EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0388

2018 m. kovo 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/388, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

OJ L 69, 13.3.2018, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/388/oj

13.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/11


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/388

2018 m. kovo 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis;

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateikta informacija apie tam tikrus asmenis ir subjektus turėtų būti iš dalies pakeista;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. KARANIKOLOV


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Įrašai dėl toliau išvardytų asmenų ir subjektų, pateikti Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede, pakeičiami šiais įrašais:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Gimimo data: 1976 8 15

Gimimo vieta: Ulan-Ude (Ulan Udė), Buryat ASSR (Buriatijos ATSR) (Rusijos TFSR)

Kaip buvęs „Krymo ministro pirmininko pavaduotojas“ R. I. Temirgaliev atliko svarbų vaidmenį „aukščiausiajai tarybai“ priimant sprendimus dėl 2014 m. kovo 16 d.„referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad Krymas būtų integruotas į Rusijos Federaciją.

2014 m. birželio 11 d. jis atsistatydino iš vadinamosios Krymo respublikos „ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo“ pareigų. Šiuo metu eina Rusijos ir Kinijos regioninės plėtros investicinio fondo valdymo bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 3 17

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Gimimo data: 1970 1 18 arba 1965 3 29

Gimimo vieta: Артемовск (Artemivskas) (2016 m. sugrąžintas Bakhmut/Бахмут) pavadinimas), Donetsk Oblast (Donecko sritis), Ukraina

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „ministro pirmininko“ A. V. Aksyonov buvo paskirtas naujuoju Krymo saugumo tarnybos (SBU) vadovu ir jis sutiko su šiuo paskyrimu. Jis suteikė svarbios informacijos, įskaitant duomenų bazę, Rusijos žvalgybos tarnybai (FSB). Tai apėmė informaciją apie Euromaidano aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaidmenį užkertant kelią Ukrainos valdžios institucijoms kontroliuoti Krymo teritoriją. 2014 m. kovo 11 d. buvę Krymo SBU pareigūnai paskelbė apie nepriklausomos Krymo saugumo tarnybos suformavimą.

2014 3 17

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Gimimo data: 1958 1 5

Gimimo vieta: Abakan (Abakanas), Khakassia (Chakasija)

Buvęs Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2017 m. liepos mėn. jis atsistatydino iš Saugumo ir gynybos pirmininko pareigų. Jis toliau yra Tarybos narys ir Vidaus tvarkos ir parlamentinių reikalų komiteto narys.

2017 m. spalio 10 d. Dekretu Nr. 372-SF V. A Ozerov buvo įtrauktas į Federacijos Tarybos laikinosios komisijos dėl valstybės suverenumo apsaugos ir apsaugos nuo kišimosi į Rusijos Federacijos vidaus reikalus sudėtį.

2014 3 17

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Gimimo data: 1957 4 3

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), Šiaurės Osetija

Buvęs Rusijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto narys. Jo kaip Rusijos Federacijos Tarybos nario įgaliojimų laikas baigėsi 2017 m. rugsėjo mėn.

Šiuo metu jis yra Šiaurės Osetijos parlamento narys.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Gimimo data: 1956 9 1

Gimimo vieta: Zaporozhye (Zaporožė), Ukrainos TSR

Buvęs Juodosios jūros laivyno vado pavaduotojas, kontradmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2017 m. rugsėjo 26 d. Rusijos Federacijos Prezidento dekretu buvo atleistas iš šių pareigų ir iš karinės tarnybos.

2014 3 21

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Gimimo data: 1946 8 21

Gimimo vieta: Shmakovka (Šmakovka), Primorsky (Primorsko) regionas

Buvęs Sevastopolio rinkimų komisijos pirmininkas (iki 2017 m. gegužės 26 d.). Atsakingas už Krymo referendumo administravimą. Pagal Rusijos sistemą atsakingas už referendumo rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

33.

Elena Borisovna MIZULINA (mergautinė pavardė DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (mergautinė pavardė ДМИТРИЕВА)

Gimimo data: 1954 12 9

Gimimo vieta: Bui (Bujus), Kostroma (Kostromos) regionas

Buvusi Valstybės Dūmos deputatė. Pastarojo meto pasiūlymų dėl teisės aktų Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams būtų buvę leista prisijungti prie Rusijos be jų centrinės valdžios institucijų išankstinio sutikimo, iniciatorė ir viena iš rėmėjų.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Omsko regionui atstovaujanti Federacijos Tarybos narė. Šiuo metu eina Federacijos Tarybos Konstitucinių teisės aktų ir valstybės kūrimo komiteto pirmininkės pareigas.

