Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0838

2018 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/838 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

C/2018/3646

OJ L 141, 7.6.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/838/oj

7.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/838

2018 m. gegužės 31 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys – su vaikams skirtu naktipuodžiu naudojamas vienkartinis įdėklas, sudarytas iš plastikinio maišelio, kurio apačioje pritvirtintas daugiasluoksnis sugeriamasis įklotas, pagamintas iš popieriaus ir granulių pavidalo stipriai absorbuojančio poliakrilato polimero.

Dėl sąlyčio su šlapimu šios stipriai absorbuojančio poliakrilato granulės pavirsta į gelį.

3924 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3924 ir 3924 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 4818 pozicijai, nes gaminio esminį požymį lemia ne jo popierinės sudedamosios dalys, bet stipriai absorbuojantis poliakrilato polimeras.

Gaminys nepriskirtinas 9619 pozicijai, nes jis nesuformuotas taip, kad tiktų dėti ant žmogaus kūno (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 9619 pozicijos paaiškinimus).

Gaminį sudaro plastikų ir kitų medžiagų derinys. Gaminys, sudarytas iš plastikų ir kitų medžiagų, priskiriamas 39 skirsniui, jei jis nepraranda esminių gaminio iš plastikų požymių (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 39 skirsnio paaiškinimų bendrąsias nuostatas).

Esminį gaminio požymį lemia stipriai absorbuojantis polimeras, o popierius atlieka tik pagalbinės medžiagos arba pakuotės funkciją.

Todėl gaminys laikytinas kitu namų apyvokos ir higienos arba tualeto reikmeniu iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3924 90 00 .


Top