.

4.   Geografinė vietovė

Geografine nuoroda „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ pažymėtas vyno spiritas gaminamas Tergovištės provincijoje, kuri yra rytinėje Dunojaus lygumos dalyje. Vynuogynai išsidėstę Tergovištės savivaldybėje, šešiose Kralevo, Delgačo, Ovčarovo, Peveco, Stražos ir Rujeco kaimams priklausančiose apylinkėse.

5.   Spiritinio gėrimo gamybos metodas

Geografine nuoroda „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ pažymėtas vyno spiritas gaminamas iš šių vynuogių veislių:

baltos spalvos vynuogių – „Chardonnay“, „Rkatsiteli“, „Muscat Ottonel“, „Dimyat“, „Tamyanka“, „Traminer“, „Sauvignon Blanc“, „Aligoté“ ir „Riesling Italico“;

raudonos spalvos vynuogių – „Cabernet Sauvignon“ ir „Pamid“.

Gamyba prasideda nuo vynuogių derliaus nuėmimo. Gautos vynuogės rūšiuojamos pagal veislę, bendrą išvaizdą ir cukraus kiekį, tada jos spaudžiamos. Gauta masė maceruojama rotaciniuose sietuose 4–12 val. Po to vynuogių misa skaidrinama, o skaidrioji dalis fermentuojama. Fermentacija vyksta maždaug 20 dienų 14–18 °С temperatūroje. Pagamintas vynas gabenamas distiliuoti (vieną arba du kartus) K-5 distiliacijos kolonoje iki ne didesnės kaip 65 tūrio proc. alkoholio koncentracijos. K-5 distiliacijos sistema sukurta Bulgarijoje. Gautas vyno spiritas laikomas atskirose talpose – brandinamas ąžuolo statinėse ir maišomas (kupažuojamas).

6.   Ryšys su geografine aplinka arba kilme

6.1.   Išsamūs duomenys apie geografinę vietovę arba kilmę, svarbūs ryšiui nustatyti

Šiai geografinei vietovei daugiausia būdingas kalvotas ar banguotas reljefas, iškilęs vidutiniškai 200–520 m virš jūros lygio. Čia vyrauja jūros veikiamas švelnus vidutinis žemyninis klimatas. Dėl šilto, sauso ir ilgo rudens susidaro labai palankios sąlygos vynuogėse kauptis cukrui. Vidutinė metinė temperatūra vietovėje maždaug 10,7 °C. Kalbant apie vidutinį metinį kritulių kiekį, daugiausia kritulių iškrenta pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje. Vietovės dirvožemis – juodžemis ir miško pilkžemis su priesmėliu.

6.2.   Geografinės vietovės nulemtos specifinės spiritinio gėrimo savybės

Geografine nuoroda „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ pažymėtas vyno spiritas gaminamas Tergovištės provincijoje, kurioje dėl palankaus topografinių, dirvožemio ir klimato veiksnių derinio vynuogės technologiniu požiūriu optimaliai prinoksta ir užauga geros kokybės. Daugelį išskirtinių gėrimo savybių lemia tai, kad spiritas brandinamas tam tikros rūšies ąžuolo Quercus Frainetto (vengrinio ąžuolo) statinėse. Vyno spirito distiliatui praskiesti naudojamas minkštintas mineralinis vanduo iš Boazos šaltinio, kuris yra 8 km į pietvakarius nuo Tergovištės miesto. Sumaišius gėrimą gaunamas aukštos kokybės produktas, pasižymintis stabiliomis organoleptinėmis savybėmis – blyškiai geltona spalva, maloniu vanilės aromatu ir subalansuotu švelniu skoniu. Vynuogėse esančios aromatinės medžiagos, sukuriančios gėrimo aromatą ir kvapų puokštę, saugomos naudojant tiek tradicinius, tiek šiuolaikinius gamybos metodus.

7.   Europos Sąjungos, nacionalinės ir (arba) regioninės nuostatos

Bulgarijoje spiritinių gėrimų su geografine nuoroda patvirtinimo procedūra nustatyta Vyno ir spiritinių gėrimų įstatymo (paskelbtas 2012 m. birželio 15 d. Oficialiajame leidinyje Nr. 45) 9 skyriaus („Spiritiniai gėrimai“) VII skirsnyje („Spiritinių gėrimų su geografine nuoroda gamyba“).

2013 m. lapkričio 27 d. ekonomikos reikalų ministerijos įsakymu Nr. Т-RD- 27–13 „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ patvirtintas kaip vyno spiritas su geografine nuoroda. Šis įsakymas paskelbtas oficialioje Ekonomikos reikalų ministerijos svetainėje adresu http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html.

8.   Pareiškėjas

Valstybė narė, trečioji šalis arba juridinis ar fizinis asmuo – Republika Bulgaria, Ministerstvo na ikonomikata/Bulgarijos Respublika, Ekonomikos reikalų ministerija.

Visas adresas (gatvė, namo numeris, vietovė, pašto kodas, šalis)

Gr. Sofia 1052, ul. Slavyanska no 8, Republika Bulgaria/Slavyanska g-vė 8, Sofia 1052, Bulgarijos Respublika.

9.   Specialios ženklinimo taisyklės

Bulgarijoje pagamintų ir Bulgarijos rinkai skirtų spiritinių gėrimų su geografine nuoroda ženklinimo taisyklės nustatytos Vyno ir spiritinių gėrimų įstatymo 170 straipsnio 1 dalyje ir 172 straipsnio 1 dalyje.


Top