2014 3 21

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Gimimo data: 1960 5 19

Gimimo vieta: Ignatovo (Ignatovas), Vologodsk Oblast (Vologodsko sritis), TSRS

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Dūmos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Atsakingas už palankesnių sąlygų priimti teisės aktus dėl Krymo ir Sevastopolio aneksijos prie Rusijos Federacijos sudarymą.

Partijos „Vieningoji Rusija“ aukščiausiosios tarybos narys.

2014 5 12

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Gimimo data: 1965 12 30 arba 1962 12 19

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Krymas arba Zaporizhia (Zaporožė)

Buvęs Federalinės migracijos tarnybos Sevastopolio padalinio vadovas. Atsakingas už sistemingą ir pagreitintą Rusijos pasų išdavimą Sevastopolio gyventojams.

Nuo 2016 m. spalio mėn. Sevastopolio miesto „įstatymų leidžiamosios asamblėjos“ personalo vadovas.

2014 5 12

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Gimimo data: 1981 1 12

Buvęs „Luhansko liaudies respublikos“ centrinės rinkimų komisijos vadovas. Aktyviai organizavo 2014 m. gegužės 11 d. referendumą dėl „Luhansko liaudies respublikos“ apsisprendimo.

Toliau aktyviai remia separatistų politiką.

2014 5 12

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Gimimo data: 1964 1 20

Gimimo vieta: Izhevsk (Iževskas), Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis „Luhansko liaudies respublikos“ ministrų tarybos ministras pirmininkas, patvirtintas 2014 m. liepos 8 d.

Atsakingas už vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Toliau remia „Luhansko liaudies respublikos“ (LLR) separatistų struktūrų veiklą.

2014 7 12

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Gimimo data: 1964 6 24 arba 1964 6 25, arba 1964 6 26

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas) (galbūt Kelmentsi, Chernivtsi oblast (Černivcių sritis))

Buvęs vadinamasis gynybos ministras ir buvęs vadinamasis „Luhansko liaudies respublikos“ vadovas.

Atsakingas už vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Toliau vykdo vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės „vyriausybinę“ veiklą kaip vadinamosios Luhansko liaudies respublikos specialusis pasiuntinys Minsko susitarimų įgyvendinimo klausimais.

2014 7 12

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Gimimo data: 1950 12 15

Gimimo vieta: Vladivostok (Vladivostokas)

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos Vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Toliau eina partijos „Vieningoji Rusija“ aukščiausiosios tarybos pirmininko pareigas.

2014 7 25

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Gimimo data: 1960 2 7

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis gynybos ministro pavaduotojas. Jis yra susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Todėl laikoma, kad priimdamas minėtas pareigas ir jas eidamas F. D. Berezin rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką. Dabartinis vadinamosios Donecko liaudies respublikos Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas.

2014 7 25

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Gimimo data: 1954 1 13

Gimimo vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast) (Dzeržinskas, Donecko sritis)

Buvęs vadinamosios Liaudies tarybos narys ir buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamosios aukščiausios tarybos pirmininkas, kuris buvo vienas iš politikos ir neteisėto „referendumo“, sudariusio sąlygas paskelbti vadinamąją Donecko liaudies respubliką, organizavimo iniciatorių; šiais veiksmais pažeistas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir vieningumas. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką. Dabartinis „Donecko liaudies respublikos“ komunistų partijos lyderis.

2014 7 30

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (dar žinomas kaip „Tsar“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Gimimo data: 1974 10 14

Gimimo vieta: Gorsky (Luhansk oblast) (Gorskis, Luhansko sritis)

Nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin kaip „Donecko liaudies respublikos“ vadinamasis gynybos ministras. Pranešama, kad nuo 2014 m. balandžio mėn. jis vadovavo separatistų kovotojų padaliniui Donecke ir pažadėjo „išspręsti strateginį uždavinį atremti Ukrainos karinę agresiją“. Todėl laikoma, kad V. P. Kononov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Gimimo data: 1956 7 26

Gimimo vieta: Cioburciu, Slobozia district (Slobozijos rajonas), dabar Moldovos Respublika

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamasis ministro pirmininko pavaduotojas socialiniams reikalams. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios Donecko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Todėl laikoma, kad jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojo Dmitry Rogozin proteguojamas asmuo. Buvęs „Donecko liaudies respublikos“ ministrų tarybos administracijos vadovas.

Iki 2017 m. kovo mėn. buvo vadinamosios Padniestrės Moldavijos respublikos prie Rusijos Federacijos prezidento įgaliotasis atstovas.

2014 9 12

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Gimimo data: 1949 8 11

Gimimo vieta: Klin (Klinas)

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo dėl Krymo respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje projektą.

2017 m. spalio mėn. Prezidento dekretu paskirtas laikinai einančiu Dagestano Respublikos vadovo pareigas.

2014 9 12

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Gimimo data: 1948 4 5

Gimimo vieta: Opochka (Opočka)

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Valstybės Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo dėl Krymo respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje projektą.

Rusijos Federacijos komunistų partijos centrinio komiteto prezidiumo narys.

2014 9 12

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Gimimo data: 1964 3 21

Gimimo vieta: Rudny, Kostanai region (Kostanajaus regionas), Kazachijos TSR

Buvęs Valstybės Dūmos narys ir buvęs Valstybės Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo dėl Krymo respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje projektą.

Toliau aktyviai remia separatistų politiką.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Gimimo data: 1963 2 8

Gimimo vieta: Chisinau (Kišiniovas)

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Buvęs Valstybės Dūmos deputatas, Valstybės Dūmos komisijos dėl teisinių nuostatų, skirtų Rusijos Federacijos karinio-pramoninio komplekso kūrimui, pirmininkas. Jis yra svarbus partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo dėl Krymo respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje projektą.

Šiuo metu jis yra Rusijos Federacijos Tarybos narys. Valstybės Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 9 12

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (dar žinomas kaip Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Gimimo data: 1957 8 7

Gimimo vieta: Stalin (Stalinas) (dabar Donetsk (Doneckas))

Vadinamosios Donecko liaudies respublikos „parlamento“ narys, visuomeninės asociacijos „Donbaso „Berkut“ veteranų sąjunga“ pirmininkas ir visuomeninio judėjimo „Laisvas Donbasas“ narys. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose rinkimuose į vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadovo pareigas. Šiais rinkimais pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti.

Todėl laikoma, kad priimdamas ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Tebėra vadinamosios Donecko liaudies respublikos liaudies tarybos narys.

2014 11 29

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Gimimo data: 1969 2 23

Gimimo vieta: Belozernoe kaimas, Romodanovskiy (Romodanovo) rajonas, TSRS

Buvęs vadinamasis „Donecko liaudies respublikos“ ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas ir ankstesnis „generalinis prokuroras“.

Todėl laikoma, kad priimdamas ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Šiuo metu Rusijos Federacijos tyrimo komiteto Maskvos skyriaus (GSU SK) vadovo „padėjėjas“.

2014 11 29

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Gimimo data: 1963 2 3

Gimimo vieta: Maskva

Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „ministro pirmininko pavaduotojas finansų klausimais“.

Priimdamas ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Toliau aktyviai remia „Luhansko liaudies respublikos“ separatistines struktūras.

2014 11 29

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (dar žinomas kaip KUZOVLEV, dar žinomas kaip TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, dar žinomas kaip КУЗОВЛЕВ, dar žinomas kaip ТAMБOB).

Gimimo data: 1967 1 7

Gimimo vieta: Michurinsk (Mičiurinskas), Tambovskaya oblast (Tambovo sritis)

Мичуринск, Тамбовская область

Buvęs vadinamasis „Luhansko liaudies respublikos“ liaudies kariuomenės vyriausiasis vadas.

Todėl laikoma, kad priimdamas ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vadas.

2015 2 16

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Gimimo data: 1976 12 10

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas)

Buvusi vadinamoji „Luhansko liaudies respublikos“ ekonominio vystymosi ir prekybos ministrė.

Todėl laikoma, kad priimdama ir eidama šias pareigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Šiuo metu „Luhansko administracijos“ vadovo biuro užsienio ekonomikos skyriaus vadovė.

2015 2 16

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Gimimo data: 1978 7 25 (arba 1975 3 23)

Gimimo vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad (Krasnyj Lučas, Vorošylovhradas), Luhansko regionas

Buvęs vadinamasis „Luhansko liaudies respublikos“ generalinis prokuroras (iki 2017 m. spalio mėn.).

Todėl laikoma, kad priimdamas ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Gimimo data: 1955 5 15

Gimimo vieta: Omsk (Omskas)

Buvęs gynybos ministro pavaduotojas; eidamas tas pareigas buvo susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas tas pareigas jis dalyvavo formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. buvęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas.

Turi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadoriaus rangą.

2015 2 16

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Gimimo data: 1972 10 20

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Ukrainos TSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš neteisėtai aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos.

Dūmos Kontrolės ir reguliavimo komiteto narys.

2014 m. kovo mėn. K. M. Bakharev buvo paskirtas vadinamosios Krymo respublikos valstybės tarybos pirmininko pavaduotoju, o 2014 m. rugpjūčio mėn. – šio organo pirmuoju pirmininko pavaduotoju. Jis pripažino, kad asmeniškai dalyvavo 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią aneksiją jis viešai rėmė, be kita ko, 2016 m. kovo 22 d. interneto svetainėje gazetakrimea.ru ir 2016 m. rugpjūčio 23 d. interneto svetainėje c-pravda.ru paskelbtame interviu. „Krymo respublikos“„valdžios institucijos“ jį apdovanojo ordinu „Už lojalumą einant pareigas“.

2016 11 9

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Gimimo data: 1969 10 17

Gimimo vieta: Kular Ust-Yansky rajonas, Jakutijos ATSR

Valstybės Dūmos narys, išrinktas iš neteisėtai aneksuoto Sevastopolio miesto.

Dūmos Kontrolės ir reguliavimo komiteto narys.

Būdamas Sevastopolio savivaldybės administracijos nariu, 2014 m. vasario – kovo mėn. rėmė vadinamojo liaudies mero Alexei Chaliy veiklą. Jis viešai pripažino, kad dalyvavo 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė, be kita ko, savo interneto svetainėje ir 2016 m. vasario 21 d. interneto svetainėje nation-news.ru paskelbtame interviu.

Už dalyvavimą aneksavimo procese apdovanotas Rusijos valstybės II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

2016 11 9

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Atvirosios akcinės bendrovės (rus. OAO) „VO TPE“ generalinis direktorius iki jos bankroto, ribotos atsakomybės bendrovės (rus. OOO) „VO TPE“ generalinis direktorius.

Gimimo data: 1970 2 17

Eidamas OAO „VO TPE“ generalinio direktoriaus pareigas vadovavo deryboms su bendrove „Siemens Gas Turbine Technologies OOO“ dėl dujų turbinų įsigijimo ir pristatymo į jėgainę Tamanėje (Krasnodaro kraštas, Rusijos Federacija). Vėliau, būdamas OOO „VO TPE“ generaliniu direktoriumi, buvo atsakingas už dujų turbinų perdavimą Krymui. Taip padedama užtikrinti nepriklausomą energijos tiekimą Krymui ir Sevastopoliui, tokiu būdu remiant jų atskyrimą nuo Ukrainos, ir kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2017 8 4

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

3.

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Oficiali interneto svetainė:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika buvo įkurta 2014 m. balandžio 27 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 22 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos sukūrė vadinamąją federalinę Novorusijos valstybę.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į separatistinę „Pietryčių armiją“ ir kitas neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

4.

Vadinamoji Donecko liaudies respublika

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Oficiali informacija, įskaitant „Donecko liaudies respublikos“ konstituciją ir aukščiausiosios tarybos sudėtį:

https://dnr-online.ru/

Vadinamoji Donecko liaudies respublika paskelbta 2014 m. balandžio 7 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federalinės Novorusijos valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

5.

Vadinamoji federalinė Novorusijos valstybė

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Oficialūs pranešimai spaudai:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos pasirašė susitarimą dėl nepripažintos vadinamosios federalinės Novorusijos valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

20.

„Joint-stock company Sparkling wine plant ‘Novy Svet’“ (Akcinė bendrovė ‘putojančio vyno gamykla „Novy Svet“’)

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин „Новый Свет“’

Anksčiau žinoma kaip „State unitary enterprise of the ‘Republic of Crimea’ Sparkling wine plant ‘Novy Svet’“ („Krymo respublikos“ valstybės valdoma ‘putojančio vyno gamykla „Novy Svet“’)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Завод шампанских вин „Новый Свет“’

Gosudarstvenoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ‘Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“’ ir kaip „State enterprise sparkling wine plant ‘Novy Svet’“ (valstybės valdoma įmonė ‘putojančio vyno gamykla „Novy Svet“’)

Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Завод шампанских вин „Новый Свет“’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos teisę. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 dėl 2014 m. kovo 26 d.„Krymo respublikos“ valstybės tarybos rezoliucijos Nr. 1836-6/14 dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių „Krymo respublikos“ teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo respublikos“ vardu nusavinamas valstybės valdomai įmonei „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d. perregistruota kaip „Krymo respublikos“ valstybės valdoma unitarinė ‘putojančio vyno gamykla „Novy Svet“’ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Steigėjas: „Krymo respublikos žemės ūkio ministerija“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Po 2017 m. rugpjūčio 29 d. reorganizacijos perregistruota kaip „Joint-stock company Sparkling wine plant“‘Novy Svet’ (Aкционерное общество 'Завод шампанских вин „Новый Свет“). Steigėjas: „Krymo respublikos žemės ir nuosavybės santykių ministerija“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

2014 7 25

21.

„JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION“ (PRIEŠLĖKTUVINĖS IR ORO ERDVĖS GYNYBOS AKCINĖ BENDROVĖ „ALMAZ-ANTEY“)

„Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз – Антей““

(dar žinoma kaip CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ‘Алмаз – Антей’;)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia

Svetainė: almaz-antey.ru;

El. pašto adresas antey@almaz-antey.ru

„Almaz-Antey“ yra Rusijos valstybinė įmonė. Ji gamina zenitinius ginklus, įskaitant raketas „žemė–oras“, kurias ji tiekia Rusijos kariuomenei. Rusijos valdžios institucijos tiekia sunkiąją ginkluotę separatistams Rytų Ukrainoje, taip prisidedant prie padėties Ukrainoje destabilizavimo. Šiuos ginklus naudoja separatistai, be kita ko, ir lėktuvų numušimui. Todėl laikoma, kad „Almaz-Antey“, kaip valstybės valdoma įmonė, prisideda prie padėties Ukrainoje destabilizavimo.

2014 7 30

22.

DOBROLET, dar žinoma kaip DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Airline code QD (Oro transporto bendrovės paskyrimo kodas QD)

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Svetainė: www.dobrolet.com

„Dobrolet“ buvo Rusijos valstybės valdomos oro transporto bendrovės patronuojamoji įmonė. Nuo neteisėtos Krymo aneksijos, „Dobrolet“ vykdė skrydžius tik tarp Maskvos ir Simferopolio. Todėl ji sudarė palankesnes sąlygas neteisėtai aneksuotos Krymo autonominės respublikos integravimui į Rusijos Federaciją ir kenkė Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

2014 7 30

28.

„Luhansk Economic Union“ („Luhansko ekonominė sąjunga“) (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

„Socialinė organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos neteisėtuose „rinkimuose“. Pateikė Oleg AKIMOV kandidatūrą į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl laikoma, kad oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

29.

„Kazokų nacionalinė gvardija“

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Nikolay KOZITSYN ir todėl ji yra su juo susijusi.

Kaip pranešama, įeina į „Luhansko liaudies respublikos“ vadinamojo 2-ojo armijos korpuso sudėtį.

2015 2 16

41.

Krymo respublikos valstybės valdoma unitarinė įmonė „Crimean Sea Ports“

(Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“), įskaitant filialus:

Feodosia Commercial Port (Fodosijos komercinis uostas),

Kerch Ferry (Kerčės keltas),

Kerch Commercial Port (Kerčės komercinis uostas).

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

2014 m. kovo 17 d.„Krymo parlamentas“ priėmė Rezoliuciją Nr. 1757-6/14 dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo, o 2014 m. kovo 26 d. – Rezoliuciją Nr. 1865-6/14 dėl valstybės įmonės „Crimean Sea Ports“ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты“), kuriomis skelbiama, kad „Krymo respublikos“ vardu nusavinamas kelioms valstybės įmonėms, kurios buvo sujungtos su Krymo respublikos valstybės unitarine įmone „Crimean Sea Ports“, priklausantis turtas. Taigi, faktiškai tos įmonės buvo konfiskuotos Krymo „valdžios institucijų“, o „Crimean Sea Ports“ gavo naudos dėl jų nuosavybės teisių neteisėto perdavimo.

2017 9 16“


Top